เอเสเคียล 23

1พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังข้าพเจ้าว่า 2"บุตรมนุษย์เอ๋ย มีผู้หญิงสองคนเป็นบุตรสาวของมารดาเดียวกัน 3เธอทั้งสองทำตัวเป็นโสเภณีในอียิปต์ เธอทำตัวเป็นโสเภณีตั้งแต่สาวๆ ณ ที่นั้นถันของเธอทั้งสองถูกเคล้าคลึง และยอดถันพรหมจารีของเธอก็ถูกจับต้อง 4คนพี่ชื่อโอโฮลาห์และน้องสาวชื่อโอโฮลีบาห์ ทั้งสองเป็นของเรา ทั้งสองคลอดบุตรชายหญิง เรื่องชื่อนั้น โอโฮลาห์คือสะมาเรีย และโอโฮลีบาห์คือเยรูซาเล็ม 5"โอโฮลาห์ทำตัวเป็นโสเภณีเมื่อเธอเป็นของเรา เธอลุ่มหลงคนรักของเธอ คืออัสซีเรียซึ่งเป็นนักรบ 6พวกเขาแต่งกายสีม่วง เป็นทั้งพวกข้าหลวงและเจ้าหน้าที่ ทุกคนเป็นชายหนุ่มที่พึงปรารถนา เป็นพลม้าที่ขี่ม้า 7เธอเล่นชู้กับคนเหล่านี้ ซึ่งเป็นบุคคลชั้นเยี่ยมของอัสซีเรียทุกคน และเธอก็ทำตัวให้เป็นมลทิน ด้วยรูปเคารพของทุกคนที่เธอลุ่มหลงนั้น 8เธอไม่ได้เลิกการเล่นชู้ซึ่งเธอได้ทำตั้งแต่ครั้งอยู่ในอียิปต์ เพราะว่าเมื่อยังสาวอยู่นั้นคนเขาหลับนอนกับเธอ และจับต้องยอดถันพรหมจารีของเธอ แล้วเทราคะของพวกเขาบนเธอ 9เพราะฉะนั้น เราจึงมอบเธอให้ตกอยู่ในมือพวกคนรักของเธอ คือในมือของอัสซีเรียที่เธอลุ่มหลงนั้น 10เขาเผยความเปลือยเปล่าของเธอ เขาจับบุตรชายหญิงของเธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เธอจึงกลายเป็นคำเยาะเย้ยท่ามกลางผู้หญิงทั้งหลาย เมื่อเธอถูกพิพากษาลงโทษ 11"โอโฮลีบาห์น้องสาวของเธอเห็นเช่นนั้น เธอก็ทรามเสียยิ่งกว่าพี่สาวในเรื่องการลุ่มหลง และในการเล่นชู้นั้นเธอเล่นชู้ยิ่งกว่าพี่สาว 12เธอลุ่มหลงอัสซีเรีย ทั้งพวกข้าหลวงและเจ้าหน้าที่ นักรบที่ใส่เกราะเต็มตัว พลม้าที่ขี่ม้า ทุกคนเป็นชายหนุ่มที่พึงปรารถนา 13และเราเห็นว่าเธอมีมลทินเสียแล้ว เธอทั้งสองก็เดินในทางเดียวกัน 14แต่เธอยังเล่นชู้ยิ่งขึ้น เธอเห็นรูปของผู้ชายสลักอยู่บนผนัง เป็นรูปคนเคลเดียที่วาดด้วยสีแดงเข้ม 15มีเข็มขัดคาดเอว มีผ้าโพกศีรษะที่ชายห้อยอยู่ ทุกคนเป็นเหมือนนายทหาร เป็นรูปชาวบาบิโลน ซึ่งแผ่นดินเดิมของเขาคือเคลเดีย 16เมื่อเธอเห็นแล้วก็ลุ่มหลงพวกเขา แล้วส่งผู้สื่อสารไปหาพวกเขาที่เคลเดีย 17ชาวบาบิโลนก็มาหาเธอถึงเตียงรัก และเขาก็ทำให้เธอเป็นมลทินด้วยการเล่นชู้ของพวกเขา หลังจากที่เธอเป็นมลทินกับพวกเขาแล้ว เธอก็แยกจากไป 18เมื่อเธอเผยการเล่นชู้และเผยความเปลือยเปล่าของเธอ เราก็แยกจากเธอไปเหมือนอย่างที่เราแยกจากพี่สาวของเธอไป 19ถึงกระนั้นเธอยังทวีการทำตัวเป็นโสเภณีของเธอขึ้นอีก โดยหวนระลึกถึงเมื่อครั้งยังสาวอยู่ เมื่อเธอทำตัวเป็นโสเภณีอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ 20เธอลุ่มหลงคนรักของเธอ ลำเนื้อของพวกเขาก็เหมือนของลา และการหลั่งของเขานั้นก็เหมือนของม้า 21และเจ้าก็อาลัยในการมักมากในกามเมื่อเจ้ายังสาวอยู่ เมื่อคนอียิปต์จับต้องอกของเจ้า และเคล้าคลึงยอดถันสาวของเจ้า 22"เพราะฉะนั้น โอโฮลีบาห์เอ๋ย พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า ดูสิ เราจะเร้าคนรักที่เจ้าแยกจากไปแล้วนั้นให้มาสู้กับเจ้า และเราจะนำเขามาสู้กับเจ้าจากทุกๆ ด้าน 23มีคนบาบิโลน และคนเคลเดียทั้งหมด คนเปโขด คนโชอา และคนโคอา รวมทั้งคนอัสซีเรียทั้งหมดด้วย เป็นคนหนุ่มที่พึงปรารถนา พวกข้าหลวง เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ล้วนเรียกว่านายทหาร ทุกคนขี่ม้า 24เขาจะมาต่อสู้เจ้า ด้วยอาวุธ ด้วยรถรบที่มีล้อ พร้อมกับชนชาติทั้งหลายจำนวนมาก เขาจะตั้งตนต่อสู้เจ้าจากทุกด้าน ด้วยโล่ใหญ่และโล่เล็ก ทั้งหมวกเหล็ก และเราจะมอบการพิพากษาให้เขา และเขาทั้งหลายจะพิพากษาเจ้าตามวิธีการพิพากษาของเขา 25และเราจะแสดงความหวงแหนของเราต่อเจ้า และพวกเขาจะทำกับเจ้าด้วยความโกรธ เขาจะตัดจมูกและตัดหูของเจ้าออกเสีย และพวกเจ้าที่เหลือรอดจะล้มลงด้วยดาบ พวกเขาจะจับบุตรชายและบุตรหญิงของเจ้าไป และพวกเจ้าที่เหลือรอดจะถูกเผาด้วยไฟ 26เขาจะถอดเสื้อผ้าของเจ้าออก และนำเอาเครื่องรูปพรรณงามๆ ของเจ้าไปเสีย 27เราจะให้การมักมากในกามและการเล่นชู้ซึ่งมาจากแผ่นดินอียิปต์นั้นหมดสิ้นไป เพื่อเจ้าจะไม่เงยหน้าขึ้นดูสิ่งนั้นอีก แล้วเจ้าจะไม่ระลึกถึงอียิปต์อีกต่อไป 28เพราะพระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า ดูสิ เราจะมอบเจ้าไว้ในมือของผู้ที่เจ้าเกลียด คือในมือของพวกที่เจ้าแยกจากไปนั้น 29แล้วเขาทั้งหลายจะทำกับเจ้าด้วยความเกลียดชัง และจะริบเอาผลจากการตรากตรำของเจ้าไปหมด และทิ้งเจ้าไว้ให้เปลือยเปล่าและล่อนจ้อน ความเปลือยเปล่าและการเล่นชู้ของเจ้าจะต้องถูกเผยออก ทั้งการมักมากในกามและการเล่นชู้ของเจ้า 30เขานำสิ่งเหล่านี้มาเหนือเจ้าเพราะเจ้าทำตัวเป็นโสเภณีต่อบรรดาประชาชาติ และเพราะการทำตัวเจ้าให้เป็นมลทินด้วยรูปเคารพของเขา 31เจ้าดำเนินตามทางของพี่สาวเจ้า เพราะฉะนั้น เราจึงมอบถ้วยของเธอใส่มือเจ้า 32พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เจ้าจะต้องดื่มจากถ้วยของพี่สาวเจ้า ถ้วยที่ลึกและกว้าง เจ้าจะกลายเป็นที่หัวเราะและถูกเยาะเย้ย เนื่องจากถ้วยนั้นจุได้มาก 33เจ้าจะเต็มด้วยความมึนเมาและความระทม ถ้วยของสะมาเรียพี่สาวของเจ้านั้น เป็นถ้วยน่าสะพรึงกลัวและอ้างว้าง 34เจ้าจะดื่มและดื่มจนเกลี้ยง เจ้าจะทำถ้วยให้แตกเป็นชิ้นๆ และฉีกอกของเจ้าเสีย เพราะเราได้ลั่นวาจาแล้ว" พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 35เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า "เพราะเจ้าลืมเราและเหวี่ยงเราไปไว้ข้างหลังเจ้า ดังนั้นเจ้าจงแบกรับโทษของการมักมากในกามและการเล่นชู้เถิด" 36พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้าจะพิพากษาโอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์หรือไม่? จงประกาศการกระทำที่น่าสะอิดสะเอียนของพวกเธอให้เธอทราบ 37เพราะว่าพวกเธอได้ล่วงประเวณี และโลหิตก็อยู่ในมือเธอ พวกเธอล่วงประเวณีกับรูปเคารพของเธอ และเธอยังถวายบุตรชายซึ่งเธอคลอดให้แก่เรานั้นเพื่อลุยไฟเป็นอาหารของรูปเคารพพวกนั้นด้วย 38ยิ่งกว่านั้นอีก พวกเธอได้ทำเช่นนี้กับเรา คือเธอได้ทำให้สถานนมัสการของเราเป็นมลทินในวันเดียวกับที่ลบหลู่สะบาโตของเรา 39คือเมื่อเธอฆ่าลูกของเธอเป็นเครื่องบูชารูปเคารพ ในวันนั้นเธอก็เข้ามาในสถานนมัสการของเราและทำให้ที่นั้นถูกลบหลู่ นี่แน่ะ เธอทำสิ่งนี้ในนิเวศของเรา 40ยิ่งกว่านั้นอีก พวกเจ้ายังส่งคนไปหาผู้ชายมาจากเมืองไกล ด้วยการส่งผู้สื่อสารไปหา และดูสิ พวกเขาก็มา แล้วเจ้าก็ล้างตัวของเจ้า เจ้าทาตาของเจ้า และแต่งกายของเจ้าด้วยเครื่องประดับเพื่อคนพวกนั้น 41เจ้านั่งอยู่บนที่นั่งสูงศักดิ์และข้างหน้ามีโต๊ะวางอยู่ ซึ่งเป็นโต๊ะที่เจ้าวางเครื่องหอมและน้ำมันของเรา 42เสียงของฝูงชนที่ปล่อยตัวก็ดังอยู่กับเธอ พร้อมกับคนจำนวนมากที่เมามายซึ่งถูกนำมาจากถิ่นทุรกันดารด้วย แล้วเขาเอากำไลมือสวมที่แขนของผู้หญิงและสวมมงกุฎงามบนศีรษะพวกเธอ 43"เราจึงกล่าวว่า เธอเป็นผู้ร่วงโรยด้วยการล่วงประเวณี เขาทั้งหลายก็ยังเล่นชู้กับเธอ 44เพราะชายเหล่านั้นยังเข้าหาเธอ เหมือนอย่างเข้าหาหญิงโสเภณี ดังนั้นเขาก็เข้าหาโอโฮลาห์กับโอโฮลีบาห์ซึ่งเป็นหญิงมักมากในกาม 45แต่คนชอบธรรมจะพิพากษาพวกเธอด้วยคำพิพากษาอันควรแก่หญิงล่วงประเวณี และด้วยคำพิพากษาอันควรแก่หญิงที่ทำให้โลหิตตก เพราะเธอเป็นหญิงล่วงประเวณี และมือของเธอก็เปื้อนเลือด 46"เพราะพระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า จงนำกองทัพมาสู้กับเธอทั้งสองนี้ และมอบพวกเธอไว้แก่ความหวาดกลัวและการถูกปล้น 47และกองทัพจะเอาหินขว้างพวกเธอและฟันเธอด้วยดาบ พวกเขาจะฆ่าบุตรชายหญิงของเธอ และเผาเรือนทั้งหลายของพวกเธอเสีย 48ดังนี้แหละ เราจะทำให้การมักมากในกามในแผ่นดินนั้นหมดสิ้นไปเสียที เพื่อผู้หญิงทุกคนจะได้รับการตักเตือนและไม่ทำตัวมักมากในกามเหมือนอย่างเจ้า 49และคนจะลงโทษการมักมากในกามของเจ้าและเจ้าต้องแบกรับบาปเรื่องการบูชารูปเคารพ แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์องค์เจ้านาย"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\