เอเสเคียล 38

1พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังข้าพเจ้าว่า 2"บุตรมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้โกกแห่งแผ่นดินมาโกกเจ้านายองค์สำคัญของเมเชคและทูบัล และจงเผยพระวจนะกล่าวโทษเขา 3จงกล่าวว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า โอ โกก นี่แน่ะ เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าผู้เป็นเจ้านายองค์สำคัญของเมเชคและทูบัล 4เราจะให้เจ้าหันกลับ และเอาเบ็ดเกี่ยวขากรรไกรของเจ้า แล้วเราจะนำเจ้าออกมาพร้อมกับกองทัพทั้งหมดของเจ้า ทั้งพวกม้าและบรรดาพลม้า ทุกคนสวมเครื่องยุทธภัณฑ์ครบถ้วน เป็นพรรคพวกใหญ่โต ทุกคนถือดาบ มีโล่และดั้ง 5เปอร์เซีย คูช และพูตอยู่กับพวกเขาด้วย ทุกคนมีโล่และหมวกเหล็ก 6โกเมอร์และกองกำลังทั้งหมดของเขา เบธโทการมาห์จากเหนือสุดพร้อมกับกองกำลังทั้งหมดของเขา มีชนชาติมากมายอยู่กับเจ้า 7"เจ้าและพลพรรคทั้งหมดซึ่งชุมนุมอยู่กับเจ้า จงเตรียมพร้อมและให้พร้อมไว้เสมอ และจงเป็นยามเฝ้าพวกเขาไว้ 8เมื่อล่วงไปเป็นเวลานานเจ้าจะต้องถูกเรียกตัว ในปีต่อๆ ไปในอนาคต เจ้าจะยกเข้าไปต่อสู้กับแผ่นดินซึ่งได้รับการฟื้นฟูจากสงคราม และถูกรวบรวมจากประชาชนมากมายบนภูเขาอิสราเอล ซึ่งเคยเป็นซากปรักหักพังมาตลอด และแผ่นดินนั้นมาจากประชาชน และทุกคนอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้ว 9และเจ้าจะรุกคืบไปเหมือนพายุ เจ้าจะปกคลุมแผ่นดินนั้นเหมือนเมฆ คือเจ้าและกองกำลังทั้งหมดของเจ้า รวมทั้งชนชาติจำนวนมากที่อยู่กับเจ้า 10"พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า ในวันนั้นจะบังเกิดความคิดในใจของเจ้า และเจ้าจะคิดแผนการชั่ว 11และเจ้าจะกล่าวว่า 'เราจะยกทัพไปยังแผ่นดินที่เป็นชนบทไร้กำแพง เราจะไปยังพวกที่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัย พวกเขาทุกคนอาศัยอยู่โดยไม่มีกำแพง ไม่มีดาลและไม่มีประตู' 12เพื่อปล้นและริบข้าวของ ทั้งยื่นมือของเจ้าต่อสู้ดินแดนที่เคยเป็นซากปรักหักพัง ซึ่งขณะนี้มีคนอาศัยอยู่ และต่อสู้ประชาชนที่ถูกรวบรวมจากบรรดาประชาชาติ ผู้ซึ่งได้ฝูงปศุสัตว์และสมบัติ ทั้งเป็นผู้อาศัยอยู่ ณ ศูนย์กลางของแผ่นดินโลก 13เชบาและเดดาน ทั้งบรรดาพ่อค้าแห่งทารชิช และพวกสิงห์หนุ่มของเมืองนั้นจะกล่าวกับเจ้าว่า 'ท่านมาเพื่อจะปล้นและริบข้าวของหรือ? ท่านชุมนุมพลพรรคเพื่อจะขนเงินและทองไป ทั้งขนเอาฝูงปศุสัตว์และสมบัติไป และเพื่อจะปล้นข้าวของมากมายหรือ?' 14"เพราะฉะนั้น บุตรมนุษย์เอ๋ย จงเผยพระวจนะและกล่าวกับโกกว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า ในวันนั้นเมื่ออิสราเอลประชากรของเราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้ว เจ้าจะเร้าใจเจ้าเอง 15เจ้าจะมาจากที่ของเจ้าทางเหนือสุด ทั้งเจ้าและชนชาติทั้งหลายจำนวนมากที่อยู่กับเจ้า ทุกคนขี่ม้า เป็นพลพรรคทรงพลังยิ่ง เป็นกองทัพมหึมา 16เจ้าจะขึ้นมาต่อสู้อิสราเอลประชากรของเรา เหมือนอย่างเมฆคลุมแผ่นดิน โอ้ โกก ในเวลาภายหน้า เราจะนำเจ้ามาต่อสู้กับแผ่นดินของเรา เพื่อประชาชาติทั้งหลายจะรู้จักเรา เมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าต่อตาพวกเขาผ่านตัวเจ้า 17"พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เจ้าเป็นผู้นั้นหรือ? ผู้ที่เราได้พูดถึงในสมัยก่อนผ่านผู้รับใช้ของเรา คือผู้เผยพระวจนะของอิสราเอล ซึ่งได้เผยพระวจนะในเวลานั้นอยู่หลายปีแล้วว่า 'เราจะนำเจ้ามาต่อสู้กับเขาทั้งหลาย' 18พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า และในวันนั้นเมื่อโกกยกมาต่อสู้กับดินแดนอิสราเอล ความโกรธรุนแรงของเราจะพลุ่งขึ้น 19และเราจะประกาศด้วยความหวงแหน และด้วยไฟแห่งความพิโรธของเราว่า ในวันนั้นจะมีการสั่นไหวอย่างรุนแรงในแผ่นดินอิสราเอล 20ปลาในทะเลและนกในอากาศ ทั้งสัตว์ป่าในทุ่งและสัตว์เลื้อยคลานที่คลานอยู่บนพื้นดิน และมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่บนพื้นดินจะสั่นสะเทือนต่อหน้าเรา ภูเขาทั้งหลายจะพังลง ทั้งหน้าผาและกำแพงทุกแห่งจะพังลงบนแผ่นดิน 21แล้วเราจะเรียกดาบมาต่อสู้กับโกกบนภูเขาทุกแห่งของเรา และดาบของแต่ละคนจะต่อสู้กับพวกของเขาเอง" พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 22เราจะพิพากษาโทษเขาด้วยโรคระบาดและด้วยโลหิตตก เราจะให้ฝนที่ตกหนัก ก้อนลูกเห็บ ไฟ และกำมะถันถูกเทลงใส่เขาและกองทัพของเขา รวมทั้งบรรดาชนชาติจำนวนมากที่อยู่กับเขา 23ดังนั้นเราจะสำแดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของเรา และทำให้เราเป็นที่รู้จักในสายตาของประชาชาติมากมาย แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\