อพยพ 38

1เขาทำแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวด้วยไม้กระถินเทศเป็นแท่นสี่เหลี่ยมจตุรัสยาว 2.2 เมตร กว้าง 2.2 เมตร สูง 1.3 เมตร 2เขาทำเชิงงอนทั้งสี่มุมบนแท่นนั้นให้เป็นเนื้อเดียวกับแท่น เขาหุ้มแท่นด้วยทองสัมฤทธิ์ 3เขาทำเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นนั้นคือ หม้อ พลั่ว อ่าง สามง่าม และถาดรองไฟ เครื่องใช้ทุกชิ้นสำหรับแท่นนั้น เขาทำด้วยทองสัมฤทธิ์ 4และเขาทำตะแกรงทองสัมฤทธิ์สำหรับแท่นนั้น ให้อยู่ใต้ขอบใน รอบแท่นบูชา และให้ยื่นลงมาจนถึงประมาณกึ่งกลางของแท่น 5เขาหล่อห่วงสี่ห่วงติดที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงสำหรับสอดไม้คาน 6เขาทำไม้คานด้วยไม้กระถินเทศสำหรับหาม และหุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์ 7เขาสอดไม้คานนั้นไว้ในห่วงข้างแท่นสำหรับหาม เขาทำแท่นนั้นด้วยไม้กระดานให้ข้างในกลวง 8เขาทำอ่างและฐานรองอ่างด้วยทองสัมฤทธิ์ จากกระจกเงาของบรรดาผู้หญิงที่ปรนนิบัติ ณ~ประตูเต็นท์นัดพบ 9และเขาสร้างลานพลับพลา โดยด้านใต้มีผ้าบังที่ทำด้วยผ้าป่านเนื้อดี ยาว 44 เมตร 10มีเสายี่สิบต้นกับฐานทองสัมฤทธิ์รองรับเสายี่สิบฐาน แต่ขอติดเสาและราวยึดเสานั้นทำด้วยเงิน 11ในทำนองเดียวกัน ด้านเหนือให้มีผ้าบังยาว 44 เมตร กับเสายี่สิบต้นและฐานทองสัมฤทธิ์ยี่สิบฐาน ขอและราวยึดเสานั้นทำด้วยเงิน 12ส่วนด้านตะวันตกมีผ้าบังยาว 22 เมตร กับเสาสิบต้น และฐานรองรับเสาสิบฐาน ขอและราวยึดเสาทำด้วยเงิน 13ด้านตะวันออกใช้ผ้ายาว 22 เมตร 14ผ้าบังด้านริมประตูข้างหนึ่งยาว 6.6 เมตร มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน 15และอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกัน ริมประตูข้างนี้และข้างโน้น มีผ้าบังยาว 6.6 เมตร มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน 16ผ้าบังลานโดยรอบนั้นทำด้วยผ้าป่านเนื้อดี 17ฐานรองรับเสานั้นทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ส่วนขอติดเสาและราวยึดเสาเป็นเงิน และหัวเสานั้นหุ้มด้วยเงิน และเสาทุกต้นของลานมีราวยึดเสาทำด้วยเงิน 18ม่านบังตาที่ประตูเข้าลานนั้นปักด้วยฝีมือของช่างปักเป็นสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดี ยาว 9 เมตร สูง 2 เมตร เสมอกับผ้าบังลาน 19มีเสาสี่ต้นกับฐานรองรับเสาสี่ฐาน เป็นทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาทำด้วยเงิน และส่วนที่หุ้มหัวเสากับราวยึดเสาเป็นเงิน 20หลักหมุดทุกตัวของพลับพลา และของลานรอบพลับพลานั้น ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ 21ต่อไปนี้คือบัญชีสิ่งของที่ใช้ในพลับพลา คือพลับพลาแห่งสักขีพยาน ซึ่งได้บันทึกไว้ตามคำสั่งของโมเสส โดยคนเลวีในความดูแลของอิธามาร์บุตรอาโรนปุโรหิต 22ส่วนเบซาเลล บุตรอุรีผู้เป็นบุตรของเฮอร์แห่งเผ่ายูดาห์ ทำทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์ได้ทรงบัญชาโมเสสแล้ว 23ผู้ร่วมงานกับเขาคือ โอโฮลีอับ บุตรอาหิสะมัคแห่งเผ่าดาน เป็นช่างฝีมือ ช่างออกแบบ และช่างปัก โดยใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม กับผ้าป่านเนื้อดี 24ทองคำทั้งหมดซึ่งเขาใช้ในการสร้างสถานนมัสการนั้น คือทองคำที่มาจากการถวาย มีน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม ตามมาตราการชั่งน้ำหนักของสถานนมัสการ 25เงินที่ได้จากชุมนุมชนที่ถูกนับไว้ รวมเป็น 3,430 กิโลกรัม ตามมาตราการชั่งน้ำหนักของสถานนมัสการ 26โดยเก็บเงินคนละ 6 กรัม(คือครึ่งเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ) จากทุกคนที่ไปจดทะเบียนสำมะโนครัว ที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป รวม 603,550 คน 27เงินหนัก 3,400 กิโลกรัมนั้น เขาใช้หล่อทำฐานรองรับเสาของสถานนมัสการและฐานของม่าน ฐานร้อยฐานใช้เงินหนัก 3,400 กิโลกรัม คือฐานละ 34 กิโลกรัม 28แต่เขาใช้เงินหนัก 30 กิโลกรัมทำขอสำหรับเสาและหุ้มหัวเสานั้น และทำราวยึดเสาด้วย 29ทองสัมฤทธิ์ที่เขานำมาถวายหนัก 2,425 กิโลกรัม 30ทองสัมฤทธิ์นั้นเขาใช้ทำฐานประตูเต็นท์นัดพบและทำแท่นทองสัมฤทธิ์ และตะแกรงประจำแท่นและทำเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นนั้น 31ทำฐานล้อมรอบลานและฐานที่ประตูลาน หลักหมุดทุกตัวของพลับพลา และหลักหมุดรอบลานนั้น


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\