เอเสเคียล 39

1และเจ้า บุตรมนุษย์เอ๋ย จงเผยพระวจนะต่อสู้โกก และกล่าวว่า "พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า นี่แน่ะ เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า โอ โกก ผู้เป็นเจ้าองค์สำคัญของเมเชคและทูบัล 2เราจะหันเจ้ากลับและลากเจ้าไปตามทาง และนำเจ้าขึ้นมาจากที่เหนือสุด แล้วให้เจ้าเข้าไปต่อสู้ภูเขาทั้งหลายของอิสราเอล 3และเราจะตีคันธนูให้หลุดจากมือซ้ายเจ้า และเราจะให้ลูกธนูตกจากมือขวาเจ้า 4เจ้าจะล้มลงบนภูเขาทั้งหลายของอิสราเอล ทั้งเจ้าและกองทัพทั้งหมดของเจ้า และชนชาติทั้งหลายที่อยู่กับเจ้า เราจะมอบเจ้าให้เป็นอาหารแก่เหยี่ยวทุกชนิดและแก่สัตว์ป่าทุ่ง 5เจ้าจะล้มลงบนพื้นทุ่ง เพราะเราได้ลั่นวาจาแล้ว พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 6เราจะส่งไฟมาเหนือมาโกก และเหนือพวกที่อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยตามแผ่นดินชายทะเล แล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ 7"และเราจะทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่รู้จักท่ามกลางอิสราเอลประชากรของเรา เราจะไม่ยอมให้นามบริสุทธิ์ของเราถูกลบหลู่อีกต่อไป และประชาชาติทั้งหลายจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์ องค์บริสุทธิ์ในอิสราเอล 8พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า ดูสิ มันมาถึงแล้ว และเกิดขึ้นแล้ว คือวันนั้นซึ่งเราได้ลั่นวาจาไว้ 9"แล้วคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ ของอิสราเอลจะออกไป แล้วพวกเขาจะจุดไฟเผาเครื่องอาวุธเสีย คือดั้งและโล่ คันธนูและลูกธนู ไม้พลองและหอก และเขาจะจุดไฟเผาเป็นเวลา 7 ปี 10เพราะฉะนั้น พวกเขาไม่ต้องเอาฟืนมาจากทุ่งนาหรือตัดฟืนจากป่า เพราะเขาจะจุดไฟด้วยเครื่องอาวุธ และเขาจะริบข้าวของของพวกที่มาริบข้าวของของเขา และจะปล้นพวกที่มาปล้นเขา พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 11"และในวันนั้น เราจะให้โกกมีสุสานอยู่ในอิสราเอล คือหุบเขาของคนสัญจรไปมา ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของทะเล มันจะกีดขวางคนที่สัญจรไปมา เพราะว่าโกกและพลพรรคทั้งหมดของโกกจะถูกฝังอยู่ที่นั่น เขาจะเรียกกันว่าหุบเขาพลพรรคโกก 12พงศ์พันธุ์อิสราเอลจะฝังเขาทั้งหลายอยู่ถึง 7 เดือน เพื่อจะทำให้แผ่นดินนั้นสะอาด 13ประชาชนทั้งหมดของแผ่นดินจะฝังศพพวกโกก และประชาชนจะมีชื่อเสียงในวันนั้นเมื่อเราสำแดงพระสิริของเรา พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 14เขาทั้งหลายจะตั้งคนให้สำรวจแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝังศพของพวกบุกรุกซึ่งยังเหลืออยู่บนพื้นแผ่นดิน เพื่อทำให้แผ่นดินสะอาด เขาจะออกตรวจค้นตั้งแต่ปลายเดือนที่ 7 15เมื่อคนเหล่านั้นเดินผ่านไปมาในแผ่นดิน ถ้าใครเห็นกระดูกคนเข้า เขาจะทำเครื่องหมายไว้ข้างกระดูกนั้น จนกว่าคนฝังจะมาฝังกระดูกนั้นไว้ในหุบเขาพลพรรคโกก 16(จะมีเมืองหนึ่งชื่อว่า พลพรรค ด้วย) เขาจะทำให้แผ่นดินสะอาดเช่นนี้แหละ 17"เจ้า บุตรมนุษย์เอ๋ย พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า จงพูดกับนกทุกชนิดและพูดกับสัตว์ป่าทุ่งทั้งหมดว่า จงชุมนุมและมากันเถิด จงรวมกันมาจากรอบด้าน มายังการเลี้ยงสักการบูชาที่เราเตรียมไว้ให้พวกเจ้า เป็นการเลี้ยงสักการบูชายิ่งใหญ่บนภูเขาทั้งหลายของอิสราเอล แล้วเจ้าจะกินเนื้อและดื่มเลือด 18พวกเจ้าจะกินเนื้อของพวกผู้กล้าหาญ และดื่มเลือดของเจ้านายแห่งพิภพ เหมือนเลือดของแกะผู้ ของลูกแกะ และของแพะกับของโคผู้ ทั้งหมดนี้เป็นสัตว์อ้วนพีแห่งบาชาน 19แล้วพวกเจ้าจะกินไขมันจนเจ้าอิ่มหนำ และดื่มเลือดจนเจ้าเมาในการเลี้ยงสักการบูชาที่เราได้เตรียมไว้ให้เจ้า 20และเจ้าจะอิ่มหนำที่โต๊ะอาหารของเราด้วยเนื้อม้าและเนื้อผู้ขี่ม้า ทั้งเนื้อของพวกผู้กล้าหาญและของนักรบทุกคน พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 21"และเราจะสำแดงพระสิริของเราท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และประชาชาติทั้งหมดจะเห็นการพิพากษาของเราซึ่งเราได้ทำไป และเห็นมือเราที่เราวางไว้บนเขา 22แล้วพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป 23และบรรดาประชาชาติจะรู้ว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลถูกกวาดไปเป็นเชลยเพราะความผิดบาปของเขา เพราะพวกเขาได้ทำต่อเราด้วยความอสัตย์ เราจึงซ่อนหน้าของเราจากเขา และมอบเขาไว้ในมือศัตรูของเขา เขาทุกคนจึงล้มลงด้วยดาบ 24เราทำกับพวกเขาตามมลทินของเขา และตามการละเมิดของเขา และเราซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา 25"เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า บัดนี้เราจะให้ยาโคบกลับจากการเป็นเชลย และเราจะมีความกรุณาต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมด และเราจะหวงแหนนามบริสุทธิ์ของเรา 26เมื่อเขาทั้งหลายมาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดิน โดยไม่มีใครทำให้เขาหวาดกลัว เขาก็จะทนรับความอับอายขายหน้าของเขา ทั้งการทรยศซึ่งเขาได้เคยประพฤติต่อเรา 27เมื่อเรานำพวกเขากลับมาจากชนชาติทั้งหลาย และรวบรวมเขามาจากแผ่นดินศัตรูของเขา เราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าต่อตาประชาชาติจำนวนมากผ่านเขา 28แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเขา เพราะแม้เราได้ส่งเขาไปเป็นเชลยยังบรรดาประชาชาติ เราก็จะรวบรวมเขาเข้ามาในแผ่นดินของเขา และจะไม่ปล่อยให้สักคนหนึ่งในพวกเขาหลงเหลืออยู่ที่นั่นอีกเลย 29และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราจากเขาอีกเลย เนื่องจากเราจะเทวิญญาณของเราเหนือพงศ์พันธุ์อิสราเอล" พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\