อพยพ 39

1และพวกเขาใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้มนั้นทำเสื้อตำแหน่งสำหรับใส่เวลาปรนนิบัติในวิสุทธิสถาน และพวกเขาได้ทำเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอาโรน ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 2พวกเขาทำเสื้อเอโฟดด้วยทองคำ ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดี 3พวกเขาตีทองแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆ แล้วตัดเป็นเส้นๆ เพื่อทอเข้ากับด้ายสีฟ้า เข้ากับด้ายสีม่วง เข้ากับด้ายสีแดงเข้ม และเข้ากับผ้าป่านเนื้อดีด้วยฝีมือช่างชำนาญงาน 4พวกเขาทำแถบติดไว้ที่บ่าเพื่อโยงเอโฟดให้ติดกับริมตอนบนทั้งสองชิ้น 5สายรัดเอวก็ทออย่างประณีตสำหรับคาดทับเอโฟดนั้น ทำด้วยฝีมืออย่างเดียวกันและใช้วัสดุอย่างเดียวกับเอโฟด คือทำด้วยทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดี ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 6พวกเขาเอาพลอยสีแดงเข้มฝังไว้ในกระเปาะทองคำซึ่งมีลวดลายวิจิตร และแกะสลักอย่างแกะตรา เป็นรายชื่อเผ่าของอิสราเอล 7แล้วเขาติดพลอยนั้นไว้กับเอโฟดบนแถบบ่า เพื่อให้ระลึกถึงเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 8เขาทำทับทรวงด้วยฝีมือช่างชำนาญงานเหมือนกับทำเอโฟด คือทำด้วยทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดี 9ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบกลางยาว 22 เซนติเมตร กว้าง 22 เซนติเมตร เป็นสองทบด้วยกัน 10พวกเขาฝังอัญมณีสี่แถวบนทับทรวงนั้น แถวที่หนึ่งฝังคาร์เนเลียน เพอริโดและมรกต 11แถวที่สองฝังเทอร์คอยซ์ ไพลินและเพชร 12แถวที่สามฝังเพทาย โมราและแอเมทิสต์ 13แถวที่สี่ฝังเบริล โอนิกซ์ และแจสเพอร์ อัญมณีทั้งหมดนี้เขาได้ฝังในกระเปาะลวดลายวิจิตร ทำด้วยทองคำ 14อัญมณีทั้งสิบสองอย่างนี้จารึกชื่อแต่ละชื่อของบรรดาบุตรอิสราเอลไว้เหมือนแกะตรา ตามลำดับสิบสองเผ่า 15พวกเขาทำสร้อยถักเกลียวด้วยทองคำบริสุทธิ์สำหรับทับทรวง 16และทำกระเปาะลวดลายวิจิตรสองอันด้วยทองคำ และห่วงทองคำสองห่วง ติดไว้ที่ปลายทั้งสองของทับทรวง 17เขาทั้งหลายสอดสร้อยทองคำสองสายนั้นในห่วงตรงมุมทับทรวง 18และปลายสร้อยอีกสองข้างนั้น พวกเขาทำติดกับกระเปาะลวดลายวิจิตรทั้งสอง และติดมันไว้ข้างหน้าแถบทั้งสองที่ยึดเอโฟดบนบ่า 19เขาทั้งหลายทำห่วงทองคำสองห่วงติดที่มุมล่างด้านในทั้งสองข้างของทับทรวงที่ติดกับเอโฟด 20และเขาทั้งหลายทำห่วงทองคำอีกสองห่วงใส่ไว้ริมเอโฟดด้านหน้า ใต้แถบที่ตะเข็บเหนือสายรัดเอวซึ่งทอด้วยฝีมือประณีต 21และพวกเขาผูกทับทรวงนั้นติดกับเอโฟดโดยใช้ด้ายถักสีฟ้าร้อยผูกที่ห่วง และให้ทับทรวงทับสายรัดเอวซึ่งทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด เพื่อไม่ให้ทับทรวงหลุดไปจากเอโฟดตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 22เขาทำเสื้อคลุมเข้าชุดกับเอโฟดด้วยผ้าทอสีฟ้าล้วน 23และที่คอเสื้อตรงกลางของเสื้อนั้น เขาทำเช่นเดียวกับคอเสื้อทหารและมีขลิบรอบคอเพื่อไม่ให้ขาด 24ที่ชายเสื้อคลุม เขาทั้งหลายปักเป็นรูปลูกทับทิม โดยใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อดี 25เขาทั้งหลายทำลูกพรวนด้วยทองคำบริสุทธิ์ แล้วติดลูกพรวนระหว่างผลทับทิมรอบชายเสื้อคลุมนั้น 26คือลูกพรวนลูกหนึ่ง ผลทับทิมผลหนึ่ง และลูกพรวนอีกลูกหนึ่ง ผลทับทิมอีกผลหนึ่ง สลับกันแบบนี้ รอบชายเสื้อคลุมนั้น เพื่อสวมเวลาปรนนิบัติพระเจ้าตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 27พวกเขาทำเสื้อยาวกรอมเท้าด้วยผ้าป่านเนื้อดีสำหรับอาโรน และบุตรชายของท่าน 28และทำผ้ามาลา และทำหมวกด้วยผ้าป่าน และทำชั้นในด้วยผ้าป่านเนื้อดี 29และทำสายรัดเอวด้วยผ้าป่านเนื้อดี และปักด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ด้วยฝีมือช่างปัก ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 30พวกเขาทำแผ่นทองคำสำหรับมงกุฎบริสุทธิ์จารึกคำว่า "บริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์" ไว้เหมือนอย่างแกะตรา 31แล้วเขาเอาด้ายถักสีฟ้าผูกแผ่นทองคำนั้นไว้บนผ้ามาลา ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 32ดังนั้นงานทุกอย่างสำหรับพลับพลา คือเต็นท์นัดพบก็เสร็จสิ้นลง พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสอย่างไร คนอิสราเอลก็ทำอย่างนั้นทุกประการ 33พวกเขาจึงนำพลับพลามามอบให้โมเสส ทั้งเต็นท์และเครื่องใช้ทุกชิ้นคือ ขอเกี่ยว กรอบไม้ กลอน เสา และฐานรองรับเสา 34ผ้าคลุมเต็นท์ทำด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และหนังอย่างดีและม่านสำหรับบังตา 35หีบแห่งสักขีพยานกับไม้คานสำหรับหามหีบนั้น และพระที่นั่งกรุณา 36โต๊ะกับเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับโต๊ะนั้น และขนมปังเฉพาะพระพักตร์ 37คันประทีปบริสุทธิ์กับตะเกียงที่ตั้งบนคันประทีปนั้น รวมทั้งเครื่องใช้ทั้งหมดของคันประทีปนั้น และน้ำมันตะเกียง 38แท่นบูชาทองคำ น้ำมันเจิม เครื่องหอม และม่านบังตาสำหรับประตูเต็นท์ 39แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ กับตะแกรงทองสัมฤทธิ์สำหรับแท่นนั้น ไม้คานหามและเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่น อ่างกับฐานรองอ่าง 40ม่านบังลาน เสา กับฐานรองรับเสา ม่านบังตาสำหรับประตูเข้าลาน เชือก และหลักหมุดสำหรับลานและเครื่องใช้ทั้งหมดสำหรับปรนนิบัติที่พลับพลา สำหรับเต็นท์นัดพบ 41เสื้อตำแหน่งทำอย่างประณีตสำหรับสวมเมื่อปรนนิบัติในวิสุทธิสถาน เสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอาโรนผู้เป็นปุโรหิต เสื้อตำแหน่งสำหรับบรรดาบุตรอาโรน สำหรับใช้สวมในเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งปุโรหิต 42ทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสนั้น คนอิสราเอลก็ทำตาม 43โมเสสจึงตรวจดูงานทั้งสิ้นและเห็นว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาอย่างไร พวกเขาก็ทำเสร็จสิ้นทุกอย่าง โมเสสจึงอวยพรพวกเขา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\