เอเสเคียล 42

1แล้วท่านพาข้าพเจ้ามาถึงลานชั้นนอกด้านทิศเหนือ และท่านนำข้าพเจ้ามาถึงห้องแถวซึ่งอยู่ขนานกับลานชั้นในและด้านเหนือของตึก 2ห้องแถวซึ่งมีทางเข้าอยู่ด้านเหนือนั้นยาว 50 เมตร และกว้าง 25 เมตร 3ห้องแถวอยู่ระหว่างพื้นที่ส่วน 10 เมตรของลานชั้นในและพื้นหินซึ่งเป็นส่วนของลานข้างนอก ลักษณะเป็นเฉลียงซ้อนเฉลียงสูง 3 ชั้น 4และด้านหน้าของห้องแถวมีทางเดินกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ประตูของห้องเหล่านี้อยู่ทางเหนือ 5ห้องชั้นบนนั้นแคบกว่า เพราะเฉลียงกินเนื้อที่มากกว่าเฉลียงห้องชั้นล่างและชั้นกลางในตึกนั้น 6เพราะว่าเป็นห้องแถวสามชั้น และไม่มีเสารับน้ำหนักเหมือนเสาที่ลาน เพราะฉะนั้น ห้องชั้นบนจึงร่นเข้าไปมากกว่าห้องชั้นล่างและชั้นกลาง 7และมีกำแพงอยู่ข้างนอกยาว 25 เมตร ชิดกับห้องแถว ยาวไปตามแนวขนานระหว่างลานชั้นนอกและหน้าห้องทั้งหลาย 8ห้องแถวที่อยู่ติดกับลานชั้นนอกนั้นยาว 25 เมตร ส่วนห้องแถวที่อยู่ใกล้กับวิสุทธิสถานนั้นยาว 50 เมตร 9ระหว่างห้องแถวทั้งสองแถวนั้นมีทางเข้าหันหน้าไปทางตะวันออก โดยเข้าไปจากลานชั้นนอก 10ตามแนวของกำแพงด้านใต้ ซึ่งอยู่ขนานกับลานชั้นในและตึกมีห้องแถว 11มีทางเดินอยู่หน้าห้องเหล่านี้ และห้องแถวมีลักษณะเหมือนกับห้องแถวด้านเหนือ ความยาวและความกว้างมีขนาดเท่ากัน มีทางออกและทางเข้าแบบเดียวกัน 12ทางเข้าห้องแถวด้านทิศใต้นั้นก็เหมือนกัน คือต้องเดินเข้าทางตะวันออกโดยเข้ามาตามทางเดินตรงที่มีกำแพง 13แล้วท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า "ห้องแถวทางด้านเหนือและด้านใต้ แถวที่อยู่หน้าลานชั้นในนั้นเป็นห้องบริสุทธิ์ที่ปุโรหิตผู้เข้าใกล้พระยาห์เวห์จะใช้รับประทานของถวายอันบริสุทธิ์ที่สุด เขาจะวางของถวายอันบริสุทธิ์ที่สุดนั้นไว้ที่นั่น คือธัญบูชา เครื่องบูชาลบล้างบาป เครื่องบูชาชดใช้บาป เพราะว่าที่นั่นบริสุทธิ์ 14เมื่อปุโรหิตเข้าไปในห้องบริสุทธิ์แล้ว เขาห้ามออกไปยังลานชั้นนอก ก่อนที่จะถอดเครื่องแต่งกายที่เขาสวมปฏิบัติหน้าที่ แล้ววางไว้ที่นั่นเพราะสิ่งเหล่านี้บริสุทธิ์ เขาจะต้องใส่เครื่องแต่งกายอย่างอื่นก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่ส่วนที่มีไว้สำหรับประชาชน" 15เมื่อท่านวัดข้างในบริเวณพระนิเวศเสร็จแล้ว ท่านก็นำข้าพเจ้าออกมาทางประตู ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และวัดบริเวณโดยรอบ 16ท่านวัดด้านตะวันออกด้วยไม้วัดได้ 250 เมตรตามไม้วัด 17แล้วท่านก็หันมาวัดทางด้านเหนือได้ 250 เมตรตามไม้วัด 18แล้วท่านก็หันมาวัดด้านใต้ได้ 250 เมตรตามไม้วัด 19แล้วท่านก็หันมาวัดด้านตะวันตกได้ 250 เมตรตามไม้วัด 20ท่านวัดทั้งหมดสี่ด้าน มีกำแพงล้อมรอบยาว 250 เมตร กว้าง 250 เมตร ซึ่งใช้แบ่งระหว่างบริเวณที่บริสุทธิ์และที่สาธารณะ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\