อิสยาห์ 30

1"วิบัติแก่ลูกหลานที่กบฏ" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ "ผู้วางแผนงาน แต่ไม่ใช่ของเรา ผู้ทำสนธิสัญญา แต่ไม่ใช่ตามความประสงค์ของเรา เพื่อเพิ่มบาปซ้อนบาป 2พวกเดินทางไปยังอียิปต์ โดยไม่ได้ปรึกษาเรา เพื่อจะไปลี้ภัยในการคุ้มครองของฟาโรห์ และจะหาที่กำบังใต้ร่มเงาของอียิปต์ 3เพราะฉะนั้น การคุ้มครองของฟาโรห์จะกลายเป็นความอายของเจ้า และที่กำบังใต้ร่มเงาของอียิปต์จะกลายเป็นความขายหน้าของเจ้า 4เพราะแม้ว่าพวกเจ้านายของเขาอยู่ที่โศอัน และบรรดาทูตของเขาไปถึงฮาเนส 5ทุกคนได้รับความอับอาย โดยชนชาติหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขา ซึ่งไม่ได้นำความช่วยเหลือหรือประโยชน์มาให้ นำแต่ความอายและความขายหน้า 6(ครุวาทเรื่องสัตว์ป่าแห่งเนเกบ) ไปตามแผ่นดินแห่งความลำบากและแสนระทม ที่ซึ่งนางสิงโตและสิงโตตัวผู้ออกมา ทั้งงูกะปะ และงูแมวเซา เขาทั้งหลายบรรทุกทรัพย์สมบัติของเขาบนหลังลา และบรรทุกทรัพย์สินของเขาบนโหนกอูฐ ไปยังชนชาติหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขา 7เพราะว่าความช่วยเหลือของอียิปต์นั้นไร้ผลและเปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกเขาว่า ราหับที่นั่งเฉย 8บัดนี้ จงไปเถอะ และเขียนลงบนแผ่นจารึกต่อหน้าเขา และบันทึกไว้ในหนังสือ เพื่อว่าในเวลาข้างหน้าที่จะมาถึง มันจะเป็นสักขีพยานตลอดไป 9เพราะว่าเขาเป็นประชาชนที่กบฏ เป็นลูกหลานที่พูดปด เป็นลูกหลานที่ไม่ยอมเชื่อฟัง ธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ 10พวกเขากล่าวกับผู้ทำนายว่า "อย่าเห็นเลย" และกล่าวกับผู้พยากรณ์ว่า "อย่าพยากรณ์สิ่งถูกต้องแก่เรา จงพูดแต่สิ่งราบรื่นกับเรา จงพยากรณ์มายา 11จงไปเสียให้พ้นทาง จงหันออกไปจากวิถี อย่าทำให้เราเผชิญกับองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลอีก" 12เพราะฉะนั้น องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า "เพราะเจ้าดูหมิ่นถ้อยคำนี้ และวางใจในการบีบบังคับและการทุจริต และพึ่งอาศัยสิ่งเหล่านั้น 13เพราะฉะนั้น ความบาปนี้จะเป็นแก่เจ้า เหมือนรอยแยกโผล่ออกมาของกำแพงสูงที่กำลังจะพัง ซึ่งจะพังลงอย่างปัจจุบันทันด่วนในพริบตาเดียว 14มันจะพังเหมือนภาชนะของช่างปั้นหม้อที่พังไป เมื่อถูกทุบให้แตกอย่างไม่ปรานี โดยไม่พบชิ้นส่วนของภาชนะที่แตกนั้น พอที่จะใช้ตักไฟจากข้างเตา หรือใช้ตักน้ำจากบ่อเก็บน้ำ" 15เพราะพระยาห์เวห์องค์เจ้านายคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า "ในการหันกลับและหยุดนิ่ง เจ้าทั้งหลายจะรอด การเงียบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้า แต่เจ้าก็ไม่ยอมทำตาม 16และเจ้าทั้งหลายว่า 'ไม่เอา เราจะขี่ม้าหนีไป' เพราะฉะนั้น พวกเจ้าก็จะหนีไป และว่า 'เราจะขี่ม้าเร็วจัด' เพราะฉะนั้น ผู้ไล่ตามเจ้าจะเร็วจัด 17คนหนึ่งพันจะหนีเพราะคำขู่ของคนเดียว เจ้าทั้งหลายจะหนีเพราะคำขู่ของห้าคน จนกระทั่งพวกเจ้าจะเหลือ เป็นเหมือนเสาธงบนยอดเขา เหมือนธงสัญญาณบนเนิน" 18เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์ทรงรอคอยที่จะเมตตาท่าน เพราะฉะนั้น พระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อกรุณาพวกท่าน เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม ทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็เป็นสุข 19เออ ประชาชนผู้อยู่ในศิโยน ผู้อาศัยในเยรูซาเล็ม ท่านจะไม่ร้องไห้อีกต่อไป พระองค์จะทรงกรุณาต่อเสียงร้องทูลของท่านอย่างแน่นอน เมื่อพระองค์ได้ยิน พระองค์จะทรงตอบท่าน 20แม้องค์เจ้านายประทานขนมปังแห่งความยากลำบากและน้ำแห่งความทุกข์ใจแก่พวกท่าน ถึงกระนั้นบรมครูของท่านจะไม่ซ่อนตัวอีกเลย แต่ตาของท่านจะเห็นบรมครูของท่าน 21และเมื่อท่านหันไปทางขวา หรือหันไปทางซ้าย หูของท่านจะได้ยินคำพูดจากข้างหลังท่านว่า "นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้" 22แล้วท่านจะละทิ้งรูปเคารพสลักอาบเงินของท่าน และรูปเคารพหล่อชุบทองคำของท่าน ท่านจะกระจายมันไปอย่างของไม่สะอาด และท่านจะกล่าวกับมันว่า "ไปให้พ้น" 23และพระองค์จะประทานฝนให้แก่เมล็ดพืชซึ่งท่านหว่านลงในดิน และประทานข้าวที่เป็นผลผลิตของดิน ข้าวจะอุดมและบริบูรณ์ ในวันนั้น ฝูงปศุสัตว์เลี้ยงของท่านจะกินอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ 24และโคกับลาที่ใช้ทำนาจะกินอาหารอย่างดี ซึ่งฝัดด้วยพลั่วและส้อมซัด 25และบนภูเขาสูงเด่นทุกลูกกับบนเนินสูงทุกเนินจะมีลำธารที่มีน้ำไหล ในวันที่มีการฆ่ากันใหญ่ เมื่อหอคอยพังลง 26ยิ่งกว่านั้นอีก แสงของดวงจันทร์จะเหมือนแสงของดวงอาทิตย์ และแสงของดวงอาทิตย์จะสว่างเป็นเจ็ดเท่า เหมือนอย่างแสงสว่างของเจ็ดวัน ในวันที่พระยาห์เวห์ทรงพันรอยแผลชนชาติของพระองค์ และรักษารอยช้ำของเขาที่พระองค์ทรงตีนั้น 27นี่แน่ะ พระนามของพระยาห์เวห์มาจากที่ไกล ร้อนไปด้วยความกริ้วของพระองค์กับควันทึบที่ลอยขึ้น ริมพระโอษฐ์ของพระองค์เต็มด้วยพระพิโรธ และพระชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญ 28พระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลำธารที่ท่วมท้น ซึ่งท่วมสูงถึงลำคอ เพื่อจะฝัดร่อนบรรดาประชาชาติด้วยตะแกรงร่อนในการทำลาย และจะใส่บังเหียนที่ขากรรไกรของชนชาติทั้งหลายเพื่อพาไป 29พวกท่านจะมีบทเพลงเหมือนอย่างคืนที่มีเทศกาลเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์ และมีใจยินดีเหมือนอย่างคนที่ออกเดินตามเสียงขลุ่ย เพื่อไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์ ถึงพระศิลาของอิสราเอล 30และพระยาห์เวห์จะทรงทำให้คนได้ยินพระสุรเสียงทรงพลังของพระองค์ และจะทรงทำให้ได้เห็นพระกรของพระองค์ที่ฟาดลงด้วยความกริ้วอย่างเกรี้ยวกราด และด้วยเปลวเพลิงเผาผลาญ รวมทั้งฝนตกหนัก กับพายุและลูกเห็บ 31คนอัสซีเรียจะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงโบยตีด้วยไม้ของพระองค์ 32และทุกจังหวะของไม้เรียวที่ใช้ลงโทษซึ่งพระยาห์เวห์ทรงหวดลงบนตัวเขา จะเข้ากับเสียงรำมะนาและพิณเขาคู่ และพระองค์จะทรงต่อสู้เขาในสงครามด้วยพระหัตถ์ที่กวัดแกว่ง 33เพราะที่สำหรับเผาก็จัดไว้นานแล้ว เออ เตรียมไว้สำหรับพระราชา เชิงตะกอนก็ลึกและกว้าง พร้อมด้วยไฟและฟืนมากมาย พระปัสสาสะของพระยาห์เวห์เหมือนธารกำมะถันที่จุดมันให้ลุก


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\