โยบ 34

1เอลีฮูพูดต่อไปว่า 2"ท่านทั้งหลายผู้มีปัญญา ขอฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า ท่านผู้มีความรู้ ขอเงี่ยหูฟังข้าพเจ้า 3เพราะหูก็ตรวจสอบถ้อยคำ อย่างลิ้นลิ้มรสอาหาร 4ขอให้เราเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ขอให้เราเรียนรู้ในหมู่เราว่าอะไรดี 5เพราะโยบกล่าวว่า 'ข้าเป็นคนชอบธรรม แต่พระเจ้าทรงเอาความยุติธรรมของข้าไป 6ถึงแม้ข้าชอบธรรม ข้าก็ถูกนับเป็นคนโกหก แผลของข้ารักษาไม่หาย แม้ว่าข้าไม่มีการละเมิดเลย' 7ผู้ใดเล่าจะเหมือนโยบ ผู้ดื่มความเหยียดหยามเหมือนดื่มน้ำ 8ผู้เข้าสังคมกับคนทำชั่ว และเดินไปกับคนอธรรม? 9เพราะท่านได้กล่าวว่า 'ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เรา ที่จะปีติยินดีในพระเจ้า' 10"เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายผู้มีความเข้าใจ ขอฟังข้าพเจ้า เมินเสียเถิดที่พระเจ้าจะทรงทำการอธรรม และที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงทำผิด 11เพราะพระเจ้าทรงสนองมนุษย์ตามการกระทำของเขา และทรงให้เกิดแก่เขาตามวิถีของเขา 12แน่ทีเดียว พระเจ้าจะไม่ทรงทำชั่ว และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงบิดเบือนความยุติธรรม 13ผู้ใดแต่งตั้งให้พระองค์ปกครองโลก? ผู้ใดมอบทั้งพิภพแก่พระองค์? 14ถ้าพระองค์ตั้งพระทัย และทรงรวบรวมวิญญาณกับลมหายใจของพระองค์กลับสู่พระองค์ 15เนื้อหนังทั้งสิ้นก็จะพินาศไปด้วยกัน และมนุษย์ก็จะกลับไปเป็นผงคลีดิน 16"ถ้าท่านมีความเข้าใจ ขอฟังข้อนี้ ขอฟังเสียงถ้อยคำของข้าพเจ้า 17ผู้ที่เกลียดชังความยุติธรรมจะได้ปกครองหรือ? ท่านจะประณามพระผู้ชอบธรรมและทรงอานุภาพหรือ? 18ท่านจะประณามพระผู้ตรัสแก่พระราชาว่า 'เจ้าผู้ไร้ค่า' และแก่เจ้านายทั้งหลายว่า 'เจ้าผู้อธรรม' 19ผู้ไม่ทรงมีอคติเข้าข้างเจ้านาย และไม่เห็นแก่หน้าคนมั่งคั่งมากกว่าคนยากจน เพราะเขาทุกคนเป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์หรือ? 20สักครู่เดียวเขาทั้งหลายก็ตาย เวลาเที่ยงคืน ประชาชนตัวสั่นและตายไป และผู้มีอำนาจก็ถูกเอาไปเสีย มิใช่ด้วยมือมนุษย์ 21"เพราะพระเนตรของพระองค์เฝ้าดูทางของคน พระองค์ทรงเห็นทุกย่างเท้าของเขา 22ไม่มีที่มืดครึ้มหรือที่มืดทึบ ซึ่งคนชั่วจะซ่อนตัวได้ 23เพราะพระองค์ไม่ทรงกำหนดเวลาแก่ผู้ใด ให้เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษา 24พระองค์ทรงสังหารผู้มีอำนาจโดยไม่ต้องสอบสวน และทรงตั้งคนอื่นไว้แทน 25ดังนั้น ด้วยทรงทราบกิจการของเขาทั้งหลาย แล้ว จึงทรงคว่ำเขาเสียในกลางคืน เขาก็แหลกไป 26พระองค์ทรงตีเขาทั้งหลาย เพราะความอธรรมของเขา ต่อหน้าต่อตามนุษย์ 27เพราะว่าเขาทั้งหลายหันจากการติดตามพระองค์ และไม่ใส่ใจพระมรรคาของพระองค์เลย 28เป็นเหตุให้เสียงร้องของคนยากจนมาถึงพระองค์ และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องของผู้ทุกข์ยาก 29เมื่อพระองค์ทรงนิ่ง ผู้ใดจะกล่าวโทษพระองค์ได้? เมื่อพระองค์ซ่อนพระพักตร์ ผู้ใดจะเห็นพระองค์ได้? ไม่ว่าเป็นประชาชาติหรือบุคคล 30เพื่อว่าคนชั่วจะไม่ได้ครอบครอง และเขาจะไม่วางกับดักประชาชน 31"เพราะมีผู้ใดร้องทูลพระเจ้าแล้วหรือว่า 'ข้าพระองค์ถูกตีสอนแล้ว ข้าพระองค์จะไม่ทำผิดอีก 32ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็น ถ้าข้าพระองค์ทำชั่ว ข้าพระองค์ก็จะไม่ทำอีก'? 33พระองค์จะทรงสนองท่านอย่างเหมาะสม เพราะท่านปฏิเสธหรือ? เพราะท่านเองต้องเลือก ไม่ใช่ข้าพเจ้า ดังนั้นท่านรู้อะไร ก็บอกมาเถิด 34คนทั้งหลายที่เข้าใจจะพูดกับข้าพเจ้า คือคนมีปัญญาที่ฟังข้าพเจ้า จะพูดว่า 35'โยบพูดอย่างไม่มีความรู้ ถ้อยคำของเขาไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งเลย' 36อยากจะให้โยบถูกทดลองต่อไปถึงที่สุด เพราะว่าเขาตอบเหมือนอย่างคนอธรรม 37เพราะเขาเพิ่มการละเมิดเข้ากับบาปของเขา เขาตบมือเย้ยอยู่ท่ามกลางเรา และทวีถ้อยคำของเขากล่าวร้ายพระเจ้า"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\