อิสยาห์ 45

1พระยาห์เวห์ตรัสกับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ คือไซรัส ผู้ซึ่งเราทำให้มือขวาของเขาแข็งแกร่ง เพื่อปราบบรรดาประชาชาติที่อยู่ข้างหน้าเขา และปลดเจียระบาดจากบั้นเอวของพระราชาทั้งหลาย เพื่อเปิดประตูที่อยู่ข้างหน้าเขา และประตูจะไม่ถูกปิดอีก 2พระยาห์เวห์ตรัสว่า "เราเองจะไปข้างหน้าเจ้า และทำให้ภูเขาเป็นที่ราบ เราจะพังประตูทองสัมฤทธิ์ให้เป็นชิ้นๆ และตัดลูกกรงเหล็กให้ขาด 3เราจะให้ทรัพย์สมบัติในที่มืดแก่เจ้า และให้ขุมทรัพย์ในที่ลี้ลับ เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล ผู้เรียกเจ้าตามชื่อของเจ้า 4เพื่อเห็นแก่ยาโคบผู้รับใช้ของเรา และอิสราเอลผู้เลือกสรรของเรา เราจึงเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้า เราให้นามสกุลเจ้า แม้เจ้าไม่รู้จักเรา 5เราคือยาห์เวห์ และไม่มีผู้อื่นอีก นอกจากเรา ไม่มีพระเจ้า เราคาดอาวุธให้เจ้า แม้เจ้าไม่รู้จักเรา 6เพื่อว่าคนจะรู้ตั้งแต่ที่ตะวันขึ้น และจากที่ตะวันตกว่าไม่มีใครนอกจากเรา เราคือยาห์เวห์ และไม่มีผู้อื่นอีก 7เราปั้นความสว่างและสร้างความมืด เราทำให้เกิดสวัสดิภาพและสร้างความวิบัติ เราคือยาห์เวห์ ผู้ทำสิ่งทั้งหมดนี้ 8"โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงโปรยฝนมาจากเบื้องบน และให้ท้องฟ้าหลั่งความชอบธรรมลงมา ให้แผ่นดินโลกเปิดออก และความรอดงอกเงยขึ้น และให้ความชอบธรรมงอกขึ้นมาด้วย เรา คือยาห์เวห์ผู้ได้สร้างมัน 9"วิบัติแก่ผู้ซึ่งสู้กับผู้ปั้นตัวเขา แก่หม้อดินอันหนึ่งในบรรดาหม้อดินของแผ่นดิน ดินเหนียวจะพูดกับผู้ปั้นมันว่า 'ท่านกำลังทำอะไร' เช่นนั้นหรือ? หรือพูดว่า 'ผลงานของท่านไม่มีหูหิ้ว' อย่างนั้นหรือ? 10วิบัติแก่ผู้พูดกับบิดาว่า 'ท่านให้กำเนิดอะไร?' หรือพูดกับผู้หญิงว่า 'เธอคลอดอะไร?'~" 11พระยาห์เวห์ องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล พระผู้ปั้นเขาตรัสดังนี้ว่า "เจ้าถามเราเรื่องที่จะมาภายหน้าเกี่ยวกับลูกหลานของเรา และเกี่ยวกับการงานของมือเรา เจ้าจะสั่งเราเชียวหรือ?~ 12เราเองสร้างแผ่นดินโลก และเนรมิตมนุษย์บนนั้น เราเองขึงฟ้าสวรรค์ด้วยมือของเรา และเราบัญชาบริวารทั้งหมดของมัน 13เราเร่งเร้าผู้นั้นด้วยความชอบธรรม และทำทางทั้งหมดของเขาให้ตรง เขาจะสร้างนครของเรา และให้เชลยของเราเป็นอิสระ โดยไม่มีค่าจ้างหรือรางวัล" พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ 14พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "ทรัพย์สมบัติของอียิปต์และสินค้าของชาวคูช ทั้งของชาวเสบาคนร่างสูง จะมาหาเจ้าและเป็นของเจ้า พวกเขาจะเดินตามหลังเจ้า เขาจะมาหาพร้อมตรวนและกราบเจ้า พวกเขาจะวิงวอนเจ้าว่า 'พระเจ้าสถิตกับท่านแน่แล้ว และไม่มีอื่นใดอีก ไม่มีพระเจ้าอื่นใด'~" 15แท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์เอง ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลพระผู้ช่วยให้รอด 16พวกเขาต้องอับอายและขายหน้าทุกคน ผู้สร้างรูปเคารพก็ออกไปด้วยความอดสูพร้อมกัน 17แต่อิสราเอลจะได้รับการช่วยกู้จากพระยาห์เวห์ ด้วยความรอดเนืองนิตย์ พวกท่านจะไม่อับอายหรือถูกทำให้ขายหน้า ตลอดไปเป็นนิตย์ 18เพราะพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (พระองค์คือพระเจ้า) ผู้ทรงปั้นแผ่นดินโลกและทำมันไว้ (พระองค์ทรงสถาปนามันไว้ พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมันให้ว่างเปล่า พระองค์ทรงปั้นมันไว้ให้มีคนอาศัย) ตรัสดังนี้ว่า "เราคือยาห์เวห์ และไม่มีผู้อื่นอีก 19เราไม่ได้พูดในที่ลี้ลับ หรือในแผ่นดินมืด เราไม่ได้พูดกับพงศ์พันธุ์ของยาโคบว่า 'จงแสวงหาเราในความว่างเปล่า' เราคือยาห์เวห์ ผู้พูดความจริง เราแจ้งสิ่งที่ถูกต้อง 20"จงรวมตัว และเข้ามา จงมาใกล้พร้อมกัน พวกเจ้าผู้รอดตายของบรรดาประชาชาติ เขาทั้งหลายไม่มีความรู้ คือพวกเขาที่ยกรูปเคารพไม้ของเขาไป และอธิษฐานขอต่อพระ ที่ช่วยเขาให้รอดไม่ได้ 21จงแจ้งเรื่องและนำเข้ามาใกล้ เออ ให้เขาทั้งหลายปรึกษาหารือกัน ใครเล่าสิ่งนี้ให้ฟังล่วงหน้านานแล้ว? ใครแจ้งให้ทราบตั้งแต่อดีตกาล? คือเราเอง ยาห์เวห์ไม่ใช่หรือ? นอกจากเรา ไม่มีพระเจ้าอื่นอีก พระเจ้าผู้ชอบธรรมและช่วยให้รอด นอกจากเราไม่มีผู้อื่น 22"ที่สุดปลายแผ่นดินโลกทุกแห่ง จงหันมาหาเราและรับความรอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีผู้อื่น 23เราปฏิญาณโดยตัวเราเอง จากปากชอบธรรมของเรา ถ้อยคำได้ออกไป และจะไม่หวนกลับมา ว่า 'ทุกเข่าจะกราบลงต่อเรา และทุกลิ้นจะปฏิญาณต่อเรา' 24"เขาจะพูดถึงเราว่า 'แท้จริงในพระยาห์เวห์ มีความชอบธรรมและอานุภาพ ทุกคนที่แค้นเคืองพระองค์ จะมาหาพระองค์และอับอาย' 25ในพระยาห์เวห์ พงศ์พันธุ์ทั้งหมดของอิสราเอล จะมีความชอบธรรมและรับการสรรเสริญ"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\