โยบ 33

1"ท่านโยบ บัดนี้ขอฟังคำของข้าพเจ้า และขอเงี่ยหูฟังถ้อยคำทั้งสิ้นของข้าพเจ้า 2ดูเถิด ข้าพเจ้าเปิดปาก ลิ้นภายในปากก็พูด 3ถ้อยคำของข้าพเจ้าสำแดงความซื่อตรงแห่งจิตใจ และริมฝีปากของข้าพเจ้ารู้อะไรก็พูดออกมาอย่างจริงใจ 4พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า 5ถ้าท่านตอบได้ ก็ตอบข้าพเจ้ามาสิ จงเรียบเรียงถ้อยคำของท่านต่อหน้าข้าพเจ้า เชิญเถอะ 6ดูเถิด ข้าพเจ้ากับท่านก็ไม่ต่างกันเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พระองค์ทรงปั้นข้าพเจ้าจากดินเช่นกัน 7ดูเถิด อย่าให้ความกลัวข้าพเจ้าทำให้ท่านตกใจ ข้าพเจ้าจะไม่กดดันท่านหนักไป 8"แน่ละ ท่านพูดให้ข้าพเจ้าฟัง และข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำของท่าน 9ท่านว่า 'ข้าสะอาด ปราศจากการละเมิด ข้าบริสุทธิ์ ไม่มีความผิดในข้าเลย 10ดูเถิด พระองค์ทรงหาเรื่องข้า พระองค์ทรงนับข้าเป็นศัตรูของพระองค์ 11พระองค์ทรงเอาเท้าของข้าใส่ขื่อไว้ และทรงเฝ้าดูทางทั้งสิ้นของข้า' 12"ดูเถิด ในเรื่องนี้ท่านผิด ข้าพเจ้าจะตอบท่าน พระเจ้าใหญ่ยิ่งกว่ามนุษย์ 13ไฉนท่านจึงสู้คดีกับพระองค์ โดยกล่าวว่า 'พระองค์ไม่ทรงตอบถ้อยคำของมนุษย์เลย'? 14เพราะพระเจ้าตรัสวิธีหนึ่ง เออ สองวิธี แต่มนุษย์ไม่รับรู้ 15ในความฝัน ในนิมิตกลางคืน เมื่อคนหลับสนิท เมื่อเขาเคลิบเคลิ้มอยู่บนที่นอนของเขา 16แล้วพระองค์ทรงเบิกหูของมนุษย์ และประทับตราคำเตือนพวกเขา 17เพื่อจะหันมนุษย์กลับจากกิจการชั่ว และตัดความเย่อหยิ่งออกเสียจากมนุษย์ 18พระองค์ทรงยึดตัวเขาไว้จากหลุมมรณะ และยึดชีวิตเขาไว้จากการพินาศด้วยดาบ 19"มนุษย์ถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอน และด้วยความปวดร้าวเสมอไปในกระดูก 20ชีวิตของเขาจึงเบื่ออาหาร และจิตใจก็เบื่อของกินเลิศรส 21เนื้อของเขาซูบโทรมลงมากจนมองไม่เห็น กระดูกของเขาซึ่งแลไม่เห็นนั้นก็โผล่ออกมา 22เออ วิญญาณของเขาเข้าไปใกล้หลุมมรณะ และชีวิตของเขาเข้าไปใกล้ผู้ที่นำความตายมา 23ถ้ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาเพื่อเขา เป็นผู้หนึ่งจากจำนวนพันที่จะเป็นตัวแทนให้เขา เพื่อแถลงแก่มนุษย์ว่าเขาซื่อตรง 24และทูตนั้นกรุณาเขา ทูลว่า 'ขอทรงช่วยเขาให้พ้นจากการลงไปยังหลุมมรณะ ข้าพระองค์พบค่าไถ่แล้ว 25ขอให้เนื้อของเขาอ่อนกว่าเนื้อเด็ก ขอให้เขากลับมีกำลังเหมือนเมื่อครั้งยังหนุ่ม' 26คนนั้นจึงอธิษฐานต่อพระเจ้า และพระองค์พอพระทัยเขา เขาเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยความชื่นบาน แล้วพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับสู่สภาพความชอบธรรม 27และเขาร้องเพลงต่อหน้าประชาชน กล่าวว่า 'ข้าได้ทำบาป และเห็นผิดเป็นชอบ แต่ข้ามิได้ถูกพระองค์ลงโทษ 28พระองค์ทรงไถ่วิญญาณจิตของข้าให้พ้นจากการลงไปสู่หลุมมรณะ และชีวิตของข้าจะเห็นความสว่าง' 29"ดูเถิด พระเจ้าทรงทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น กับมนุษย์สองครั้ง สามครั้ง 30เพื่อจะนำวิญญาณเขากลับมาจากหลุมมรณะ เพื่อให้เขาเห็นความสว่างแห่งชีวิต 31ท่านโยบ ขอตั้งใจฟังข้าพเจ้า ขอเงียบ และข้าพเจ้าจะพูด 32ถ้าท่านมีอะไรพูด ก็ตอบข้าพเจ้ามาเถอะ พูดสิ เพราะข้าพเจ้าปรารถนาจะแก้คดีให้ท่าน 33ถ้าไม่มี ก็ขอฟังข้าพเจ้า ขอเงียบ และข้าพเจ้าจะสอนปัญญาแก่ท่าน"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\