อิสยาห์ 5

1ขอให้ข้าพเจ้าร้องเพลงเพื่อสหายรักของข้าพเจ้า เป็นเพลงของสหายรักของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุ่นของท่าน สหายรักของข้าพเจ้ามีสวนองุ่นแปลงหนึ่ง อยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ่ง 2ท่านขุดแล้วเก็บก้อนหินออกหมด และปลูกเถาองุ่นอย่างดีไว้ ท่านสร้างหอเฝ้าอยู่ท่ามกลาง และสกัดบ่อย่ำองุ่นไว้ในสวนนั้นด้วย ท่านคาดหวังว่ามันจะเกิดผลองุ่นหวาน แต่มันกลับเกิดผลเปรี้ยว 3บัดนี้ ชาวเยรูซาเล็ม และคนยูดาห์เอ๋ย จงตัดสินระหว่างเรา กับสวนองุ่นของเรา 4มีอะไรที่จะทำได้อีกเพื่อสวนองุ่นของเรา ซึ่งเรายังไม่ได้ทำให้ เมื่อเราคาดหวังว่ามันจะเกิดผลองุ่นหวาน ทำไมมันจึงเกิดผลเปรี้ยว? 5บัดนี้เราจะบอกเจ้าทั้งหลายว่า เราจะทำอะไรกับสวนองุ่นของเรา เราจะรื้อรั้วกั้นของมันออก แล้วมันก็จะถูกทำลาย เราจะพังกำแพงของมันลง แล้วมันก็จะถูกเหยียบย่ำ 6เราจะทำให้มันเป็นที่ร้าง จะไม่มีใครลิดแขนงหรือพรวนดิน หนามย่อยหนามใหญ่ก็จะงอกขึ้น และเราจะบัญชาเมฆ ไม่ให้โปรยฝนรดมัน 7เพราะว่าสวนองุ่นของพระยาห์เวห์จอมทัพ คือวงศ์วานอิสราเอล และคนยูดาห์ เป็นต้นไม้ที่พระองค์ทรงชื่นชอบ และพระองค์ทรงคาดหวังความยุติธรรม แต่ ดูซิ มีการนองเลือด ทรงคาดหวังความชอบธรรม แต่ ดูซิ มีเสียงร้องให้ช่วย 8วิบัติแก่พวกที่เสริมบ้านด้วยบ้าน และเพิ่มนาด้วยนา จนไม่มีเหลือให้คนอื่นอีกแล้ว และพวกเจ้าอยู่เพียงลำพังในแผ่นดินนั้น 9พระยาห์เวห์จอมทัพทรงกล่าวกับข้าพเจ้า "แน่ทีเดียวบ้านหลายหลังจะต้องร้างเปล่า บ้านใหญ่และบ้านงามจะไม่มีคนอาศัย 10เพราะว่าสวนองุ่น 25 ไร่จะได้น้ำองุ่นเพียง 8 ลิตร และเมล็ดพืช 180 ลิตรจะให้ผลผลิตเพียง 18 ลิตร" 11วิบัติแก่พวกที่ลุกขึ้นแต่เช้ามืด เพื่อวิ่งหาเมรัย และพวกที่อยู่จนดึกดื่น แล้วเหล้าองุ่นทำให้เขาเมาหยำเป 12งานเลี้ยงของเขามีพิณเขาคู่และพิณใหญ่ รำมะนา ขลุ่ยและเหล้าองุ่น แต่พวกเขาไม่ได้สนใจพระราชกิจของพระยาห์เวห์ หรือพิจารณาพระหัตถกิจของพระองค์ 13เพราะฉะนั้นชนชาติของเราจึงตกเป็นเชลยเพราะขาดความรู้ คนสูงศักดิ์ของเขาเป็นคนหิวโหย และมวลชนของเขาก็แห้งผากเพราะความกระหาย 14เพราะฉะนั้นแดนคนตายก็ขยายคอของมันออก และอ้าปากกว้างอย่างไม่จำกัด และพวกเจ้านายของเยรูซาเล็มและมวลชนของเมืองนั้นก็ลงไป พร้อมทั้งเสียงอึกทึกและความรื่นเริงที่อยู่ในนั้น 15มนุษย์ก็ถูกลดต่ำลงและคนก็ต่ำต้อยลง และนัยน์ตาของผู้ผยองก็ต่ำต้อยลง 16แต่พระยาห์เวห์จอมทัพจะได้รับการเทิดทูนไว้โดยความยุติธรรม และพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ทรงสำแดงความบริสุทธิ์โดยความชอบธรรม 17แล้วลูกแกะจะหากินเหมือนเป็นลานหญ้าของพวกมัน คนต่างด้าวจะหากินอยู่ในที่ปรักหักพังของคนร่ำรวย 18วิบัติแก่พวกที่ลากความผิดด้วยสายเชือกของความเท็จ และลากความบาปเหมือนกับใช้เชือกโยงเกวียน 19คือพวกที่กล่าวว่า "ให้พระองค์รีบเร่ง ให้พระองค์เร่งงานของพระองค์ เพื่อเราจะได้เห็น ให้แผนงานขององค์ผู้บริสุทธิ์ของอิสราเอลสำเร็จโดยเร็ว เพื่อเราจะได้รู้" 20วิบัติแก่พวกที่เรียกความชั่วว่าความดี และเรียกความดีว่าความชั่ว พวกที่ถือว่าความมืดคือความสว่าง และความสว่างคือความมืด พวกที่ถือว่าความขมคือความหวาน และความหวานคือความขม 21วิบัติแก่พวกคนที่ฉลาดในสายตาของตัวเอง และเฉียบแหลมในสายตาของตน 22วิบัติแก่พวกที่เป็นวีรบุรุษในการดื่มเหล้าองุ่น และเป็นคนแกล้วกล้าในการผสมเมรัย 23พวกที่ตัดสินคนชั่วให้พ้นผิดเพราะสินบน และเอาความเป็นธรรมไปจากผู้ชอบธรรม 24ดังนั้น เปลวไฟเผาผลาญตอข้าวเช่นไร และหญ้าแห้งยุบลงในเปลวเพลิงเช่นไร รากของพวกเขาก็จะเป็นเหมือนความเปื่อยเน่า และความเบ่งบานของเขาจะฟุ้งกระจายไปเหมือนผงคลีเช่นนั้น เพราะเขาทั้งหลายได้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์จอมทัพ และดูหมิ่นพระวจนะขององค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล 25เหตุฉะนั้น พระพิโรธของพระยาห์เวห์จึงพลุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์ และพระองค์เหยียดพระหัตถ์พระองค์ออกต่อต้านเขาและโจมตีเขา แล้วภูเขาทั้งหลายก็สั่นสะเทือน และซากศพของพวกเขาก็เหมือนกองขยะ อยู่กลางถนน ถึงกระนั้น พระพิโรธของพระองค์ก็ไม่สร่างซา และพระหัตถ์ของพระองค์ก็ยังเหยียดออกอยู่ 26พระองค์จะทรงให้สัญญาณแก่ประชาชาติที่อยู่ไกล และผิวพระโอษฐ์เรียกเขามาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก และนี่แน่ะ เขาจะมาอย่างเร็วและรีบเร่ง 27ไม่มีใครในพวกเขาอ่อนเปลี้ย และไม่มีใครสะดุดล้ม ไม่มีใครง่วงเหงาหรือนอนหลับ ไม่มีสายคาดเอวสักเส้นหลุดอยู่ ไม่มีสายรัดรองเท้าสักสายขาดไป 28ลูกธนูทั้งหมดของเขาล้วนแหลมคม คันธนูทั้งสิ้นของเขาก็โก่งไว้ กีบม้าทั้งหลายของเขาเหมือนหินเหล็กไฟ และล้อรถของเขาเหมือนพายุหมุน 29เสียงคำรามของเขาเหมือนสิงโต เขาคำรามดั่งสิงโตหนุ่มทั้งหลาย เขาคำรนขณะตะครุบเหยื่อ แล้วเขาขนไปโดยไม่มีใครช่วยกู้ได้ 30ในวันนั้นเขาจะคำรนเหนือเหยื่อนั้น เหมือนดังเสียงคะนองของทะเล และถ้าใครมองไปยังแผ่นดิน ดูสิ มีแต่ความมืดและความทุกข์ใจ แม้ความสว่างก็ถูกเมฆบดบังเสีย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\