เอเสเคียล 16

1พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2"บุตรมนุษย์เอ๋ย จงทำให้เยรูซาเล็มทราบถึงความน่าสะอิดสะเอียนของตน 3และจงกล่าวว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสกับเยรูซาเล็มเช่นนี้ ดั้งเดิมและกำเนิดของเจ้าคือแผ่นดินคนคานาอัน พ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์ และแม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทต์ 4พูดถึงการกำเนิดของเจ้า ในวันที่เจ้าเกิดมานั้น เขาไม่ได้ตัดสายสะดือของเจ้า และไม่ได้ล้างเจ้าให้สะอาดด้วยน้ำ ไม่ได้ถูเจ้าด้วยเกลือ และไม่ได้พันเจ้าด้วยผ้า 5ไม่มีดวงตาใครจะปรานีเจ้า หรือจะกรุณาเจ้าจนยอมทำสิ่งเหล่านี้ให้เจ้าแม้เพียงสิ่งเดียว เจ้าถูกโยนทิ้งในพื้นทุ่ง เพราะในวันที่เจ้าเกิดนั้นเจ้าเป็นที่รังเกียจ 6"แต่เมื่อเราผ่านเจ้าไป เราเห็นเจ้าดิ้นกระแด่วๆ อยู่ในกองเลือดของเจ้า เราก็พูดกับเจ้าในกองเลือดของเจ้าว่า 'จงมีชีวิตอยู่' 7เราทำให้เจ้าเหมือนอย่างพืชในท้องทุ่ง เจ้าก็เติบโตและสูงขึ้นจนเป็นสาวเต็มตัว ถันของเจ้าก็ก่อรูปขึ้นมา และขนของเจ้าก็งอก แต่เจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน 8"และเมื่อเราผ่านเจ้าไปอีกครั้งหนึ่งและมองดูเจ้า และดูสิ เจ้าถึงอายุที่รู้จักรักแล้ว เราก็แผ่ชายเสื้อคลุมของเราเหนือเจ้าและปกคลุมความเปลือยเปล่าของเจ้าไว้ เออ เราปฏิญาณต่อเจ้าและทำพันธสัญญากับเจ้า และเจ้าก็เป็นของเรา พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ 9และเราก็เอาเจ้าอาบน้ำ ล้างเลือดจากตัวเจ้า และทาเจ้าด้วยน้ำมัน 10เราแต่งตัวเจ้าด้วยเสื้อปัก และเอารองเท้าหนังอย่างดีสวมให้เจ้า เราหุ้มเจ้าไว้ด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และคลุมเจ้าด้วยผ้าราคาแพง 11เราแต่งตัวเจ้าด้วยเครื่องประดับ สวมกำไลมือให้เจ้า และสวมสร้อยคอให้เจ้า 12เราเอาห่วงใส่จมูกเจ้า และใส่ตุ้มหูที่หูของเจ้า และสวมมงกุฎไว้บนศีรษะของเจ้า 13เราประดับเจ้าด้วยทองคำและเงิน และเสื้อผ้าของเจ้าก็เป็นผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้าราคาแพงและผ้าปัก เจ้ากินแป้งอย่างดี น้ำผึ้งและน้ำมัน เจ้างดงามมากทีเดียว และเจ้าเจริญขึ้นเป็นชนชั้นกษัตริย์ 14ชื่อเสียงของเจ้าก็เลื่องลือไปท่ามกลางประชาชาติในเรื่องความงดงามของเจ้า เพราะความงดงามนั้นก็สมบูรณ์ทีเดียวเนื่องด้วยสง่าราศีที่เรามอบให้เจ้า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 15"แต่เจ้าวางใจในความงดงามของเจ้า และเจ้าเล่นชู้เนื่องด้วยชื่อเสียงของเจ้า เจ้าเป็นชู้กับทุกคนที่ผ่านมา และเจ้าก็เป็นของคนนั้น 16เจ้าเอาเสื้อผ้าบางส่วนของเจ้ามา และเจ้าใช้สร้างปูชนียสถานสูงที่หรูหรา แล้วเจ้าก็เล่นชู้อยู่บนนั้น ไม่ควรมีเรื่องเช่นนี้เลย และต่อไปก็ไม่ควรมี 17เจ้ายังเอาเครื่องรูปพรรณอันงดงามของเจ้า ซึ่งเป็นทองคำของเราและเงินของเราที่เราได้ให้เจ้า มาสร้างเป็นรูปผู้ชายสำหรับเจ้า และเจ้าก็เล่นชู้กับรูปเหล่านั้น 18เจ้าเอาเครื่องแต่งตัวที่เป็นผ้าปักไปห่มรูปเหล่านั้นไว้ และเจ้าวางน้ำมันและเครื่องหอมของเราไว้ข้างหน้ามัน 19ส่วนอาหารที่เราให้เจ้าไว้กิน คือแป้งอย่างดี น้ำมันและน้ำผึ้ง เจ้าก็เอามาวางไว้ข้างหน้ามัน ให้เป็นกลิ่นหอมที่พึงใจ และก็เป็นอย่างนั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 20ยิ่งกว่านั้นอีก เจ้านำลูกชายของเจ้าและลูกสาวของเจ้า ซึ่งเจ้าคลอดให้เรานั้นไปถวายบูชาแก่พวกมันเพื่อให้มันเผาผลาญ การเล่นชู้ของเจ้าเป็นสิ่งเล็กน้อยอยู่หรือ? 21เจ้าฆ่าลูกของเราแล้วถวายพวกเขาให้แก่รูปเหล่านั้น 22และในการน่าสะอิดสะเอียนของเจ้าและในการเล่นชู้ของเจ้านั้น เจ้าไม่ได้จดจำเวลาที่เจ้ายังเป็นเด็กอยู่ ครั้งเมื่อเจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อนและดิ้นกระแด่วๆ อยู่ในกองเลือดของเจ้า 23"ภายหลังจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นของเจ้า (พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า วิบัติ วิบัติแก่เจ้า) 24เจ้าได้สร้างแท่นสำหรับตน และเจ้าก็ทำสถานที่สูงสำหรับตนตามลานเมืองทุกแห่ง 25เจ้าสร้างที่สถานสูงของเจ้าตามหัวถนนทุกแห่ง และเอาความงดงามของเจ้ามาทำการลามก อ้าขาของเจ้าให้ทุกคนที่ผ่านไปมา และเจ้าทวีการเล่นชู้ของเจ้า 26เจ้าเล่นชู้กับคนอียิปต์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าที่มักมากในตัณหา เจ้าทวีการเล่นชู้ของเจ้าเพื่อทำให้เราพิโรธ 27ดูสิ เราจึงเหยียดมือของเราออกต่อสู้เจ้าและลดดินแดนของเจ้าลง และมอบเจ้าไว้ให้กับพวกที่เกลียดชังเจ้าให้ทำตามใจชอบ คือพวกคนฟีลิสเตีย ผู้ซึ่งละอายในความประพฤติที่มักมากในกามของเจ้า 28เจ้ายังเล่นชู้กับคนอัสซีเรียด้วย เนื่องจากเจ้าไม่หนำใจ เออ เจ้าเล่นชู้กับเขาทั้งหลาย ถึงกระนั้นเจ้าก็ยังไม่หนำใจ 29เจ้ายังทวีการเล่นชู้ของเจ้ากับคนเคลเดียคือแผ่นดินของพ่อค้า แม้กับพวกนี้เจ้าก็ไม่หนำใจเช่นกัน 30"พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า ใจของเจ้าช่างอ่อนแอจริงๆ ในเมื่อเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการกระทำของหญิงแพศยาที่จองหอง 31คือสร้างแท่นไว้ที่หัวถนนทุกแห่ง และสร้างสถานที่สูงของเจ้าไว้ตามลานเมืองทุกแห่ง กระนั้นเจ้าก็ยังไม่เหมือนหญิงแพศยา เพราะเจ้าดูหมิ่นสินจ้าง 32เจ้า ภรรยาที่นอกใจ ดูซิ เจ้ารับคนแปลกหน้ามาแทนที่สามี 33ผู้ชายย่อมให้ของขวัญแก่หญิงแพศยา แต่เจ้ากลับให้สิ่งของแก่คนรักทั้งหมดของเจ้า ให้สินบนล่อเขาทั้งหลายเข้ามาจากทุกด้านเพื่อการเล่นชู้ของเจ้า 34ดังนั้นตัวเจ้าจึงตรงข้ามกับหญิงอื่นในเรื่องการเล่นชู้ของเจ้า ไม่มีใครเข้าหาเจ้าและชักชวนให้เล่นชู้ แต่เจ้ากลับให้สินจ้างในการแพศยา ขณะเมื่อไม่มีใครให้สินจ้างแก่เจ้า เจ้าจึงทำแบบตรงกันข้าม 35"เพราะเหตุนี้ นางแพศยา จงฟังพระวจนะของพระยาห์เวห์ 36พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เพราะเจ้าเททรัพย์สินของเจ้าออกมา และเผยความเปลือยเปล่าของเจ้าในการเล่นชู้ของเจ้ากับพวกคนรักของเจ้า และเพราะรูปเคารพน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดของเจ้า ทั้งเพราะโลหิตลูกของเจ้าที่เจ้าถวายให้แก่รูปเหล่านั้น 37เพราะฉะนั้น ดูสิ เราจะรวบรวมคนรักทั้งหมดของเจ้า ซึ่งเป็นผู้ที่เจ้าเพลิดเพลินด้วย คือทุกคนที่เจ้ารัก และทุกคนที่เจ้าเกลียด เราจะรวบรวมพวกเขามาต่อสู้เจ้าจากรอบด้าน และเราจะเผยความเปลือยเปล่าของเจ้าต่อหน้าพวกเขาเพื่อเขาจะได้เห็นความเปลือยเปล่าทั้งหมดของเจ้า 38และเราจะพิพากษาเจ้าเหมือนพิพากษาหญิงล่วงประเวณีและทำให้โลหิตตก และเราจะนำเอาโลหิตแห่งความโกรธและความหวงแหนมาเหนือเจ้า 39แล้วเราจะมอบเจ้าไว้ในมือของพวกชู้ของเจ้า พวกเขาจะทำลายเพิงหลังคาโค้งของเจ้าลง และทำลายสถานที่สูงของเจ้า เขาจะปลดเสื้อผ้าของเจ้า และเอาเครื่องรูปพรรณอันงดงามของเจ้าไปเสีย เขาจะปล่อยให้เจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน 40เขาทั้งหลายจะนำฝูงชนมาต่อสู้เจ้า และเขาจะขว้างเจ้าด้วยหินและฟันเจ้าด้วยดาบของเขา 41แล้วพวกเขาจะเอาไฟเผาบ้านเรือนของเจ้า และพิพากษาลงโทษเจ้าต่อหน้าผู้หญิงจำนวนมาก เราจะทำให้เจ้าหยุดเล่นชู้ แล้วเจ้าจะไม่ให้สินจ้างอีกต่อไป 42แล้วเราจึงจะให้ความโกรธของเราต่อเจ้าหยุดลง และเราจะหันความหวงแหนไปจากเจ้า แล้วเราจะสงบและไม่พิโรธอีก 43เพราะว่าเจ้าไม่ได้ระลึกถึงวันที่เจ้ายังเป็นสาว แต่ยั่วยุเราด้วยสิ่งเหล่านี้ พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะลงทัณฑ์เหนือศีรษะเจ้าตามวิถีชีวิตของเจ้า "เจ้าได้ประพฤติตัวด้วยความมักมากในกามพร้อมกับสิ่งน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดของเจ้าไม่ใช่หรือ? 44นี่แน่ะ ทุกคนที่ใช้สุภาษิตก็จะใช้สุภาษิตต่อไปนี้กับเจ้า คือ 'แม่เป็นอย่างไร ลูกสาวก็เป็นอย่างนั้น' 45เจ้าเป็นลูกสาวของแม่เจ้า ผู้เกลียดชังสามีและลูกๆ ของตน เจ้าเป็นน้องสาวของพี่เจ้า ผู้เกลียดชังสามีและลูกๆ ของตน แม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทต์ พ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์ 46และพี่สาวของเจ้าคือสะมาเรีย นางกับลูกสาวอาศัยอยู่ทางเหนือของเจ้า และน้องสาวของเจ้าอาศัยอยู่ทางใต้ของเจ้า คือโสโดมกับลูกสาวของนาง 47เจ้าไม่เพียงดำเนินในทางทั้งหลายของพวกเขา และทำตามการน่าสะอิดสะเอียนของเขา แต่ภายในเวลาเพียงเล็กน้อยเจ้าก็ทรามยิ่งกว่าพวกเขาในบรรดาทางทั้งหมดของเจ้า 48พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่อย่างไร โสโดมน้องสาวของเจ้ากับลูกสาวของเขา ก็ไม่ได้ทำเท่ากับที่เจ้าและลูกสาวของเจ้าได้ทำ 49ดูสิ ความจองหองนี่แหละคือความผิดบาปของโสโดมน้องสาวเจ้า นางและลูกสาวมีอาหารเหลือเฟือ ทั้งมีความสุขและความสงบ แต่ไม่ยอมช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสน 50พวกเขาเย่อหยิ่งและทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนต่อหน้าเรา ดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้ว เราจึงขจัดเขาเสีย 51แม้สะมาเรียก็ไม่ได้ทำบาปถึงครึ่งหนึ่งของเจ้า เจ้าทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่าเขาทั้งสอง เจ้าจึงทำให้พี่สาวและน้องสาวของเจ้าดูเหมือนคนชอบธรรม เนื่องด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดที่เจ้าได้ทำนั้น 52เจ้าต้องแบกรับความขายหน้าด้วย เพราะเจ้าทำให้พี่สาวและน้องสาวของเจ้าดูดีขึ้นเมื่อถูกพิพากษา เนื่องด้วยบาปของเจ้าที่เจ้าทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่าพวกเขา พวกเขาดูชอบธรรมยิ่งกว่าเจ้า และเจ้าต้องอับอายและแบกรับความขายหน้าด้วย เพราะเจ้าทำให้พี่สาวและน้องสาวดูเหมือนคนชอบธรรม 53"แต่เราจะฟื้นฟูความรุ่งเรืองของเขา คือความรุ่งเรืองของโสโดมและลูกสาว และความรุ่งเรืองของสะมาเรียและลูกสาว รวมทั้งความรุ่งเรืองของเจ้าพร้อมกับพวกเขาด้วย 54เพื่อว่าเจ้าจะแบกรับความขายหน้าของเจ้า และจะละอายต่อสิ่งที่เจ้าทำมาแล้วทั้งหมดซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจ 55ส่วนน้องสาวของเจ้า คือโสโดมกับลูกสาวของเขาจะกลับสู่สภาพเดิมของพวกเขา และสะมาเรียกับลูกสาวของเขาจะกลับสู่สภาพเดิมของพวกเขา แล้วเจ้ากับลูกสาวของเจ้าก็จะกลับสู่สภาพเดิมของเจ้า 56ในสมัยที่เจ้าจองหองอยู่นั้น โสโดมน้องสาวของเจ้าก็เป็นคำเย้ยหยันในปากของเจ้าไม่ใช่หรือ? 57คือก่อนที่ความชั่วร้ายของเจ้าจะถูกเผยออก บัดนี้เจ้ากลายเป็นเหมือนเขาแล้ว คือเป็นที่เยาะเย้ยของพวกลูกสาวของซีเรียและเพื่อนบ้านทั้งหมดของเขา และของพวกลูกสาวของฟีลิสเตีย คือผู้ที่อยู่รอบๆ ซึ่งดูหมิ่นเจ้า 58เจ้าต้องรับโทษของการมักมากในกามและการน่าสะอิดสะเอียน พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 59"เออ พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เราจะทำกับเจ้าเหมือนอย่างที่เจ้าได้ทำแล้วนั้น เจ้าผู้ดูหมิ่นคำสาบานด้วยการหักพันธสัญญา 60ถึงกระนั้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเรา ซึ่งเราทำไว้กับเจ้าในสมัยเมื่อเจ้ายังสาวอยู่ และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิรันดร์ไว้กับเจ้า 61แล้วเจ้าจะระลึกถึงวิถีชีวิตของเจ้า และมีความละอาย เมื่อเจ้ารับทั้งพี่สาวและน้องสาวของเจ้า และเรามอบพวกเขาให้เป็นลูกสาวของเจ้า แต่ไม่ใช่ตามพันธสัญญาซึ่งทำไว้กับเจ้า 62เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือยาห์เวห์ 63เพื่อว่าเจ้าจะจำได้และมีความละอาย เจ้าจะไม่อ้าปากพูดอีกเพราะขายหน้า เมื่อเราลบมลทินบาปในทุกสิ่งที่เจ้าได้ทำมาแล้ว" พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\