อิสยาห์ 23

1ครุวาทเกี่ยวกับไทระ จงคร่ำครวญเถิด เรือทั้งหลายของเมืองทารชิช เพราะเมืองนั้นถูกทำลาย จนไม่เหลือบ้านหรือทางเข้าเลย พวกเขาได้รับการเปิดเผย เมื่อมาจากแผ่นดินไซปรัส 2จงอยู่นิ่งๆ เถิด ผู้ที่อยู่ตามฝั่งทะเล โอ พ่อค้าแห่งเมืองไซดอน ซึ่งผู้ผ่านข้ามทะเลไป ทำให้เจ้าบริบูรณ์ 3และเขาข้ามน้ำมากหลาย รายได้ของเมืองนั้นคือข้าวจากชิโหร์ และผลเกี่ยวเก็บจากแม่น้ำไนล์ เมืองนั้นเป็นแหล่งค้าขายของประชาชาติทั้งหลาย 4จงอับอายเถิด ไซดอนเอ๋ย เพราะทะเลได้พูดแล้ว ปราการของทะเลพูดว่า "ข้าไม่เคยเจ็บครรภ์และไม่เคยคลอดลูก ข้าไม่เคยเลี้ยงลูกชาย และไม่เคยฟูมฟักลูกสาว" 5เมื่อข่าวคราวมาถึงอียิปต์ พวกเขาจะระทมใจด้วยข่าวของเมืองไทระ 6จงข้ามไปยังทารชิช จงคร่ำครวญเถิด ผู้อยู่ตามฝั่งทะเลเอ๋ย 7นี่คือเมืองรื่นเริงของเจ้าทั้งหลายหรือ? เมืองที่สร้างมาแต่โบราณหรือ? และเท้าของมันได้พาไป อาศัยในแดนไกล 8ใครวางแผนการนี้ ไว้ต่อสู้เมืองไทระซึ่งเป็นผู้แจกมงกุฎ ซึ่งพวกพ่อค้าของมันเป็นเจ้านาย และนักธุรกิจเป็นคนมีเกียรติของโลก? 9พระยาห์เวห์จอมทัพทรงวางแผนไว้ เพื่อขจัดความเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีทั้งหมด และเพื่อลบหลู่ผู้มีเกียรติทุกคนในแผ่นดินโลก 10จงให้น้ำท่วมแผ่นดินของท่านเหมือนแม่น้ำไนล์ โอ ธิดาแห่งทารชิชเอ๋ย ไม่มีการจำกัดอีกแล้ว 11พระองค์เหยียดพระหัตถ์ของพระองค์เหนือทะเล พระองค์ทรงทำให้อาณาจักรทั้งหลายสั่นสะเทือน พระยาห์เวห์ทรงบัญชาเกี่ยวกับคานาอัน ให้ทำลายป้อมปราการของมันเสีย 12และพระองค์ตรัสว่า "โอ ธิดาพรหมจารีผู้ถูกบีบบังคับแห่งไซดอนเอ๋ย เจ้าจะไม่เริงร่าอีกต่อไป จงลุกขึ้นข้ามไปยังไซปรัส แม้ที่นั่นเจ้าก็จะไม่มีความสงบด้วย" 13จงดูแผ่นดินของคนเคลเดีย ชนชาตินี้ไม่มีแล้ว อัสซีเรียทำให้มันเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า พวกเขาก่อเชิงเทินของเขาขึ้น และเขาทำลายวังทั้งหลายของมันลง เขาทำให้มันเป็นที่ปรักหักพัง 14จงคร่ำครวญเถิด เรือทั้งหลายของทารชิช เพราะว่าปราการของท่านถูกทำลายแล้ว 15ในเวลานั้น เมืองไทระจะถูกลืม 70 ปี เท่าๆ กับอายุของพระราชาองค์หนึ่ง พอสิ้น 70 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นกับไทระจะเป็นเหมือนเพลงของหญิงโสเภณีที่ว่า 16"โอ หญิงงามเมืองที่ถูกลืมเอ๋ย จงหยิบพิณ เดินไปทั่วเมือง จงบรรเลงอย่างไพเราะ ร้องเพลงหลายๆ บท เพื่อคนจะระลึกถึงเจ้าได้อีก" 17เมื่อสิ้น 70 ปี พระยาห์เวห์จะทรงเยี่ยมเยียนเมืองไทระ และเมืองนั้นจะกลับไปหากินอีก และจะค้าขายกับทุกอาณาจักรของโลกบนพื้นแผ่นดิน 18กำไรของมันและที่หากินมาได้ของมันจะเป็นของถวายแด่พระยาห์เวห์ จะไม่สะสมหรือเก็บเอาไว้ เพราะกำไรของมันจะทำให้พวกที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์มีอาหารอุดมและมีเสื้อผ้างดงาม


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\