อิสยาห์ 24

1นี่แน่ะ พระยาห์เวห์จะทรงทำให้โลกร้างเปล่า ทั้งทำให้เป็นที่รกร้าง พระองค์จะทรงบิดพื้นโลกและทำให้ผู้อาศัยของโลกกระจายไป 2และจะเกิดกับปุโรหิตแบบดียวกับประชาชน เกิดกับเจ้านายแบบเดียวกับทาส เกิดกับนายหญิงแบบเดียวกับสาวใช้ เกิดกับผู้ขายแบบเดียวกับผู้ซื้อ เกิดกับผู้กู้ยืมแบบเดียวกับผู้ให้ยืม เกิดกับลูกหนี้แบบเดียวกับเจ้าหนี้ 3โลกจะร้างเปล่าและถูกปล้นอย่างสิ้นเชิง เพราะพระยาห์เวห์ได้ตรัสพระวจนะนี้แล้ว 4โลกจะคร่ำครวญและเหี่ยวเฉาไป พิภพก็โรยราและเหี่ยวเฉาไป คนสูงศักดิ์ของโลกก็โรยรา 5โลกเป็นมลทิน เนื่องด้วยผู้อาศัยของมัน เพราะเขาทั้งหลายละเมิดธรรมบัญญัติ ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ และหักทำลายพันธสัญญานิรันดร์นั้น 6เพราะฉะนั้น คำสาปแช่งกลืนกินโลก และผู้อาศัยในนั้นก็แบกรับความผิด เพราะฉะนั้น ผู้อาศัยของโลกจึงถูกเผาผลาญ และคนเหลืออยู่มีน้อย 7เหล้าองุ่นใหม่ก็เหือดแห้ง เถาองุ่นก็โรยรา ผู้ที่ใจร่าเริงทุกคนก็ถอนใจ 8เสียงสนุกสนานของรำมะนาก็เงียบ เสียงเฮฮาของผู้เบิกบานใจก็หยุด เสียงสนุกสนานของพิณเขาคู่ก็เงียบ 9พวกเขาไม่ดื่มเหล้าองุ่นพร้อมกับร้องเพลงอีก เมรัยก็เป็นของขมแก่ผู้ดื่ม 10เมืองวุ่นวายนั้นแตกเสียแล้ว บ้านทุกหลังก็ปิดไม่ให้คนเข้า 11มีเสียงเรียกร้องเรื่องเหล้าองุ่นตามถนน ความยินดีทั้งหมดก็จางหาย ความสนุกสนานของโลกก็สาบสูญ 12เหลือเพียงความอ้างว้างอยู่ในเมือง ประตูเมืองก็ถูกทุบทำลาย 13เพราะว่าจะเป็นเช่นนี้ท่ามกลางโลก และท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย เหมือนกับการเขย่าต้นมะกอก เหมือนกับการเก็บเล็มภายหลังการเก็บพวงองุ่นแล้ว 14พวกเขาเปล่งเสียงของเขาขึ้น เขาร้องด้วยความยินดี เขาโห่ร้องถึงความโอ่อ่าของพระยาห์เวห์จากตะวันตก 15เพราะฉะนั้น จงถวายเกียรติแด่พระยาห์เวห์จากตะวันออก แด่พระนามของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอลจากแผ่นดินชายทะเล 16เราได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญจากที่สุดปลายของโลก ว่าศักดิ์ศรีจงมีแด่องค์ผู้ชอบธรรม แต่ข้าพเจ้าว่า "ข้าพเจ้าร่วงโรยไป ข้าพเจ้าร่วงโรยไป วิบัติแก่ข้าพเจ้า คนทรยศนั้นก็ทรยศ คนทรยศนั้นทรยศอย่างยิ่ง" 17โอ ชาวแผ่นดินโลกเอ๋ย ความสยดสยองและหลุมพราง ทั้งกับดักก็มาถึงท่าน 18ผู้ใดหนีจากเสียงของความสยดสยอง จะตกลงไปในหลุมพราง และผู้ใดปีนออกมาจากหลุมพราง ก็จะถูกจับด้วยกับดัก เพราะว่าหน้าต่างของท้องฟ้าก็ถูกเปิด และรากฐานของโลกก็สั่นไหว 19โลกแตกสลายอย่างสิ้นเชิงแล้ว โลกแยกออกเป็นเสี่ยง โลกสั่นไหวอย่างรุนแรง 20โลกก็โซเซไปเหมือนคนเมา มันแกว่งไปมาเหมือนเพิง การละเมิดของโลกกดหนักอยู่บนโลก มันล้มลง แล้วจะลุกไม่ขึ้นอีก 21ต่อมาในวันนั้น พระยาห์เวห์จะทรงลงโทษบริวารของท้องฟ้า บนท้องฟ้า และลงโทษบรรดากษัตริย์ของแผ่นดิน บนแผ่นดิน 22พวกเขาจะถูกรวบรวมไว้รวมกัน คล้ายนักโทษในคุกใต้ดิน เขาทั้งหลายจะถูกขังไว้ในคุก และอีกหลายวันก็จะถูกลงโทษ 23แล้วดวงจันทร์จะอดสู และดวงอาทิตย์จะอับอาย เพราะว่าพระยาห์เวห์จอมทัพจะครองราชย์ บนภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็ม และต่อหน้าพวกผู้อาวุโสของพระองค์ด้วยพระสิริ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\