อิสยาห์ 60

1จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระยาห์เวห์ขึ้นมาเหนือเจ้า 2เพราะว่าดูสิ ความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระยาห์เวห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้า 3และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า และพวกพระราชามายังความสุกใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้า 4จงเงยหน้าของเจ้า และมองดูรอบๆ เขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามา พวกเขามาหาเจ้า บุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากแดนไกล และพวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่สะเอวมา 5แล้วเจ้าจะเห็นและปลาบปลื้ม ใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปรมปรีดิ์ เพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้า ทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมายังเจ้า 6มวลอูฐจะมาห้อมล้อมเจ้าจนมิด คืออูฐหนุ่มจากมีเดียนและเอฟาห์ ทุกๆ คนจากเชบาจะมา เขาทั้งหลายจะนำทองคำและกำยานมา และจะประกาศถึงความน่าสรรเสริญของพระยาห์เวห์ 7ฝูงแพะแกะทั้งหมดของเคดาร์จะถูกรวบรวมมายังเจ้า แกะตัวผู้ของเนบาโยทจะปรนนิบัติเจ้า พวกมันจะขึ้นไปบนแท่นบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปราน และเราจะให้นิเวศของเรารุ่งโรจน์ด้วยความรุ่งเรือง 8พวกนี้เป็นใครนะที่บินมาเหมือนเมฆ เหมือนนกพิราบที่มายังช่องหน้าต่างของมัน? 9เพราะว่าแผ่นดินชายทะเลจะรอคอยเรา เรือของทารชิชจะมาก่อน เพื่อนำบุตรชายทั้งหลายของเจ้ามาจากแดนไกล เงินและทองคำของพวกเขาจะมากับเขาด้วย เพื่อพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า และเพื่อองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล เพราะพระองค์ทรงให้เจ้ารุ่งเรือง 10พวกคนต่างด้าวจะสร้างกำแพงของเจ้าขึ้น และพระราชาของเขาจะปรนนิบัติเจ้า เพราะว่าเราได้เฆี่ยนเจ้าด้วยความโกรธของเรา แต่เราได้กรุณาเจ้าด้วยความโปรดปรานของเรา 11บรรดาประตูเมืองของเจ้าจะเปิดอยู่เสมอ มันจะไม่ถูกปิดทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อคนจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมายังเจ้า และบรรดาพระราชาของเขาจะถูกนำให้เข้าร่วมขบวน 12เพราะว่าประชาชาติและราชอาณาจักร ที่ไม่ปรนนิบัติเจ้าจะพินาศ ประชาชาติเหล่านั้นจะถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิง 13ศักดิ์ศรีของเลบานอนจะมายังเจ้า คือต้นสนสามใบ ต้นสนเขาและต้นช้องรำพันมาด้วยกัน เพื่อจะทำให้บริเวณสถานนมัสการของเรางดงาม และเราจะทำให้ที่วางฝ่าเท้าของเรามีเกียรติ 14บรรดาลูกชายของพวกที่เคยบีบบังคับเจ้า จะมาและโน้มตัวลงคำนับเจ้า และบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเจ้า จะกราบที่ฝ่าเท้าของเจ้า พวกเขาจะเรียกเจ้าว่าเป็นนครของพระยาห์เวห์ ศิโยนแห่งองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล 15ในเมื่อเจ้าถูกทอดทิ้งและเป็นที่เกลียดชัง และไม่มีใครผ่านเข้าไปทางเจ้า เราจะทำให้เจ้าโอ่อ่าตระการเป็นนิตย์ เป็นความชื่นบานทุกชั่วชาติพันธุ์ 16เจ้าจะดูดน้ำนมของบรรดาประชาชาติ เจ้าจะดูดจากอกของพวกพระราชา และเจ้าจะรู้ว่าตัวเรายาห์เวห์ เป็นผู้ช่วยให้รอดของเจ้า และผู้ไถ่ของเจ้า คือองค์อานุภาพของยาโคบ 17แทนทองสัมฤทธิ์ เราจะนำทองคำมา และแทนเหล็ก เราจะนำเงินมา แทนไม้ จะนำทองสัมฤทธิ์มา แทนหิน จะนำเหล็กมา เราจะตั้งสันติภาพเป็นผู้ปกครองของเจ้า และความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้า 18เจ้าจะไม่ได้ยินถึงความรุนแรงในแผ่นดินของเจ้าอีก และไม่ได้ยินถึงการล้างผลาญหรือการทำลายในเขตแดนของเจ้า เจ้าจะเรียกกำแพงเจ้าว่าความรอด และเรียกประตูเมืองเจ้าว่าการสรรเสริญ 19ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้า ในเวลากลางวันอีก และดวงจันทร์จะไม่ส่องสว่างให้เจ้า เพื่อความสุกใส แต่พระยาห์เวห์จะทรงเป็นความสว่างของเจ้าเป็นนิตย์ และพระเจ้าของเจ้าจะทรงเป็นศักดิ์ศรีของเจ้า 20ดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีก และดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแรม เพราะพระยาห์เวห์จะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์ของเจ้า และวันไว้ทุกข์ของเจ้าจะสิ้นสุดลง 21ประชาชนทั้งหมดของเจ้าจะชอบธรรม พวกเขาจะได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิตย์ พวกเขาจะเป็นหน่อที่เราปลูก และเป็นผลงานของมือเรา เพื่อสำแดงสง่าราศีของเราเอง 22ผู้เล็กน้อยที่สุดจะกลายเป็นตระกูล และผู้เล็กจิ๋วที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอานุภาพ เราเองคือยาห์เวห์ ถึงเวลานั้น เราจะเร่งให้เกิดขึ้น


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\