โฮเชยา 12

1เอฟราอิมเลี้ยงตนด้วยลม และตามหาลมตะวันออกอยู่วันยังค่ำ เขาทวีการโกหกและความรุนแรง เขาทำพันธสัญญากับอัสซีเรีย และขนน้ำมันมะกอกไปให้อียิปต์ 2พระยาห์เวห์ทรงมีคดีกับยูดาห์ และจะลงโทษยาโคบตามการประพฤติของเขา และจะทรงตอบแทนเขาตามการกระทำของเขา 3ในครรภ์ของมารดา เขายึดส้นเท้าพี่ชาย และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ เขาก็สู้กับพระเจ้า 4เออ เขาสู้กับทูตสวรรค์และมีชัย เขาร้องไห้และขอความเมตตา เขาพบพระเจ้าที่เบธเอล และพระองค์ตรัสกับเขาที่นั่น 5พระยาห์เวห์พระเจ้าจอมทัพ พระยาห์เวห์เป็นพระนามของพระองค์ 6"แต่ส่วนเจ้า จงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า จงรักษาความเมตตาและความยุติธรรม และจงรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอ" 7เขาเป็นพ่อค้า ในมือของเขามีตราชูขี้ฉ้อ เขารักที่จะกดขี่ 8เอฟราอิมกล่าวว่า "แท้จริงข้าเป็นคนมั่งมี ข้าหาทรัพย์เพื่อตนเอง แต่ทั้งหมดที่ข้าหาได้ พวกเขาจะไม่พบความผิด ที่เป็นบาป" 9เราเองคือยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า ตั้งแต่ครั้งแผ่นดินอียิปต์ เราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในเต็นท์อีก เหมือนในสมัยที่มีเทศกาลเลี้ยง 10เราพูดกับบรรดาผู้เผยพระวจนะ และเราเองให้เกิดนิมิตมากขึ้น และให้อุปมาโดยทางผู้เผยพระวจนะ 11มีความชั่วในกิเลอาดจริง เขาทั้งหลายก็เป็นอนิจจัง เขาเอาวัวผู้มาถวายบูชาในกิลกาล เออ แท่นบูชาของเขาก็จะเหมือนกองหิน อยู่บนรอยไถในท้องนา 12(ยาโคบหนีไปยังแผ่นดินอารัม อิสราเอลทำงานเพื่อจะได้ภรรยาที่นั่น ท่านเลี้ยงแกะเพื่อให้ได้ภรรยา) 13พระยาห์เวห์ทรงนำคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์ โดยผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง พระองค์ทรงรักษาเขาไว้โดยผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง 14เอฟราอิมทำให้พระองค์โทมนัสอย่างขมขื่น ดังนั้นพระองค์ทรงให้กรรมของการฆ่าคนติดอยู่กับเขา และองค์เจ้านายจะทรงตอบแทนการสบประมาทของเขา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\