โยบ 22

1แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบว่า 2"มนุษย์จะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระเจ้าได้เล่า? คนฉลาดจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระองค์ได้เล่า? 3ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม จะเป็นที่พอพระทัยอะไรแก่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เล่า? หรือถ้าท่านเป็นคนดีพร้อม จะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระองค์เล่า? 4เป็นเพราะท่านยำเกรงพระองค์ พระองค์จึงทรงกล่าวโทษท่าน และเป็นความกับท่านหรือ? 5ความชั่วของท่านก็ใหญ่โตมิใช่หรือ? ความผิดของท่านไม่มีที่สิ้นสุด 6เพราะท่านยึดของประกันจากพี่น้องโดยไม่ถูกต้อง และริบเสื้อผ้าของคนที่เปลือยกาย 7ท่านมิได้ให้น้ำคนอิดโรยดื่ม และท่านหน่วงเหนี่ยวมิให้อาหารแก่คนหิว 8คนมีอิทธิพลได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ และคนมีอภิสิทธิ์ได้เข้าอาศัย 9ท่านไล่แม่ม่ายออกไปมือเปล่า และหักแขนของลูกกำพร้า 10เพราะฉะนั้นกับดักอยู่รอบท่าน และความกลัวอย่างฉับพลันก็ท่วมทับท่าน 11มีความมืดทึบจนท่านไม่เห็นอะไร และน้ำที่ท่วมก็คลุมท่านมิด 12"พระเจ้ามิได้สถิต ณ ที่สูงในฟ้าสวรรค์หรือ? จงดูดาวที่สูงที่สุดเถิด มันช่างสูงจริงๆ 13เพราะฉะนั้นท่านว่า 'พระเจ้าทรงรู้อะไร? พระองค์จะทรงพิพากษาผ่านความมืดทึบได้หรือ? 14เมฆทึบคลุมพระองค์ไว้ พระองค์ทรงมองอะไรไม่เห็น และพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนพื้นฟ้า' 15ท่านจะเดินทางเก่า ซึ่งคนชั่วเคยดำเนินนั้นหรือ? 16พวกเขาถูกฉวยเอาไปก่อนเวลากำหนด รากฐานของเขาถูกกวาดล้างไปในสายน้ำ 17พวกเขาทูลพระเจ้าว่า 'ขอไปเสียจากเรา' และ 'องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทำอะไรแก่เราได้?' 18แต่พระองค์ทรงให้เรือนของเขาเต็มด้วยของดี แต่คำปรึกษาของคนอธรรมอยู่ห่างไกลจากข้า 19คนชอบธรรมเห็นและยินดี คนไร้ผิดหัวเราะเยาะ 20กล่าวว่า 'ปฏิปักษ์ของเราถูกทำลายแน่ทีเดียว อะไรที่เขามีเหลือ ไฟก็เผาเสีย' 21"จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติ แล้วสิ่งดีจะมาถึงท่าน 22ขอจงรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่าน 23ถ้าท่านกลับมาหาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ท่านจะได้รับการซ่อมแซม ถ้าท่านทิ้งความอธรรมให้ไกลจากเต็นท์ของท่าน 24ถ้าท่านถือว่าแร่ทองคำเป็นเหมือนผงคลีดิน และทองคำเมืองโอฟีร์เหมือนหินในลำห้วย 25และถ้าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นทองคำของท่าน และเป็นเงินที่ประเสริฐของท่าน 26แล้วท่านจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า 27ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงฟังท่าน และท่านจะแก้บนของท่าน 28ท่านตัดสินใจจะทำสิ่งใด สิ่งนั้นจะสำเร็จสมประสงค์ และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่าน 29เพราะพระเจ้าทรงกดผู้เย่อหยิ่งลงต่ำ แต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด 30พระองค์จะทรงช่วยกู้ผู้ไร้ความผิด เออ ท่านจะได้รับการช่วยกู้โดยความสะอาดแห่งมือของท่าน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\