โฮเชยา 3

1และพระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงไปอีกครั้ง ไปรักกับหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รักของชู้และเป็นหญิงล่วงประเวณี เหมือนที่พระยาห์เวห์ทรงรักพงศ์พันธุ์อิสราเอลอย่างนั้นแหละ แม้พวกเขาจะหันไปหาพระอื่น และชมชอบขนมลูกเกด" 2ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ซื้อนางมาด้วยเงิน 15 เชเขลและข้าวบาร์เลย์ 150 กิโลกรัม 3ข้าพเจ้าบอกนางว่า "เธอต้องอยู่กับฉันอีกนาน อย่าเล่นชู้ อย่าไปเป็นของชายอื่น ส่วนฉันก็จะไม่เข้าหาเธอด้วย" 4เพราะพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานาน ทั้งจะไม่มีการสักการบูชา ไม่มีเสาศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีเอโฟดและรูปเคารพ 5ภายหลังพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะกลับมา และแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา และแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขา และในกาลภายหน้าเขาจะยำเกรงพระยาห์เวห์และความดีของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\