อิสยาห์ 25

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ และสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ ตามแผนงานอันซื่อสัตย์และแน่นอนที่มีไว้นานแล้ว 2เพราะพระองค์ทรงทำให้เมืองกลายเป็นกองขยะ ทำให้เมืองมีป้อมเป็นที่ปรักหักพัง วังของคนต่างด้าวไม่เป็นเมืองอีกต่อไป และจะไม่สร้างขึ้นใหม่อีกเลย 3เพราะฉะนั้น ประชาชนที่แข็งแรงจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เมืองของบรรดาประชาชาติที่ทารุณจะเกรงกลัวพระองค์ 4เพราะพระองค์ทรงเป็นที่คุ้มภัยสำหรับคนยากจน เป็นที่คุ้มภัยสำหรับคนขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจ เป็นที่กำบังจากพายุและเป็นร่มกันความร้อน เพราะการทำร้ายของคนทารุณก็เหมือนพายุซัดกำแพง 5เหมือนความร้อนในที่แห้งแล้ง พระองค์ทรงระงับเสียงของคนต่างด้าว ร่มเมฆระงับความร้อนอย่างไร เสียงเพลงของผู้ทารุณก็เงียบไปอย่างนั้น 6บนภูเขานี้ พระยาห์เวห์จอมทัพจะทรงจัดเลี้ยงชนทุกชาติ คืองานเลี้ยงด้วยของอ้วนพี และด้วยเหล้าองุ่นที่ตกตะกอนแล้ว ด้วยของอ้วนพีมีไขกระดูก และด้วยเหล้าองุ่นตกตะกอนที่กรองแล้ว 7และบนภูเขานี้ พระองค์จะทรงทำลาย ผ้าที่คลุมอยู่บนชนชาติทั้งหมด และผ้าคลุมหน้าที่คลุมประชาชาติทั้งหมด 8พระองค์จะทรงกลืนความตายเสียเป็นนิตย์ แล้วพระยาห์เวห์ องค์เจ้านายจะทรงเช็ดน้ำตาจากทุกใบหน้า และจะทรงเอาการลบหลู่แห่งชนชาติของพระองค์ไปจากทั้งแผ่นดินโลก เพราะพระยาห์เวห์ได้ตรัสแล้ว 9และในวันนั้น เขาจะกล่าวกันว่า "ดูสิ นี่คือพระเจ้าของเรา เรารอคอยพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด นี่คือพระยาห์เวห์ เรารอคอยพระองค์ ให้เรายินดีและเปรมปรีดิ์ในความรอดจากพระองค์" 10เพราะพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์จะคุ้มครองเหนือภูเขานี้ ส่วนโมอับจะถูกเหยียบลงในที่ของเขา เหมือนการเหยียบฟางลงในหลุมมูลสัตว์ 11และถึงเขาจะกางมือของเขาออกท่ามกลางหลุมนั้น เหมือนคนว่ายน้ำกางมือของเขาออกว่ายน้ำ ความหยิ่งของเขาจะถูกลดต่ำลงพร้อมกับมือที่เจ้าเล่ห์ 12กำแพงสูงที่เป็นปราการของท่านจะถูกทำให้ต่ำลง ถูกลดต่ำลงถึงพื้นดินแม้กระทั่งถึงผงคลี


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\