อิสยาห์ 48

1จงฟังเรื่องนี้ โอ วงศ์วานของยาโคบ ผู้ที่คนเรียกด้วยนามของอิสราเอล และมาจากเชื้อสายของยูดาห์ ผู้ได้ปฏิญาณในพระนามของพระยาห์เวห์ และร้องขอต่อพระเจ้าของอิสราเอล แต่ไม่ใช่ด้วยความจริงหรือความชอบธรรม 2เพราะพวกเขาขนานนามของตัวเองตามนครบริสุทธิ์ และพึ่งพิงพระเจ้าของอิสราเอล พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ 3สิ่งที่ล่วงมานั้นเราได้แจ้งให้ทราบนานแล้ว มันออกจากปากของเรา และเราได้เล่าให้ฟัง และทันใดนั้นเราได้ทำ และมันก็เป็นไปตามนั้น 4เพราะเรารู้ว่าเจ้าดื้อด้าน และคอของเจ้าเป็นเอ็นเหล็ก และหน้าผากของเจ้าเป็นทองเหลือง 5เราแจ้งต่อเจ้านานแล้ว ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เราก็ได้เล่าให้เจ้าฟังแล้ว เกรงว่าเจ้าจะพูดว่า "รูปเคารพของข้าทำเอง รูปแกะสลักและรูปโลหะหล่อของข้าบัญชามันมา" 6เจ้าได้ยินแล้ว จงดูสิ่งทั้งหมดนี้ และเจ้าจะไม่แจ้งให้ทราบด้วยหรือ? ตั้งแต่นี้ไปเราจะเล่าสิ่งใหม่ให้เจ้าฟัง เป็นสิ่งลึกลับที่เจ้าไม่รู้ 7เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในเวลานี้ ไม่ใช่นานแล้ว และก่อนวันนี้ เจ้าไม่เคยได้ยิน เกรงว่าเจ้าจะพูดว่า "นี่แน่ะ เรารู้แล้ว" 8เออ เจ้าไม่เคยได้ยิน เออ เจ้าไม่เคยรู้ เออ ตั้งแต่นานมาแล้ว หูของเจ้ายังไม่ได้ยิน เพราะเรารู้ว่าเจ้าจะประพฤติการทรยศอย่างยิ่ง และรู้ว่าเขาเรียกเจ้าว่ากบฏตั้งแต่เกิด 9เรากลั้นความกริ้วของเราไว้เพื่อเห็นแก่นามของเรา เราระงับไว้ให้เจ้าเพื่อเห็นแก่การสรรเสริญเรา เพื่อว่าเราจะไม่ตัดเจ้าออกไปเสีย 10ดูสิ เราได้ถลุงเจ้าแล้ว แต่ไม่เหมือนเงิน เราได้ทดสอบเจ้าในเตาของความทุกข์ยาก 11เราทำเช่นนั้นเพราะเห็นแก่เราเอง เพราะเห็นแก่เราเอง เพราะว่านามของเราจะถูกเหยียดหยามได้อย่างไร? และสง่าราศีของเรานั้น เราจะไม่ให้ผู้อื่น 12จงฟังเรา โอ ยาโคบ อิสราเอล ผู้ซึ่งเราเรียก เราคือผู้นั้น เราเป็นเบื้องต้น และเราเป็นเบื้องปลาย 13เออ มือของเราได้วางรากฐานแผ่นดินโลก และมือขวาของเราได้กางฟ้าสวรรค์ออก เมื่อเราเรียกมัน มันก็ยืนขึ้นด้วยกัน 14เจ้าทั้งหมด จงชุมนุมกัน และจงฟัง ในท่ามกลางพวกนั้น ใครได้ประกาศสิ่งเหล่านี้? พระยาห์เวห์ทรงรักเขา เขาจะทำสิ่งที่พระองค์ทรงชื่นชอบต่อบาบิโลน และแขนของเขาจะต่อสู้ชาวเคลเดีย 15เรา คือเราเองที่ได้พูด และเรายังได้เรียกเขา เรานำเขามา และเขาจะจำเริญในทางของเขา 16จงเข้ามาใกล้เรา จงฟังเรื่องนี้ ตั้งแต่เริ่มแรก เราไม่ได้พูดในที่ลี้ลับ ตั้งแต่มันเกิดมา เราอยู่ที่นั่นแล้ว และบัดนี้พระยาห์เวห์องค์เจ้านายทรงใช้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพระวิญญาณของพระองค์ 17พระยาห์เวห์พระผู้ไถ่ของท่าน องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า "เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้า ผู้นำเจ้าในทางที่เจ้าควรจะไป 18ถ้าเจ้าเชื่อฟังบัญญัติของเรา แล้วความสมบูรณ์พูนสุขของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่น้ำ และความชอบธรรมของเจ้าจะเหมือนคลื่นทะเล 19ลูกหลานของเจ้าจะเป็นเหมือนทราย และเชื้อสายของเจ้าเหมือนเม็ดทราย ชื่อของเขาจะไม่ถูกตัดออก หรือถูกทำลายเสียจากหน้าเรา" 20จงออกจากบาบิโลน จงหนีไปจากพวกเคลเดีย จงประกาศเรื่องนี้ด้วยเสียงโห่ร้องชื่นบาน จงเล่าให้ฟัง จงส่งมันไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ว่า "พระยาห์เวห์ทรงไถ่ยาโคบผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว" 21เมื่อพระองค์ทรงนำพวกเขาไปทางทะเลทราย เขาก็ไม่กระหาย พระองค์ทรงทำให้น้ำไหลจากศิลาเพื่อเขา พระองค์ทรงแยกหิน และน้ำก็ทะลักออกมา 22พระยาห์เวห์ตรัสว่า "ไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรม"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\