โยบ 12

1แล้วโยบตอบว่า 2"แน่ทีเดียว ท่านทั้งหลายเป็นเสียงของประชาชน และปัญญาจะตายไปกับพวกท่าน 3แต่ข้าก็มีความเข้าใจอย่างท่าน ข้ามิได้ด้อยกว่าท่าน เออ เรื่องอย่างนี้ผู้ใดจะไม่ทราบ 4ข้าเป็นที่หัวเราะเยาะของเพื่อนๆ แม้ข้าได้ร้องทูลพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้า คนชอบธรรมและดีพร้อมก็ยังเป็นที่หัวเราะเยาะ 5ฝ่ายผู้อยู่สบายก็เยาะหยันเคราะห์ร้าย ซึ่งพร้อมเกิดแก่ผู้ที่ซวนเซจะล้ม 6เต็นท์ของโจรก็สงบสุข และผู้ที่ยั่วเย้าพระเจ้าก็ปลอดภัย คือผู้ที่นำพระของเขาติดมือมา 7"แต่ จงถามสัตว์ทั้งหลาย และมันจะสอนท่าน จงถามนกบนฟ้า และมันจะบอกท่าน 8จงพูดกับแผ่นดินโลก และมันจะสอนท่าน และถามปลาในทะเล มันจะแจ้งแก่ท่าน 9มีสิ่งใดในทั้งหมดนี้ที่ไม่ทราบว่า พระหัตถ์พระยาห์เวห์ได้ทำสิ่งนี้ขึ้น? 10ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ รวมทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งปวง 11หูตรวจสอบถ้อยคำ อย่างลิ้นลิ้มรสอาหารมิใช่หรือ? 12ปัญญาอยู่ในผู้สูงวัย และอายุยืนยาวทำให้เกิดความเข้าใจ 13"ปัญญาและพลังอยู่กับพระองค์ คำปรึกษาและความเข้าใจเป็นของพระองค์ 14ถ้าพระองค์ทรงรื้อถอน ก็ไม่มีผู้ใดสร้างใหม่ได้ ถ้าพระองค์ทรงคุมขังคน ก็ไม่มีผู้ใดปล่อยเขาได้ 15ถ้าพระองค์ทรงกักน้ำไว้ แผ่นดินก็แห้งไป ถ้าทรงปล่อยน้ำออกไป มันก็ท่วมแผ่นดิน 16กำลังและสติปัญญาอยู่กับพระองค์ ผู้ถูกหลอกลวงและผู้หลอกลวงเป็นของพระองค์ 17พระองค์ทรงให้ที่ปรึกษาไปเปลือยเปล่า และทรงทำให้ผู้พิพากษาเป็นคนโง่ 18พระองค์ทรงปลดโซ่ตรวนของบรรดาพระราชา และทรงคาดผ้ารอบเอวพวกเขา 19พระองค์ทรงให้ปุโรหิตไปเปลือยเปล่า และทรงคว่ำผู้มีกำลังเสีย 20พระองค์ทรงเอาคำพูดไปจากผู้ที่เขาวางใจ และทรงนำวิจารณญาณไปจากพวกผู้อาวุโส 21พระองค์ทรงเทความเหยียดหยามลงบนเจ้านาย และปลดเข็มขัดของผู้แข็งแรง 22พระองค์ทรงเผยสิ่งล้ำลึกจากความมืด และทรงนำความมืดทึบมาสู่ความสว่าง 23พระองค์ทรงทำให้ประชาชาติทั้งหลายใหญ่โต และทรงทำลายเสีย พระองค์ทรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงนำเขาทั้งหลายไปเป็นเชลย 24พระองค์ทรงเอาความเข้าใจไปจากผู้นำประชาชน และทรงทำให้พวกเขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารซึ่งไร้หนทาง 25เขาทั้งหลายคลำอยู่ในความมืด ปราศจากความสว่าง และพระองค์ทรงทำให้เขาโซเซอย่างคนเมา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\