เอเสเคียล 41

1แล้วท่านนำข้าพเจ้ามายังห้องวิสุทธิสถาน และวัดเสาได้ความกว้างด้านละ 3 เมตร 2และส่วนกว้างของทางเข้านั้นมีขนาด 5 เมตร กำแพงข้างทางเข้าด้านนี้ยาว 2.5 เมตร และกำแพงข้างทางเข้าอีกด้านยาว 2.5 เมตร แล้วท่านก็วัดความยาวของห้องวิสุทธิสถานได้ 20 เมตร และวัดความกว้างได้ 10 เมตร 3แล้วท่านก็เข้าไปในห้องชั้นในและวัดเสาของทางเข้าได้ 1 เมตร ส่วนทางเข้านั้นกว้าง 3 เมตร และกำแพงข้างทางเข้า 3.5 เมตร 4และท่านก็วัดห้องที่อยู่ถัดจากวิสุทธิสถานได้ยาว 10 เมตร และกว้าง 10 เมตร แล้วท่านบอกข้าพเจ้าว่า นี่คืออภิสุทธิสถาน 5แล้วท่านก็วัดกำแพงพระนิเวศได้หนา 3 เมตร และมีห้องระเบียงที่มีความกว้าง 2 เมตรอยู่รอบๆ ด้านนอกของพระนิเวศทุกด้าน 6ห้องระเบียงนั้นมี 3 ชั้นซ้อนกัน แต่ละชั้นมี 30 ห้อง มีหยักบ่าอยู่รอบกำแพงพระนิเวศเพื่อใช้สำหรับหนุนห้องระเบียง เพื่อไม่ให้ห้องระเบียงต้องอาศัยกำแพงพระนิเวศ 7ห้องระเบียงนั้นยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งกว้างขึ้น เพราะห้องระเบียงอยู่ล้อมรอบพระนิเวศและสูงขึ้นไปตามพระนิเวศโดยรอบ ฉะนั้น พระนิเวศนั้นยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งกว้างขึ้น คนที่ขึ้นไปจากห้องล่างสุดถึงห้องบนสุดก็ต้องผ่านชั้นกลาง 8ข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่า พระนิเวศนั้นมีการยกพื้นอยู่โดยรอบ ฐานของห้องระเบียงวัดได้หนึ่งไม้วัดเต็มคือ 3 เมตร 9กำแพงด้านนอกของห้องระเบียงหนา 2.5 เมตร และมีที่ว่างระหว่างห้องระเบียงต่างๆ ของพระนิเวศ 10ห้องทั้งหลายรอบพระนิเวศทุกด้านกว้าง 10 เมตร 11มีช่องเข้ายังทางเดินซึ่งเป็นที่ว่างข้างห้องระเบียงโดยรอบ ช่องหนึ่งหันไปทางเหนือ ส่วนอีกช่องหนึ่งหันไปทางใต้ ความกว้างของทางเดินซึ่งเป็นที่ว่างนั้นคือ 2.5 เมตรโดยรอบ 12และมีตัวตึกที่อยู่ด้านหลังลานชั้นในด้านตะวันตกของพระนิเวศ กว้าง 35 เมตร และยาว 45 เมตร ส่วนผนังตึกหนา 2.5 เมตร 13แล้วท่านก็วัดความยาวพระนิเวศได้ 50 เมตร ส่วนลานชั้นในด้านตะวันตกรวมตัวตึกและผนังตึกมีความยาว 50 เมตร 14ความกว้างของหน้าพระนิเวศด้านตะวันออกเท่ากับของลานชั้นในข้างๆ คือ 50 เมตร 15แล้วท่านก็วัดความกว้างของตัวตึกด้านตะวันตกที่อยู่ด้านหลังลานชั้นในรวมทั้งระเบียงข้างๆ ได้ 50 เมตร ห้องวิสุทธิสถานและห้องชั้นในนั้น ทั้งมุขข้างนอก 16และธรณีประตูรวมทั้งช่องหน้าต่าง และเฉลียงที่อยู่รอบทั้งสามด้านจากหน้าธรณีประตูไปนั้นล้วนบุด้วยไม้ คือบุตั้งแต่พื้นถึงช่องหน้าต่าง (ช่องหน้าต่างนี้มีม่านคลุม) 17รวมทั้งที่ว่างซึ่งอยู่เหนือประตูถึงพระนิเวศชั้นในและที่อยู่ด้านนอก นอกจากนี้ยังมีรูปแกะสลักไว้ตามผนังทุกด้านโดยรอบที่ห้องชั้นในและข้างนอก 18คือแกะสลักเป็นรูปเครูบและรูปต้นอินทผลัม โดยมีรูปต้นอินทผลัมระหว่างเครูบกับเครูบ เครูบทุกตนมี 2 หน้า 19หน้าคนนั้นหันไปทางต้นอินทผลัมที่อยู่ข้างหนึ่ง ส่วนหน้าของสิงโตนั้นหันไปทางต้นอินทผลัมที่อยู่อีกข้างหนึ่ง มีรูปแบบนี้แกะไว้เต็มพระนิเวศโดยรอบ 20จากพื้นถึงที่อยู่เหนือประตู มีรูปเครูบและรูปต้นอินทผลัมแกะอยู่บนผนัง 21ส่วนเสาประตูของห้องวิสุทธิสถานนั้นเป็นสี่เหลี่ยม ข้างหน้าอภิสุทธิสถานมีสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกับ 22แท่นบูชาทำด้วยไม้ สูง 1.5 เมตร ยาว 1 เมตร และกว้าง 1 เมตร มุมของมันและฐาน ทั้งผนัง ล้วนทำด้วยไม้ แล้วท่านบอกข้าพเจ้าว่า "นี่เป็นโต๊ะซึ่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์" 23ทั้งห้องวิสุทธิสถานและห้องอภิสุทธิสถานนั้นล้วนมีประตูคู่ 24ประตูนั้นมี 2 บาน แต่ละประตูมีบานเหวี่ยง 2 บาน 25และบนประตูของห้องวิสุทธิสถานนั้นมีเครูบและต้นอินทผลัมแกะไว้ เช่นเดียวกับที่แกะไว้บนผนัง มีกันสาดไม้อยู่ที่หน้ามุขข้างนอก 26มีช่องหน้าต่างและมีต้นอินทผลัมอยู่บนผนังด้านข้างมุขทั้งสองข้าง ทั้งห้องระเบียงพระนิเวศและกันสาด


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\