อพยพ 37

1เบซาเลลทำหีบด้วยไม้กระถินเทศ ยาว 110 เซนติเมตร กว้าง 66 เซนติเมตร และ สูง 66 เซนติเมตร 2หีบนั้นเขาหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ ทั้งด้านในและด้านนอก และได้ทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบหีบนั้น 3เขาหล่อห่วงทองคำสี่ห่วงสำหรับหีบนั้นติดไว้ที่มุมทั้งสี่ ด้านนี้สองห่วงและด้านนั้นสองห่วง 4เขาทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มด้วยทองคำ 5เขาสอดคานหามเข้าที่ห่วงข้างหีบสำหรับใช้ยกหามหีบนั้น 6แล้วเขาทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาว 110 เซนติเมตร กว้าง 66 เซนติเมตร 7เขาทำเครูบทองคำสองรูปโดยใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทำ ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง 8เขาทำเครูบไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูป เขาทำเครูบนั้นที่ตอนปลายทั้งสองข้างเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา 9เครูบกางปีกขึ้นสูงปกพระที่นั่งกรุณาไว้ และหันหน้าเข้าหากัน คือเครูบหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณา 10เขาเอาไม้กระถินเทศมาทำโต๊ะตัวหนึ่ง ยาว 88 เซนติเมตร กว้าง 44 เซนติเมตร และ สูง 66 เซนติเมตร 11เขาหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบโต๊ะนั้นด้วย 12เขาทำกรอบโต๊ะนั้นกว้าง 7.5 เซนติเมตรโดยรอบ แล้วทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบกรอบนั้น 13เขาหล่อห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมขาโต๊ะทั้งสี่ 14ห่วงนั้นชิดกับกรอบสำหรับสอดคานหาม 15เขาทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศ แล้วหุ้มด้วยทองคำสำหรับหามโต๊ะนั้น 16และเขาทำเครื่องใช้สำหรับโต๊ะนั้น มีจาน ชามเล็ก ช้อน กับอ่างและคนโทที่ใช้รินเครื่องดื่มบูชา ซึ่งทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ 17เขาใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทำคันประทีปด้วยทองคำบริสุทธิ์ อีกทั้งฐานและลำตัวของคันประทีป ดอก ฐานดอกและกลีบก็ทำเป็นเนื้อเดียวกับคันประทีป 18มีกิ่งหกกิ่งแยกออกจากลำคันประทีปนั้นข้างละสามกิ่ง 19แต่ละกิ่งที่ยื่นออกมาจากคันประทีป มีดอกเหมือนดอกอัลมอนด์สามดอก ทุกๆ ดอกมีฐานดอกและกลีบ 20และตรงลำคันประทีปนั้น มีดอกสี่ดอกเหมือนดอกอัลมอนด์ทั้งฐานดอกและกลีบ 21ใต้กิ่งทุกๆ คู่ที่ยื่นออกจากลำคันประทีปนั้น จะมีฐานดอกหนึ่งอัน 22ฐานดอกและกิ่งเป็นเนื้อเดียวกับคันประทีป ทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยทองคำบริสุทธิ์โดยใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทำ 23เขาทำตะเกียงเจ็ดดวงของคันประทีปนั้น ตะไกรตัดไส้ตะเกียงและถาดใส่ตะไกรด้วยทองคำบริสุทธิ์ 24เขาทำคันประทีปและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับคันประทีปนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 35 กิโลกรัม 25เขาสร้างแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมด้วยไม้กระถินเทศ ยาว 45 เซนติเมตร กว้าง 45 เซนติเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ สูง 90 เซนติเมตร เชิงงอนที่มุมแท่นนั้นก็เป็นไม้ชิ้นเดียวกับแท่น 26เขาหุ้มแท่นนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้าน และเชิงงอนด้วย และเขาทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบแท่นนั้น 27เขาทำห่วงทองคำสองห่วงติดไว้ใต้ขอบด้านละห่วงตรงข้ามกันสำหรับสอดไม้คานหาม 28เขาทำไม้คานหามนั้นด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ 29เขาปรุงน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์ ด้วยเครื่องเทศตามศิลปะของช่างปรุง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\