โยบ 19

1แล้วโยบตอบว่า 2"พวกท่านจะทรมานข้า และบดขยี้ข้าด้วยถ้อยคำนานสักเท่าใด? 3ท่านทั้งหลายพูดสบประมาทข้าสิบหนแล้ว และที่ทำผิดแก่ข้านั้น ท่านก็ไม่อายเลย 4ถ้าแม้ว่าข้าหลงทำผิดจริง ความผิดของข้าก็อยู่กับข้า 5ถ้าท่านทั้งหลายยกตัวข่มข้า และใช้ความต่ำต้อยของข้าปรักปรำข้า 6จงทราบเถิดว่า พระเจ้าทรงผิดต่อข้า และได้เอาตาข่ายล้อมข้าไว้ 7ดูเถิด ข้าร้องออกมาว่า 'ทารุณจริง' แต่ไม่มีผู้ใดฟัง ข้าร้องให้ช่วย แต่ไม่มีความยุติธรรม 8พระองค์ทรงก่อกำแพงกั้นทางข้าไว้ ข้าจึงข้ามไปไม่ได้ และพระองค์ทรงให้ทางของข้ามืดไป 9พระองค์ทรงปลดศักดิ์ศรีไปจากข้า และถอดมงกุฎจากศีรษะของข้า 10พระองค์ทรงพังข้าลงเสียทุกด้าน และข้าก็สิ้นไป พระองค์ทรงถอนความหวังของข้าเหมือนถอนต้นไม้ 11พระพิโรธของพระองค์พลุ่งขึ้นใส่ข้า และทรงนับข้าเป็นปรปักษ์ของพระองค์ 12กองทหารของพระองค์ประดังเข้ามา เขาทั้งหลายก่อเชิงเทินต่อสู้ข้า และตั้งค่ายล้อมเต็นท์ของข้า 13"พระองค์ทรงให้พี่น้องของข้าออกห่างจากข้า เพื่อนของข้าก็หมางเมินข้าไป 14ญาติของข้าผละหนี และเพื่อนของข้าก็ทิ้งข้า 15แขกในบ้านและสาวใช้ของข้านับข้าเป็นคนต่างถิ่น ข้ากลายเป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา 16ข้าเรียกคนใช้ของข้า แต่เขาไม่ตอบข้า ข้าต้องวิงวอนเขาด้วยปากของข้า 17ลมหายใจของข้าเป็นที่ขยะแขยงแก่ภรรยาของข้า และข้าเป็นที่รังเกียจแก่พี่น้องของข้าเอง 18แม้เด็กๆ ก็ดูหมิ่นข้า เมื่อข้าลุกขึ้น พวกเขาก็เย้ยหยันข้า 19สหายสนิททั้งสิ้นของข้ารังเกียจข้า และคนเหล่านั้นที่ข้ารัก เขาหันหลังให้ข้า 20กระดูกของข้าเกาะติดหนังและติดเนื้อของข้า และข้ารอดมาได้อย่างหวุดหวิด 21โอ ท่านผู้เป็นสหายของข้า สงสารข้าเถิด สงสารข้าเถิด เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าได้แตะต้องข้า 22ทำไมท่านทั้งหลายจึงไล่ตามข้าอย่างพระเจ้าทรงไล่ข้า? ทำไมท่านยังไม่อิ่มเนื้อของข้า? 23"โอ ข้าอยากให้ถ้อยคำของข้าถูกบันทึกไว้ โอ ข้าอยากให้จารึกไว้ในหนังสือ 24มันจะถูกสลักไว้บนศิลาอย่างถาวร ด้วยปากกาเหล็กและตะกั่ว 25แต่ข้าเองทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก 26และหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้ แล้วในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า 27ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง และดวงตาข้าจะได้เห็น ไม่ใช่คนอื่น จิตใจข้าก็ห่อเหี่ยวอยู่ภายใน 28เมื่อท่านทั้งหลายว่า 'เราจะข่มเหงเขาได้อย่างไร?' และ 'ต้นตอของเรื่องก็พบอยู่ที่เขา' 29จงกลัวดาบเถิด เพราะพระพิโรธนำโทษของดาบมา เพื่อท่านจะทราบว่ามีการพิพากษา"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\