อิสยาห์ 2

1ถ้อยคำเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็มที่อิสยาห์บุตรอามอสได้เห็น 2ในวาระสุดท้ายจะเป็นดังนี้ คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์ จะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลาย และจะถูกยกขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาเนินเขา ประชาชาติทั้งหมดจะหลั่งไหลเข้ามาหา 3และชนชาติจำนวนมากจะมาและกล่าวว่า "มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์ ไปยังพระนิเวศของพระเจ้าของยาโคบ แล้วพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์" เพราะว่าธรรมบัญญัติจะออกมาจากศิโยน และพระวจนะของพระยาห์เวห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม 4พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างประชาชาติทั้งหลาย และจะทรงตัดสินความให้ชนชาติจำนวนมาก และพวกเขาจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาทั้งหลายให้เป็นขอลิดแขนง ประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กัน และเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป 5โอ เชื้อสายของยาโคบเอ๋ย มาเถิด ให้เราดำเนิน ในความสว่างของพระยาห์เวห์ 6เพราะว่าพระองค์ทรงละทิ้งชนชาติของพระองค์เสีย คือเชื้อสายของยาโคบ เพราะว่าเขาเต็มด้วยผู้ทำนายจากตะวันออก และเต็มด้วยหมอดูเหมือนคนฟีลิสเตีย และพวกเขาตีสนิทกับคนต่างชาติ 7แผ่นดินของเขาเต็มด้วยเงินและทองคำ ทรัพย์สมบัติของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุด แผ่นดินของเขาเต็มด้วยพวกม้าศึก รถรบทั้งหลายของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุด 8แผ่นดินของเขาเต็มด้วยรูปเคารพ พวกเขากราบไหว้ผลงานจากมือของเขา และกราบไหว้สิ่งที่นิ้วมือของเขาได้ทำ 9มนุษย์จึงตกต่ำ และคนก็ต่ำต้อยลง อย่าอภัยให้เขาทั้งหลายเลย 10จงหลบเข้าไปอยู่ในหิน และซ่อนตัวในผงคลี ให้พ้นจากความน่าเกรงกลัวของพระยาห์เวห์ และจากพระรัศมีแห่งความโอ่อ่าตระการของพระองค์ 11ท่าทีอันผยองของมนุษย์จะต่ำต้อยลง และความจองหองของคนจะตกต่ำ พระยาห์เวห์องค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูน ในวันนั้น 12เพราะว่าพระยาห์เวห์จอมทัพทรงเตรียมวันหนึ่ง ซึ่งจะต่อสู้กับสารพัดที่เย่อหยิ่งและโอหัง ทั้งกับสารพัดที่ถูกยกชูขึ้นซึ่งจะต่ำต้อยลง 13ที่จะสู้กับต้นสนสีดาร์ทั้งหมดของเลบานอน ซึ่งสูงและชูขึ้น และกับต้นโอ๊กทั้งหมดแห่งบาชาน 14ซึ่งจะต่อสู้กับภูเขาสูงทุกลูก กับเนินเขาทั้งหมดที่ถูกยกขึ้น 15กับหอคอยสูงทุกแห่ง และกำแพงที่เข้มแข็งทั้งหมด 16ที่จะสู้กับกำปั่นทั้งหมดของทารชิช และกับเรืองดงามทุกลำ 17ความผยองของมนุษย์จะตกต่ำลง และความจองหองของคนจะต่ำต้อยลง และพระยาห์เวห์องค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูนในวันนั้น 18และพวกรูปเคารพจะสูญสิ้นไป 19คนจะเข้าไปในถ้ำของหินผา และในโพรงของพื้นดิน ให้พ้นจากความน่าเกรงกลัวของพระยาห์เวห์ และจากพระรัศมีแห่งความโอ่อ่าตระการของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นทำให้โลกสั่นสะเทือน 20ในวันนั้นคนจะเหวี่ยง รูปเคารพของเขาที่ทำด้วยเงินและรูปเคารพที่ทำด้วยทองคำ ซึ่งพวกเขาทำให้กับตัวเองเพื่อใช้กราบไหว้นั้นออกไป ยังตัวตุ่นและตัวค้างคาว 21เพื่อจะเข้าถ้ำหิน และเข้าซอกผา ให้พ้นจากความน่าเกรงกลัวของพระยาห์เวห์ และพ้นจากพระรัศมีแห่งความโอ่อ่าตระการของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นทำให้โลกสั่นสะเทือน 22จงหยุดยึดถือมนุษย์ ซึ่งมีเพียงลมหายใจในจมูกของเขา ด้วยเขามีคุณค่าอะไรเล่า?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\