เอเสเคียล 31

1และอยู่มาเมื่อวันที่ 1 เดือนที่ 3 ในปีที่ 11 พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังข้าพเจ้าว่า 2"บุตรมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และแก่ไพร่พลของเขาว่า เจ้าเปรียบเหมือนใครในความเป็นใหญ่ของเจ้านั้น? 3ดูสิ อัสซีเรียเหมือนไม้สนสีดาร์ในเลบานอน มีกิ่งงดงามและมีใบดกร่มรื่น ทั้งสูงอย่างยิ่ง ยอดไม้อยู่เทียมเมฆ 4มีน้ำหล่อเลี้ยงให้เติบโต น้ำบาดาลทำให้มันงอกสูงขึ้น สายน้ำทั้งหลายของบาดาล ไหลรอบบริเวณที่ปลูกมันไว้ ลำธารทั้งหลายของสายน้ำ ส่งน้ำไปยังไม้ทุกต้นในป่า 5ดังนั้นมันจึงขึ้นสูง มันสูงกว่าต้นไม้ทุกต้นในป่า กิ่งไม้ก็แตกใหญ่ และก้านก็ยาว เพราะน้ำมากหลายทำให้งอกงาม 6นกในอากาศทั้งหมด ได้มาทำรังอยู่บนกิ่งของมัน สัตว์ป่าทั้งหมดในทุ่ง ต่างตกลูกออกมาอยู่ใต้ก้านของมัน ประชาชาติใหญ่โตทั้งสิ้น มาอาศัยอยู่ใต้ร่มของมัน 7มันก็งดงามด้วยความใหญ่ยิ่งของมัน และด้วยความยาวของก้านมัน เพราะว่ารากของมัน หยั่งลึกลงไปยังน้ำที่อุดม 8ต้นสนสีดาร์ที่อยู่ในอุทยานของพระเจ้ายังสู้ไม่ได้ ต้นสนสามใบก็ยังไม่เท่าก้านของมัน ต้นปอตูบหูช้างจะไม่เหลืออะไรเลย เมื่อเทียบกับกิ่งของมัน ไม่มีต้นไม้ใดในอุทยานของพระเจ้า ที่มีความงามเหมือนมัน 9เราได้ทำให้มันงดงาม ด้วยกิ่งก้านมากมายของมัน ต้นไม้ทั้งหมดในเอเดนต่างอิจฉามัน คือต้นไม้ซึ่งอยู่ในอุทยานพระเจ้า 10"เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เพราะว่ามันสูงนักและชูยอดของมันอยู่เทียมเมฆ และจิตใจมันก็เย่อหยิ่งเพราะความสูงของมัน 11เราจะมอบมันไว้ในมือหัวหน้าของบรรดาประชาชาติ เขาจะทำกับมันให้สาสมกับความชั่วร้ายของมันอย่างแน่นอน เราได้ไล่มันออกไป 12คนต่างด้าว คือชนชาติทารุณที่สุดในบรรดาประชาชาติจะโค่นมันลงและทิ้งมันไว้ กิ่งของมันจะตกลงบนภูเขาทั้งหลายและในหุบเขาทุกแห่ง และก้านทั้งหลายที่หักของมันจะอยู่ตามห้วยทุกแห่งของแผ่นดิน และชนชาติทั้งหมดของพิภพจะไปจากร่มเงาของมันและละทิ้งมัน 13นกในอากาศทั้งหมด จะอาศัยอยู่บนกิ่งหักพังของมัน และสัตว์ป่าทุ่งทั้งหมด จะอยู่บนก้านของมัน 14ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำงอกสูงขึ้นมากนัก หรือชูยอดอยู่เทียมเมฆ และเพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่ดื่มน้ำงอกขึ้นสูงอย่างนั้นได้ เพราะว่าพวกมันทั้งหมดต้องถูกมอบให้แก่ความตาย ลงไปยังเบื้องล่างสุดของแผ่นดิน พร้อมกับบรรดาบุตรของมนุษย์ ด้วยกันกับพวกที่ลงไปยังปากแดนคนตาย 15"พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า ในวันนั้นที่มันลงไปยังแดนคนตาย เราจะทำให้บาดาลคลุมตัวไว้ทุกข์ให้แก่มัน และเราจะยับยั้งแม่น้ำของมันไว้ และน้ำจำนวนมากจะหยุดยั้ง เราจะคลุมเลบานอนด้วยความโศกเพื่อมัน และต้นไม้ในทุ่งนาทั้งหมดจะเหี่ยวแห้งเพราะมัน 16เราจะทำให้ประชาชาติทั้งหลายสั่นเทาด้วยเสียงที่มันล้มลง เมื่อเราเหวี่ยงมันลงไปยังแดนคนตายพร้อมกับบรรดาผู้ลงไปยังปากแดน แล้วต้นไม้ทุกต้นในเอเดน ต้นไม้ที่คัดแล้วและต้นไม้ที่ดีเลิศของเลบานอน ทั้งต้นไม้ทุกต้นที่ดื่มน้ำต่างก็จะดีใจ ณ ที่เบื้องล่างสุดของแผ่นดิน 17ประชาชาติเหล่านี้จะลงไปยังแดนคนตายพร้อมกับมัน ไปยังบรรดาผู้ถูกฆ่าด้วยดาบ เออ คือพรรคพวกของเขาที่อยู่ใต้ร่มของเขาท่ามกลางประชาชาติ 18"ดังนั้น ใครจะเป็นเหมือนเจ้าในเรื่องศักดิ์ศรีและความเป็นใหญ่ท่ามกลางต้นไม้ของเอเดน เจ้าจะถูกนำลงมาพร้อมกับต้นไม้ของเอเดนไปยังเบื้องล่างสุดของแผ่นดิน เจ้าจะนอนอยู่ท่ามกลางผู้ไม่ได้เข้าสุหนัต พร้อมกับพวกถูกฆ่าด้วยดาบ คือฟาโรห์และไพร่พลทั้งหมดของเขา" พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\