เอเสเคียล 45

1"เมื่อพวกเจ้าแบ่งแผ่นดินให้เป็นกรรมสิทธิ์นั้น เจ้าจงถวายที่ดินส่วนหนึ่งแด่พระยาห์เวห์ให้เป็นพื้นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยาว 12.5 กิโลเมตร และกว้าง 10 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นที่บริสุทธิ์ตลอดบริเวณนั้น 2และในบริเวณนั้นให้มีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแปลงหนึ่งยาว 250 เมตร และกว้าง 250 เมตรสำหรับสถานนมัสการ และให้มีบริเวณที่ว่างโดยรอบอีก 25 เมตร 3และจากพื้นที่บริสุทธิ์นี้ เจ้าจงวัดส่วนหนึ่งออกมาคือ ยาว 12.5 กิโลเมตร และกว้าง 5 กิโลเมตร ในบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของสถานนมัสการ คือที่บริสุทธิ์ที่สุด 4ให้เป็นส่วนบริสุทธิ์ของแผ่นดิน ซึ่งจะให้เป็นของบรรดาปุโรหิตผู้ปรนนิบัติอยู่ในสถานนมัสการ และผู้เข้าใกล้พระยาห์เวห์เพื่อปรนนิบัติพระองค์ คือให้เป็นที่สำหรับปลูกบ้านเรือนของพวกเขา และเป็นที่บริสุทธิ์สำหรับสถานนมัสการ 5อีกส่วนหนึ่งซึ่งยาว 12.5 กิโลเมตรและกว้าง 5 กิโลเมตรนั้นเป็นที่ของคนเลวีผู้ปรนนิบัติอยู่ที่พระนิเวศ คือให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาที่จะสร้างเมืองเพื่ออาศัย 6"ใกล้ๆ กับส่วนที่ตั้งไว้เป็นพื้นที่บริสุทธิ์นั้น พวกเจ้าจะต้องกำหนดที่ดินอีกผืนหนึ่งยาว 12.5 กิโลเมตร และกว้าง 2.5 กิโลเมตร ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดสำหรับสร้างเมือง 7"แผ่นดินด้านข้างทั้งสองด้านของพื้นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และส่วนของเมืองนั้นให้เป็นของเจ้านาย โดยให้อยู่ติดกับพื้นที่บริสุทธิ์และส่วนของเมือง โดยวัดออกไปทางด้านตะวันตกและด้านตะวันออก ส่วนด้านยาวนั้นจะขนานไปกับเขตแดนจากตะวันตกไปทางตะวันออกของส่วนที่ยกให้กับเผ่าเผ่าหนึ่ง 8นี่เป็นส่วนของเจ้านายในอิสราเอล และบรรดาเจ้านายของเราจะไม่บีบคั้นประชากรของเราอีก แต่เขาจะยอมให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลได้แผ่นดินตามส่วนของเผ่าตน 9พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า โอ บรรดาเจ้านายของอิสราเอลเอ๋ย พอเสียทีเถิด จงทิ้งการทารุณและการบีบคั้นเสีย แล้วทำสิ่งที่ยุติธรรมและชอบธรรม จงเลิกขับไล่ประชากรของเราจากที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 10"พวกเจ้าจงมีตาชั่ง เครื่องตวงของแห้งและของเหลวที่เที่ยงตรง 11เครื่องตวงของแห้งและของเหลวนั้นให้เป็นขนาดเดียวกัน เครื่องตวงของเหลวขนาด 1 บัทนั้นเท่ากับหนึ่งในสิบของโฮเมอร์ และเครื่องตวงของแห้งขนาด 1 เอฟาห์นั้นเท่ากับหนึ่งในสิบของโฮเมอร์ ให้โฮเมอร์เป็นเครื่องตวงมาตรฐาน 12น้ำหนัก 1 เชเขลเท่ากับ 20 เก-ราห์ ตุ้มน้ำหนัก 20 เชเขล รวมกับตุ้มน้ำหนัก 25 เชเขล รวมกับตุ้มน้ำหนัก 15 เชเขล ทั้งหมดจะเท่ากับ 1 มินา 13"ต่อไปนี้เป็นเครื่องถวายที่เจ้าทั้งหลายจะต้องถวาย คือ ข้าวสาลี 1 โฮเมอร์ ให้ถวายหนึ่งในหกเอฟาห์ ข้าวบารลี 1 โฮเมอร์ให้ถวายหนึ่งในหกเอฟาห์ 14และส่วนกำหนดประจำของน้ำมัน คือ น้ำมันหนึ่งโคระ ให้ถวายหนึ่งในสิบบัท (เครื่องตวงขนาด 1 โคระก็เหมือนเครื่องตวงขนาด 1 โฮเมอร์ คือจุ 10 บัท) 15แกะฝูงหนึ่งจำนวน 200 ตัวจากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของอิสราเอลนั้น ให้ถวายหนึ่งตัว นี่แหละเป็นของถวายสำหรับธัญบูชา เครื่องบูชาเผาทั้งตัว และเครื่องศานติบูชา เพื่อทำการลบมลทินให้เขาทั้งหลาย พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ 16"ให้ประชาชนทุกคนของแผ่นดินนี้มอบเครื่องถวายเหล่านี้แก่เจ้านายของอิสราเอล 17ให้เป็นหน้าที่ของเจ้านายที่จะจัดเครื่องบูชาเผาทั้งตัว ธัญบูชา เครื่องดื่มบูชา ณ งานเทศกาลทั้งหลายในวันขึ้นค่ำและวันสะบาโต ในงานเทศกาลที่กำหนดไว้ของพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมด ให้เขาจัดเครื่องบูชาลบล้างบาป ธัญบูชา เครื่องบูชาเผาทั้งตัว และเครื่องศานติบูชา เพื่อทำการลบมลทินให้แก่พงศ์พันธุ์อิสราเอล 18"พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า ในวันที่ 1 ของเดือนที่ 1 เจ้าจงเอาโคหนุ่มที่ปราศจากตำหนิตัวหนึ่ง และเจ้าจงชำระสถานนมัสการเสีย 19ให้ปุโรหิตเอาเลือดของเครื่องบูชาลบล้างบาปมาบ้าง และจงพรมที่เสาประตูพระนิเวศ ที่สี่มุมของแท่นบูชาและบนเสาประตูของลานชั้นใน 20ในวันที่ 7 ของเดือนนั้นเจ้าจงทำเช่นเดียวกัน เพื่อคนหนึ่งคนใดที่ทำบาปด้วยความพลั้งเผลอหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ เพื่อว่าเจ้าจะได้ลบมลทินพระนิเวศ 21"ในวันที่ 14 ของเดือนแรก เจ้าจงฉลองเทศกาลปัสกา จงกินขนมปังไร้เชื้อตลอดเทศกาล 7 วัน 22ในวันนั้นให้เจ้านายจัดหาโคหนุ่มตัวหนึ่งสำหรับตนเองและประชาชนทั้งหมด เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 23และตลอด 7 วันที่มีเทศกาลเลี้ยงนั้น ให้เจ้านายจัดหาโคหนุ่ม 7 ตัว กับแกะผู้ 7 ตัวที่ปราศจากตำหนิ ให้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ทุกๆ วันตลอด 7 วันนั้น และจัดหาแพะผู้ตัวหนึ่งทุกวันให้เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 24และให้เจ้านายจัดหาธัญบูชาปริมาณ 17.5 ลิตรคู่กับโคผู้หนึ่งตัว และอีก 17.5 ลิตรคู่กับแกะผู้หนึ่งตัว รวมทั้งน้ำมัน 3 ลิตรต่อแป้ง 17.5 ลิตร 25ในวันที่ 15 ของเดือนที่ 7 และตลอด 7 วันในเทศกาลเลี้ยงนั้น ให้เขาจัดทำแบบเดียวกันสำหรับเครื่องบูชาลบล้างบาป เครื่องบูชาเผาทั้งตัว ธัญบูชา และน้ำมัน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\