โฮเชยา 11

1เมื่ออิสราเอลยังเด็ก เราก็รักเขา เราได้เรียกบุตรของเราออกจากอียิปต์ 2เรายิ่งเรียกพวกเขามากเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งออกห่างจากเรามากเท่านั้น พวกเขาถวายสัตวบูชาแก่พระบาอัล และเผาเครื่องหอมถวายแก่รูปเคารพอยู่เรื่อยไป 3แต่เรานี่แหละสอนเอฟราอิมให้เดิน เราอุ้มเขาทั้งหลายไว้ แต่เขาไม่รู้ว่า เราเป็นผู้รักษาเขาให้หาย 4เราจูงเขาด้วยสายแห่งความเมตตา ด้วยเชือกแห่งความรัก เราเป็นผู้ทำให้แอกที่ขากรรไกรของเขาเบาลง และเราก้มลงเลี้ยงเขา 5เขาจะไม่กลับไปแผ่นดินอียิปต์ แต่อัสซีเรียจะเป็นกษัตริย์ของเขา เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับมาหาเรา 6ดาบจะรุกรานบรรดาเมืองของเขา จะทำลายดาลประตูของเขา และผลาญเขาเสียเพราะแผนการของเขา 7ประชากรของเราตั้งใจจะเหินห่างจากเรา เขาร้องทูลองค์ผู้สูงสุด แต่พระองค์มิได้ทรงยกชูเขาเลย 8โอ เอฟราอิมเอ๋ย เราจะให้เจ้าแก่ผู้อื่นได้อย่างไร? โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะมอบเจ้าแก่ผู้อื่นได้อย่างไร? เราจะให้เจ้าเหมือนเมืองอัดมาห์ได้อย่างไร? เราจะทำให้เจ้าเหมือนเมืองเศโบยิมได้อย่างไร? จิตใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายใน ความเอ็นดูของเราก็คุกรุ่นขึ้น 9เราจะไม่จัดการด้วยความกริ้วอันร้อนแรง เราจะไม่ทำลายเอฟราอิมอีก เพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ เราเป็นผู้บริสุทธิ์ท่ามกลางพวกเจ้า เราจะไม่มาด้วยความโกรธ 10เขาทั้งหลายจะติดตามพระยาห์เวห์ไป ผู้เปล่งพระสุรเสียงดั่งราชสีห์ เออ พระองค์จะเปล่งพระสุรเสียง และบรรดาบุตรของพระองค์จะตัวสั่นสะท้านจากทิศตะวันตก 11เขาจะตัวสั่นสะท้านมาเหมือนวิหคจากอียิปต์ และเหมือนนกพิราบจากแผ่นดินอัสซีเรีย เราจะให้เขากลับบ้าน พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 12เอฟราอิมได้กั้นล้อมเราไว้ด้วยการโกหก และพงศ์พันธุ์อิสราเอลล้อมเราด้วยเล่ห์ลวง และยูดาห์ยังเถลไถลไปจากพระเจ้า และจากองค์บริสุทธิ์ผู้เที่ยงธรรม


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\