โยบ 11

1แล้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ตอบว่า 2"ควรจะฟังถ้อยคำมากมายโดยไม่ตอบหรือ? และคนช่างพูดควรจะนับว่าชอบธรรมหรือ? 3ควรหรือที่คำพูดไร้สาระของท่านทำให้คนอึ้ง? และเมื่อท่านเยาะเย้ย ไม่ควรมีผู้ใดทำให้ท่านอายหรือ? 4เพราะท่านว่า 'คำสอนของข้าบริสุทธิ์ และข้าก็สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้า' 5แต่ โอ อยากให้พระเจ้าตรัส และเปิดไพรพระโอษฐ์ตรัสกับท่าน 6ขอพระองค์บอกเคล็ดลับแห่งปัญญาแก่ท่าน เพราะสติปัญญามีสองด้าน พึงทราบเถิดว่า พระเจ้าทรงเอาโทษท่านน้อยกว่าที่ท่านควรได้รับ 7"ท่านจะหยั่งรู้ความลี้ลับของพระเจ้าได้หรือ? ท่านจะหยั่งรู้ความไพบูลย์ขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดสิ้นหรือ? 8มันสูงกว่าฟ้าสวรรค์ ท่านจะทำอะไรได้? ลึกกว่าแดนคนตาย ท่านจะทราบอะไรได้? 9วัดดูก็ยาวกว่าโลก และกว้างกว่าทะเล 10ถ้าพระองค์ทรงผ่านไป และทรงคุมขัง และทรงเรียกมาพิพากษา ผู้ใดจะห้ามพระองค์ได้? 11เพราะพระองค์ทรงรู้จักคนหลอกลวง เมื่อทรงเห็นความชั่ว พระองค์จะไม่ทรงพิจารณาหรือ? 12แต่คนโง่จะได้ความเข้าใจ ก็ต่อเมื่อลาป่าเกิดมาเป็นคน 13"ถ้าท่านเตรียมใจอย่างถูกต้อง ท่านจะชูมือออกไปยังพระองค์ 14ถ้าความชั่วอยู่ในมือท่าน จงทิ้งเสียให้ไกล และอย่าให้ความอธรรมอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่าน 15แล้วแน่นอน ท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตำหนิ ท่านจะปลอดภัย และไม่ต้องกลัว 16ท่านเองจะลืมความทุกข์ยาก ท่านจะจดจำมิได้ เหมือนน้ำที่ไหลผ่านไป 17แล้วชีวิตของท่านจะสุกใสยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวัน ความมืดก็จะเป็นเหมือนเวลาเช้า 18และท่านจะปลอดภัย เพราะมีความหวัง เออ พระองค์จะทรงปกป้องท่าน และท่านจะนอนพักอย่างปลอดภัย 19ท่านจะนอนลง และไม่มีผู้ใดทำให้ท่านกลัว เออ คนจำนวนมากจะมาวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน 20แต่ดวงตาคนอธรรมจะมืดมัว หนทางหลุดพ้นจะอันตรธานไปจากเขา และความหวังของเขาก็คือการสิ้นลมนั่นเอง"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\