ปฐมกาล 16

1ฝ่ายนางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน นางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮาการ์ 2นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า "ดูเถิด พระยาห์เวห์ไม่ทรงให้ฉันมีบุตร ขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิด บางทีฉันจะได้บุตรโดยนางนั้น" อับรามก็ฟังเสียงนางซาราย 3เมื่ออับรามอยู่ในดินแดนคานาอันได้สิบปีแล้ว นางซารายภรรยาก็ยกฮาการ์คนอียิปต์หญิงคนใช้ของนางให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนาง 4อับรามเข้าไปหานางฮาการ์ นางก็ตั้งครรภ์ เมื่อนางรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วก็ดูหมิ่นนายผู้หญิง 5นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า "ให้ความผิดที่ทำต่อฉันตกอยู่กับท่าน ฉันเองให้หญิงคนใช้ไว้ในอ้อมอกของท่าน แต่เมื่อหญิงนั้นรู้ว่านางตั้งครรภ์แล้ว ก็ดูหมิ่นฉัน ขอพระยาห์เวห์ทรงตัดสินระหว่างฉันกับท่าน" 6อับรามพูดกับนางซารายว่า "นี่แน่ะ หญิงคนใช้ของเจ้าอยู่ในอำนาจของเจ้า จงทำแก่นางตามที่เจ้าเห็นควรเถิด" นางซารายเคี่ยวเข็ญหญิงนั้น จนนางหนีไปให้พ้นหน้า 7ทูตของพระยาห์เวห์พบหญิงนั้นที่น้ำพุในถิ่นทุรกันดาร ข้างทางที่จะไปชูร์ 8จึงถามว่า "ฮาการ์ หญิงคนใช้ของนางซาราย เจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหน?" นางทูลตอบว่า "ข้าพระองค์หนีมาให้พ้นหน้านางซาราย นายของข้าพระองค์" 9ทูตของพระยาห์เวห์จึงกล่าวว่า "กลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้บังคับนางเถิด" 10ทูตของพระยาห์เวห์กล่าวแก่หญิงนั้นว่า "เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้นจนนับไม่ถ้วน" 11ทูตของพระยาห์เวห์กล่าวแก่นางอีกว่า "นี่แน่ะ เจ้ามีครรภ์แล้ว จะคลอดบุตรชาย และจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอิชมาเอล เพราะพระยาห์เวห์ทรงรับฟังความทุกข์ร้อนของเจ้า 12บุตรนั้นจะมีนิสัยเหมือนลาป่า มือเขาจะต่อสู้คนทั้งปวง และมือคนทั้งปวงจะต่อสู้เขา เขาจะอาศัยตรงหน้าพี่น้องทั้งปวงของเขา" 13นางฮาการ์จึงเรียกพระนามพระยาห์เวห์ผู้ตรัสแก่นางว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงเห็นข้าพเจ้า" เพราะนางพูดว่า "ที่นี่ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ ผู้ทรงเห็นข้าพเจ้าจริงๆ หรือ?" 14บ่อน้ำนั้นจึงมีชื่อว่าเบเออลาไฮรอย อยู่ระหว่างคาเดชกับเบเรด 15นางฮาการ์มีบุตรชายกับอับราม อับรามตั้งชื่อบุตรที่นางฮาการ์คลอดนั้นว่าอิชมาเอล 16เมื่อนางฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั้น อายุอับรามได้ 86 ปี


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\