เยเรมีย์ 39

1ในปีที่ 9 ของเศเดคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ ในเดือนที่ 10 เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนและกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ ได้มาสู้รบกรุงเยรูซาเล็มและได้ล้อมไว้ 2ในปีที่ 11 แห่งรัชกาลเศเดคียาห์ เมื่อวันที่ 9 ของเดือนที่ 4 กรุงนั้นก็แตก 3เมื่อเขายึดกรุงเยรูซาเล็มได้แล้ว บรรดาเจ้านายของกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้เข้ามานั่งที่ประตูกลาง มีเนอร์กัลชาเรเซอร์ สัมการ์เนโบ สารเสคิมผู้เป็นรับสารีส เนอร์กัลชาเรเซอร์ผู้เป็นรับมัก และบรรดาข้าราชการที่เหลืออยู่ทั้งสิ้นของกษัตริย์แห่งบาบิโลน 4เมื่อเศเดคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์และบรรดาทหารได้เห็นแล้ว พวกเขาก็หนีออกจากกรุงในเวลากลางคืน ไปทางอุทยานของกษัตริย์ออกทางประตูระหว่างกำแพงทั้งสอง และพวกเขาได้หนีมุ่งไปยังที่ราบ 5แต่กองทัพของคนเคลเดียได้ติดตามพวกเขาไปทันเศเดคียาห์ ณ ที่ราบเมืองเยรีโค และเมื่อเขาทั้งหลายจับพระองค์ได้แล้ว เขานำพระองค์ไปยังเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนที่ตำบลริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท และเนบูคัดเนสซาร์ก็ทรงพิพากษาโทษพระองค์ 6กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงประหารบรรดาโอรสของเศเดคียาห์ที่ตำบลริบลาห์ต่อหน้าต่อตาของพระองค์ และกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงประหารพวกขุนนางทั้งสิ้นของยูดาห์เสีย 7พระองค์ทรงทำให้พระเนตรของเศเดคียาห์บอดไป แล้วตีตรวนพระองค์ไว้เพื่อจะนำไปบาบิโลน 8คนเคลเดียได้เผาพระราชวังและบ้านเรือนของประชาชนและพังกำแพงกรุงเยรูซาเล็มเสีย 9แล้วเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับประชาชนที่เหลืออยู่ในกรุงเป็นเชลยพาไปยังบาบิโลน รวมถึงคนที่เล็ดลอดมาหาท่านและประชาชนที่เหลืออยู่ 10เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทิ้งคนจนที่ไม่มีสมบัติอะไรไว้ในแผ่นดินยูดาห์บ้าง และในเวลาเดียวกันได้มอบสวนองุ่นและไร่นาแก่เขา 11เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนบัญชาเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เกี่ยวกับเยเรมีย์ ว่า 12"จงรับท่านไป ดูแลท่านให้ดี และอย่าทำอันตรายแก่ท่าน แต่จงกระทำแก่ท่านตามที่ท่านบอก" 13ดังนั้น เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เนบูชัสบานผู้เป็นรับสารีส เนอร์กัลชาเรเซอร์ผู้เป็นรับมัก และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อื่นๆ แห่งบาบิโลน 14ได้ใช้คนไปนำเยเรมีย์มาจากบริเวณทหารรักษาพระองค์ เขาทั้งหลายมอบท่านไว้กับเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัม ผู้เป็นบุตรชาฟาน ให้นำท่านไปบ้าน ดังนั้นท่านจึงได้อยู่ท่ามกลางประชาชน 15พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังเยเรมีย์ ขณะที่ท่านถูกขังอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์นั้นว่า 16"จงไปบอกเอเบดเมเลคคนคูชว่า 'พระยาห์เวห์จอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า นี่แน่ะ เราจะให้ถ้อยคำของเราที่มีอยู่ต่อกรุงนี้สำเร็จในทางร้ายไม่ใช่ทางดี และจะสำเร็จต่อหน้าเจ้าในวันนั้น 17พระยาห์เวห์ตรัสว่า แต่เราจะช่วยกู้เจ้าในวันนั้น และเขาจะไม่มอบเจ้าไว้ในมือของคนที่เจ้ากลัว 18เพราะเราจะช่วยเจ้าให้รอดเป็นแน่ และเจ้าจะไม่ล้มลงด้วยดาบ แต่เจ้าจะมีชีวิตเป็นบำเหน็จแห่งการสงคราม เพราะเจ้าได้ไว้วางใจในเรา พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ'~"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\