โยบ 24

1"ไฉนวาระพิพากษาไม่ได้ถูกกำหนดโดยองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์? ไฉนผู้ที่รู้จักพระองค์ไม่เห็นวันกำหนดของพระองค์? 2คนอธรรมย้ายหลักเขต เขายึดฝูงแพะแกะไปเลี้ยง 3เขาไล่ต้อนลาของลูกกำพร้าไป เขาเอาวัวของหญิงม่ายเป็นประกัน 4เขาผลักคนขัดสนออกนอกถนน คนยากจนแห่งแผ่นดินต่างก็ซ่อนตัวหมด 5นี่แน่ะ ดังลาป่าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร คนยากจนนั้นออกไปทำงาน เสาะหาของกิน ถิ่นแห้งแล้งให้อาหารแก่บุตรของเขา 6เขาเก็บหญ้าแห้งที่ในทุ่ง และเขาเก็บองุ่นที่เหลือในสวนองุ่นของคนอธรรม 7เขานอนเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าตลอดคืน และไม่มีผ้าห่มกันหนาว 8เขาเปียกฝนแห่งภูเขา และเกาะหินอยู่เพราะขาดที่กำบัง 9มีผู้ฉวยเด็กกำพร้าไปจากอก และเอาทารกของคนยากจนไปเป็นประกัน 10คนยากจนจึงเดินเปลือยกายไป ไม่มีเสื้อผ้า ทั้งๆ ที่หิว เขาก็แบกฟ่อนข้าวไป 11เขาหีบมะกอกเอาน้ำมันท่ามกลางแนวหมู่ไม้ เขาย่ำองุ่นที่บ่อย่ำ แต่ต้องทนกระหาย 12คนกำลังจะตายคร่ำครวญออกมาจากเมือง และคนบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือ แต่พระเจ้ามิได้สนพระทัยคำอธิษฐานของเขา 13"มีผู้กบฏต่อความสว่าง ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับทางของความสว่างนั้น และมิได้อยู่ในวิถีของความสว่างนั้น 14ฆาตรกรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เขาฆ่าคนยากจนและคนขัดสน และในยามค่ำคืน เขาเป็นเหมือนขโมย 15ดวงตาของผู้ล่วงประเวณีคอยเวลาพลบค่ำ กล่าวว่า 'ไม่มีตาใดจะเห็นข้า' และเขาก็คลุมหน้า 16ในยามมืดเขาขุดเข้าไปในเรือน กลางวันเขาก็เก็บตัว เขาไม่รู้จักความสว่าง 17เพราะความมืดทึบเป็นเหมือนเวลาเช้าแก่เขาทุกคน เพราะเขาคุ้นเคยกับความสยดสยองของความมืดทึบ 18"เขาลอยละลิ่วไปบนผิวน้ำ ส่วนแบ่งของเขาถูกสาปในแผ่นดิน ไม่มีผู้ใดหันหน้าไปสู่สวนองุ่นของเขา 19ความแห้งแล้งและความร้อนฉวยเอาน้ำที่ละลายจากหิมะไปฉันใด แดนคนตายก็ฉวยเอาผู้ทำบาปไปฉันนั้น 20ครรภ์จะลืมเขา ตัวหนอนจะกินเขาอย่างอร่อย ไม่มีผู้ใดจำชื่อเขาได้ต่อไป ความอธรรมจึงหักลงเหมือนต้นไม้ 21"เขาข่มเหงหญิงหมันที่ไม่มีลูก และไม่ได้ทำดีอะไรแก่หญิงม่าย 22แต่พระเจ้ายังทรงยืดชีวิตของคนมีกำลังด้วยพลานุภาพของพระองค์ แม้เขาสิ้นหวังในชีวิต เขาก็ลุกขึ้นได้ 23พระองค์ประทานความปลอดภัยแก่เขา และเขาก็พึ่งพิงอยู่ และพระเนตรพระองค์จับอยู่บนหนทางของเขา 24เขาทั้งหลายถูกยกย่องขึ้นครู่หนึ่งแล้วก็สิ้นไป เขาเหี่ยวแห้งและสิ้นไปเหมือนคนอื่นๆ เขาถูกตัดออกเหมือนยอดรวงข้าว 25ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใดจะพิสูจน์ได้ว่าข้าโกหก และสำแดงว่าสิ่งที่ข้ากล่าวนั้นไร้สาระ?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\