โยบ 13

1"นี่แน่ะ ดวงตาข้าเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้ว หูข้าได้ยินและเข้าใจเรื่องนี้แล้ว 2อะไรที่ท่านทั้งหลายรู้ ข้าก็รู้ด้วย ข้ามิได้ด้อยกว่าท่าน 3แต่ข้าจะทูลองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และข้าปรารถนาจะสู้ความกับพระเจ้า 4ส่วนท่านนั้น ท่านฉาบไปด้วยการโกหก ท่านทุกคนเป็นแพทย์ที่ใช้ไม่ได้ 5โอ ท่านน่าจะนิ่งเสีย และความนิ่งนั้นจะเป็นปัญญาของท่าน 6บัดนี้ขอฟังเหตุผลของข้า และขอสดับคำวิงวอนแห่งริมฝีปากของข้า 7พวกท่านจะพูดเท็จเพื่อพระเจ้าหรือ? และพูดล่อลวงเพื่อพระองค์หรือ? 8พวกท่านจะลำเอียงเข้าข้างพระองค์หรือ? ท่านจะว่าความฝ่ายพระเจ้าหรือ? 9เมื่อพระองค์ทรงตรวจสอบท่าน มันจะดีแก่ท่านหรือ? ท่านจะหลอกลวงพระองค์ได้ อย่างผู้หนึ่งผู้ใดหลอกลวงมนุษย์หรือ? 10พระองค์จะทรงตำหนิท่านทั้งหลายแน่ หากท่านลำเอียงอย่างลับๆ 11ความโอ่อ่าตระการของพระองค์จะไม่ทำให้ท่านคร้ามกลัวหรือ? ความกลัวพระองค์จะไม่ตกเหนือท่านหรือ? 12คติของท่านไร้ค่าดังขี้เถ้า คำแก้ต่างของท่านก็เปราะอย่างโล่ดินเหนียว 13"เงียบหน่อย และข้าจะพูด และอะไรจะเกิดกับข้า ก็ให้เกิดเถิด 14ทำไมข้าเสี่ยงชีวิต และวางชีวิตข้าเป็นเดิมพัน? 15ดูเถิด พระองค์จะทรงประหารข้าเสีย ข้าไม่มีความหวัง แต่ข้ายังจะสู้ความเฉพาะพระพักตร์พระองค์ 16นี่จะเป็นความรอดของข้า คือคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะไม่ได้เข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ 17ขอฟังถ้อยคำของข้าให้ดี และให้คำกล่าวของข้าอยู่ในหูของท่าน 18ดูเถิด ข้าเตรียมคดีของข้าแล้ว ข้าทราบว่า ข้าเองจะเป็นฝ่ายถูก 19มีผู้ใดจะสู้คดีกับข้า? ถ้ามี ข้าจะนิ่งและตาย 20ขอทรงทำสองสิ่งแก่ข้าพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะไม่ซ่อนตัวจากพระองค์ 21ขอหดพระหัตถ์ให้ห่างจากข้าพระองค์ และขออย่าให้ความน่าครั่นคร้ามจากพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กลัว 22ขอทรงเรียกเถิด แล้วข้าพระองค์จะทูลตอบ หรือให้ข้าพระองค์ร้องทูล และขอพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์เถิด 23ความผิดและบาปของข้าพระองค์มีมากเท่าใด? ขอทรงให้ข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดและบาปของข้าพระองค์ 24ไฉนพระองค์ซ่อนพระพักตร์ และทรงถือว่าข้าพระองค์เป็นศัตรู? 25พระองค์จะทรงให้ใบไม้ที่ปลิวคว้างตกใจหรือ? และจะทรงไล่ติดตามฟางแห้งหรือ? 26เพราะพระองค์ทรงจารึกสิ่งขมขื่นต่อสู้ข้าพระองค์ และทรงทำให้ข้าพระองค์รับโทษความผิดที่ทำเมื่อเยาว์วัย 27พระองค์ทรงใส่เท้าของข้าพระองค์ไว้ในขื่อ และทรงเฝ้าดูทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ พระองค์ทรงจำกัดเขตแก่ฝ่าเท้าของข้าพระองค์ 28ข้าพระองค์ก็โทรมไปเหมือนไม้ผุ เหมือนเครื่องแต่งกายที่ตัวแมลงกิน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\