อิสยาห์ 62

1เพื่อเห็นแก่ศิโยน ข้าพเจ้าจะไม่ระงับเสียง และเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเงียบ จนกว่าความชอบธรรมของนครนี้จะออกไปเหมือนความสว่าง และความรอดของนครนี้ออกไปเหมือนคบเพลิงที่ลุกอยู่ 2บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของท่าน และพระราชาทั้งหลายเห็นศักดิ์ศรีของท่าน และเขาจะเรียกท่านด้วยชื่อใหม่ ซึ่งพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์จะประทาน 3ท่านจะเป็นมงกุฎงามในพระหัตถ์พระยาห์เวห์ และเป็นราชมงกุฎในอุ้งพระหัตถ์พระเจ้าของท่าน 4ท่านจะไม่ถูกเรียกว่า ผู้ถูกทอดทิ้ง อีกต่อไป และแผ่นดินของท่านจะไม่ถูกเรียกว่า ที่ทิ้งร้าง อีกต่อไป แต่คนเขาจะเรียกท่านว่า ความปีติยินดีของเราอยู่ในเธอ และเรียกแผ่นดินของท่านว่า แต่งงานแล้ว เพราะพระยาห์เวห์ทรงปีติยินดีในท่าน และแผ่นดินของท่านจะแต่งงาน 5เพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจารีอย่างไร บุตรชายทั้งหลายของท่านจะแต่งงานกับท่านอย่างนั้น และเจ้าบ่าวเปรมปรีดิ์ในเจ้าสาวอย่างไร พระเจ้าของท่านจะเปรมปรีดิ์ในท่านอย่างนั้น 6โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย บนกำแพงของท่านนั้น ข้าพเจ้าตั้งพวกคนยามไว้ ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เขาทั้งหลายจะไม่ระงับเสียงเลย พวกท่านผู้คอยเตือนความทรงจำของพระยาห์เวห์ จะต้องไม่หยุดพัก 7และอย่าให้พระองค์หยุดพัก จนกว่าพระองค์จะสถาปนา และทำให้กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลก 8พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และด้วยพระกรที่ทรงอานุภาพของพระองค์ว่า "เราจะไม่ให้ข้าวของเจ้า เป็นอาหารของศัตรูของเจ้าอีก และคนต่างด้าวจะไม่ดื่มเหล้าองุ่นของเจ้า ซึ่งเจ้าตรากตรำได้มานั้น 9แต่พวกเก็บเกี่ยวมันจะได้กิน แล้วสรรเสริญพระยาห์เวห์ และบรรดาผู้รวบรวมมันจะได้ดื่ม ในลานแห่งสถานศักดิ์สิทธิ์ของเรา" 10จงเข้าไป จงเข้าไปทางประตูทั้งหลาย จงจัดเตรียมทางไว้ให้ชนชาตินี้ จงยกขึ้น จงยกระดับทางหลวงขึ้น จงเก็บกวาดหินเสียให้หมด จงชูธงสัญญาณไว้เหนือชนชาติทั้งหลาย 11ดูสิ พระยาห์เวห์ทรงประกาศ ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกว่า "จงกล่าวกับธิดาศิโยนว่า 'นี่แน่ะ ความรอดของเจ้ามาแล้ว ดูสิ รางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์ และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์'~" 12และคนทั้งหลายจะเรียกพวกเขาว่า ชนชาติบริสุทธิ์ ผู้รับการไถ่ไว้แล้วของพระยาห์เวห์ และเขาจะเรียกท่านว่า ถูกเสาะหามา เมืองที่ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\