โฮเชยา 9

1โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่ายินดี อย่าเปรมปรีดิ์อย่างชนชาติทั้งหลายเลย เพราะเจ้าเล่นชู้นอกใจพระเจ้าของเจ้า เจ้ารักเงินค่าจ้างของหญิงโสเภณี ตามบรรดาลานนวดข้าว 2แต่ลานนวดข้าวและบ่อย่ำองุ่นจะไม่พอเลี้ยงเขา และเหล้าองุ่นใหม่จะขาดไปจากเขา 3เขาจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินของพระยาห์เวห์ แต่เอฟราอิมจะกลับไปยังอียิปต์ เขาจะรับประทานอาหารมลทินในอัสซีเรีย 4เขาจะไม่ได้เทเหล้าองุ่นถวายพระยาห์เวห์ และเครื่องสัตวบูชาของเขาจะไม่ทำให้พระองค์พอพระทัย เครื่องสัตวบูชานั้นจะเป็นเหมือนอาหารแห่งการไว้ทุกข์แก่เขา ผู้ใดรับประทานก็จะเป็นมลทิน เพราะอาหารของเขาก็เพื่อดับความหิวของเขาเอง มันจะไม่ได้เข้าในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 5เจ้าจะทำอะไรกัน เมื่อถึงวันเทศกาล และในวันเทศกาลเลี้ยงของพระยาห์เวห์ 6เพราะแม้เขาหนีจากความพินาศ อียิปต์ก็จะรวบรวมเขาไว้ เมืองเมมฟิสจะฝังเขา ต้นตำแยจะยึดของล้ำค่าที่ทำด้วยเงินของเขาไว้เสีย ต้นหนามจะงอกขึ้นในเต็นท์ของเขา 7เวลาแห่งการลงโทษมาถึงแล้ว และเวลาแห่งการตอบแทนก็มาถึงแล้ว ให้อิสราเอลรับรู้ ผู้เผยพระวจนะเป็นคนเขลาไปแล้ว ผู้ที่มีการดลใจก็บ้าไป เนื่องด้วยความผิดใหญ่หลวงของเจ้า และความเกลียดชังยิ่งใหญ่ของเจ้า 8ผู้เผยพระวจนะเป็นยามดูแลเอฟราอิมให้กับพระเจ้าของข้า แต่กับของพรานดักนกอยู่ตามทางของเขาทั่วไปหมด และความเกลียดชังอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเขา 9เขาเสื่อมทรามลึกลงไปในความชั่วอย่างมากมาย ดังสมัยเมืองกิเบอาห์ พระองค์จะทรงระลึกถึงความผิดของเขา พระองค์จะทรงลงโทษเพราะบาปของเขา 10เราพบอิสราเอล เหมือนพบผลองุ่นในถิ่นทุรกันดาร เราพบบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลาย เหมือนพบผลมะเดื่อรุ่นแรกที่ต้น เมื่อครั้งออกในฤดูแรกนั้น แต่เขามาหาพระบาอัลเปโอร์ และถวายตัวแด่สิ่งน่าอดสูนั้น และกลายเป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนอย่างสิ่งที่เขารักนั้น 11ศักดิ์ศรีของเอฟราอิมก็จะบินไปเหมือนนก ไม่มีการคลอด ไม่มีการท้อง ไม่มีการตั้งครรภ์ 12ถึงแม้เขาจะเลี้ยงลูกได้จนโต เราก็จะพรากเขาไปจนไม่เหลือสักคนเดียว วิบัติแก่เขา เมื่อเราจากเขาไป 13เราเห็นเอฟราอิมเป็นเหมือนไร่ปาล์มที่ปลูกในทุ่งหญ้า แต่เอฟราอิมต้องนำพงศ์พันธุ์ของตนไปมอบให้ผู้ฆ่า 14โอ พระยาห์เวห์ ขอประทานแก่เขา พระองค์จะประทานอะไรแก่เขา? ขอประทานมดลูกที่แท้งบุตร และหัวนมที่เหี่ยวแห้งแก่เขา 15ความชั่วทั้งสิ้นของเขาอยู่ในกิลกาล เราเริ่มเกลียดชังเขา ณ ที่นั่น เราจะขับเขาออกไปจากนิเวศของเรา เพราะการกระทำอันชั่วร้ายของเขา เราจะไม่รักเขาอีกเลย เจ้านายทั้งสิ้นของเขาก็ล้วนแต่คนกบฏ 16เอฟราอิมถูกทำลายแล้ว รากของเขาก็เหี่ยวแห้งไป เขาทั้งหลายจะไม่มีผลอีก แม้ว่าเขาจะเกิดบุตรหลาน เราก็จะฆ่าลูกหลานที่รักของเขาเสีย 17พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวี่ยงเขาทิ้งไป เพราะเขาทั้งหลายมิได้เชื่อฟังพระองค์ เขาจะเป็นคนพเนจรอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\