โฮเชยา 1

1พระวจนะของพระยาห์เวห์ซึ่งมาถึงโฮเชยา บุตรเบเออรี ในรัชกาลอุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์ กษัตริย์ทั้งหลายแห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัม พระราชโอรสของเยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอล 2เมื่อพระยาห์เวห์ตรัสทางโฮเชยาเป็นครั้งแรกนั้น พระยาห์เวห์ตรัสกับโฮเชยาว่า "ไปซี ไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยาและเกิดลูกชู้กับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้เล่นชู้อย่างยิ่ง โดยการละทิ้งพระยาห์เวห์" 3ดังนั้นท่านจึงไปรับโกเมอร์บุตรสาวดิบลาอิมมาเป็นภรรยา แล้วนางก็มีครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งแก่ท่าน 4และพระยาห์เวห์ตรัสกับท่านว่า "จงเรียกชื่อบุตรนั้นว่า ยิสเรเอล เพราะว่าในไม่ช้า เราจะลงโทษพงศ์พันธุ์ของเยฮู เพราะเรื่องโลหิตไหลนองที่ยิสเรเอล และเราจะให้ราชอาณาจักรของพงศ์พันธุ์อิสราเอลสิ้นสุดลงเสียที 5ในวันนั้น เราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล" 6ต่อมานางก็ตั้งครรภ์อีก และคลอดบุตรหญิงคนหนึ่ง และพระองค์ตรัสกับท่านว่า "จงตั้งชื่อบุตรหญิงนั้นว่า โลรุหะมาห์ เพราะเราจะไม่เมตตาพงศ์พันธุ์อิสราเอลอีกต่อไป เราจะไม่อภัยให้เขาอีกเลย 7แต่เราจะเมตตาพงศ์พันธุ์ยูดาห์ และเราจะช่วยกู้เขาโดยพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา เราจะไม่ช่วยกู้เขาโดยคันธนู หรือโดยดาบ หรือโดยสงคราม หรือโดยม้าศึก หรือโดยทหารม้า" 8เมื่อนางให้โลรุหะมาห์หย่านมแล้ว นางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง 9และพระองค์ตรัสว่า "จงเรียกชื่อบุตรนั้นว่า โลอัมมี เพราะเจ้าทั้งหลายมิใช่ประชากรของเรา และเราเองก็มิใช่พระเจ้าของเจ้า" 10แต่จำนวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนทรายในทะเล ซึ่งจะตวงหรือนับไม่ถ้วน และในสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า "เจ้าไม่ใช่ประชากรของเรา" ก็จะกล่าวแก่พวกเขาว่า "เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 11และประชาชนยูดาห์กับประชาชนอิสราเอลจะรวมเข้าด้วยกัน และเขาทั้งหลายจะตั้งผู้หนึ่งให้เป็นประมุข และจะพากันขึ้นไปจากแผ่นดินนั้น เพราะวันแห่งยิสเรเอลจะสำคัญมาก


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\