อิสยาห์ 52

1โอ ศิโยนเอ๋ย จงตื่นขึ้น จงตื่นขึ้นเถิด จงสวมกำลังของท่าน โอ เยรูซาเล็ม นครบริสุทธิ์เอ๋ย จงสวมเสื้อผ้างดงามของท่าน เพราะว่าผู้ไม่เข้าสุหนัตและผู้เป็นมลทิน จะไม่เข้ามาในท่านอีกต่อไป 2จงยกตัวออกจากผงคลี จงลุกขึ้น โอเยรูซาเล็มที่เป็นเชลย จงปลดโซ่ออกจากคอของท่าน โอ ธิดาศิโยนที่เป็นเชลย 3เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "พวกเจ้าถูกขายไปเปล่าๆ และพวกเจ้าจะได้รับการไถ่โดยไม่ใช้เงิน 4เพราะพระยาห์เวห์ องค์เจ้านายตรัสดังนี้ ทีแรกชนชาติของเราลงไปยังอียิปต์เพื่ออาศัยอยู่ที่นั่น แต่ต่อมาชาวอัสซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไม่มีเหตุ 5พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า บัดนี้เราต้องทำอะไรในที่นี่? เพราะว่าชนชาติของเราถูกเอาตัวไปเสียเปล่าๆ พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า ผู้ครอบครองเขาก็ร้องคำรามและนามของเราถูกหมิ่นประมาทอย่างต่อเนื่องทุกวันเวลา 6เพราะฉะนั้น ชนชาติของเราจะรู้จักนามของเรา เพราะฉะนั้น ในวันนั้นพวกเขาจะรู้ว่าคือเรานี่แหละผู้พูดว่า เราอยู่ที่นี่" 7เท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง คือผู้นำข่าวที่ประกาศสันติภาพ และผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดี ทั้งเท้าของผู้ประกาศความรอด และผู้กล่าวกับศิโยนว่า "พระเจ้าของท่านทรงครอบครอง" 8ฟังซี พวกยามของท่านเปล่งเสียง เขาโห่ร้องด้วยความยินดีพร้อมกัน เพราะพวกเขาได้เห็นกับตา ที่พระยาห์เวห์ทรงกลับมายังศิโยน 9ที่ทิ้งร้างแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงเปล่งเสียงร้องเพลงแห่งความยินดีด้วยกัน เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงปลอบโยนชนชาติของพระองค์ พระองค์ได้ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว 10พระยาห์เวห์เปลือยพระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งหมด และสุดปลายแผ่นดินโลกทั้งหมดจะเห็น ความรอดของพระเจ้าของเรา 11จงออกไปซี จงออกไปจากที่นั้น พวกท่านผู้ถือเครื่องภาชนะของพระยาห์เวห์ อย่าแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทิน จงไปจากท่ามกลางพวกเขา จงชำระตัวให้บริสุทธิ์ 12เพราะว่าพวกท่านไม่ต้องออกไปอย่างรีบเร่ง และท่านทั้งหลายจะไม่ต้องหลบหนี เพราะพระยาห์เวห์จะเสด็จนำหน้าพวกท่าน และพระเจ้าของอิสราเอลจะทรงระวังหลังท่านทั้งหลาย 13นี่แน่ะ ผู้รับใช้ของเราจะทำอย่างมีปัญญา เขาจะสูงเด่นและเป็นที่เทิดทูน และเขาจะสูงยิ่งนัก 14ด้วยคนจำนวนมากตกตะลึงเพราะท่าน (หน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนคน และรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหลือที่จะเหมือนมนุษย์) 15ท่านก็จะทำให้ประชาชาติมากมายตกตะลึง บรรดาพระราชาจะปิดพระโอษฐ์เพราะท่าน เพราะเขาทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่ยังไม่มีใครบอกพวกเขา และพวกเขาจะเข้าใจสิ่งซึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยิน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\