โยบ 32

1ดังนั้น บุรุษทั้งสามคนนี้ก็เลิกโต้ตอบโยบ เพราะท่านชอบธรรมในสายตาของตนเอง 2แล้วเอลีฮูบุตรบาราเคล คนบุซี ตระกูลราม ก็โกรธ เขาโกรธโยบ เพราะท่านอ้างว่าตัวเองชอบธรรม หาใช่พระเจ้าไม่ 3เขาโกรธสหายสามคนของโยบด้วย เพราะเขาทั้งหลายตอบไม่ได้ ทั้งๆ ที่เขาหาว่าโยบผิด 4ส่วนเอลีฮูคอยจะพูดกับโยบ เพราะเขาทั้งสามอาวุโสกว่าตน 5และเมื่อเอลีฮูเห็นว่าไม่มีคำตอบในปากของบุรุษทั้งสามนี้แล้ว ความโกรธของเขาก็ปะทุขึ้น 6และเอลีฮูบุตรบาราเคล คนบุซี ตระกูลราม ตอบว่า "ข้าพเจ้าเป็นผู้เยาว์ ส่วนพวกท่านเป็นผู้อาวุโส เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงวิตกและกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นแก่ท่าน 7ข้าพเจ้าว่า 'ขอให้ผู้สูงอายุพูดเถิด และให้ผู้อาวุโสสอนปัญญาเถิด' 8แต่วิญญาณที่อยู่ในมนุษย์ และลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำให้เขาเข้าใจ 9ไม่ใช่คนชราเท่านั้นที่มีปัญญา หรือคนอาวุโสที่เข้าใจความยุติธรรม 10เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงว่า 'ขอฟังข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นด้วย' 11"ดูเถิด ข้าพเจ้ารอคอยคำของท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าคอยฟังเหตุผลของท่าน ขณะที่ท่านสรรหาว่าจะพูดอะไร 12เออ ข้าพเจ้าตั้งใจฟังพวกท่าน และดูเถิด ไม่มีผู้ใดให้เหตุผลอันควรแก่โยบ ในพวกท่านไม่มีผู้ใดตอบคำของเขาได้ 13อย่าเพิ่งพูดนะว่า 'เราพบปัญญาแล้ว พระเจ้าจะทรงเอาชนะเขาได้ มิใช่มนุษย์' 14เขามิได้เล็งถ้อยคำของเขามาโต้ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะไม่ตอบเขาด้วยคำพูดของพวกท่าน 15"เขาทั้งหลายก็ตกตะลึงและไม่ตอบอีก เขาไม่มีถ้อยคำจะพูดสักคำเดียว 16และจะให้ข้าพเจ้าคอย เพราะเขาทั้งหลายไม่พูด เพราะพวกเขายืนอยู่ที่นั่น ไม่ตอบอีก อย่างนั้นหรือ? 17ข้าพเจ้าเองจะให้คำตอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเองจะแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้าด้วย 18เพราะข้าพเจ้ามีถ้อยคำเต็มปาก จิตวิญญาณภายในข้าพเจ้าบังคับข้าพเจ้าอยู่ 19ดูเถิด จิตใจข้าพเจ้าเหมือนเหล้าองุ่นซึ่งไม่มีที่ระบายออก เหมือนถุงหนังเหล้าองุ่นใหม่ที่พร้อมจะระเบิดแล้ว 20ข้าพเจ้าต้องพูดจึงจะได้ความบรรเทา ข้าพเจ้าต้องเปิดริมฝีปากขึ้นตอบ 21ข้าพเจ้าจะไม่มีอคติต่อบุคคลใด หรือประจบสอพลอผู้ใด 22เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบวิธีประจบสอพลอ ถ้าทำอย่างนั้น พระผู้สร้างข้าพเจ้าก็จะกำจัดข้าพเจ้าเสียในไม่ช้า


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\