โยบ 35

1เอลีฮูพูดต่อไปว่า 2"ท่านคิดว่า นี่ยุติธรรมหรือ ที่ท่านพูดว่า 'ข้าชอบธรรมต่อพระเจ้า'? 3ที่ท่านถามว่า 'ข้าจะได้ประโยชน์อะไร? ข้าจะได้อะไรจากการไม่ทำบาป?' 4ข้าพเจ้าจะตอบท่าน กับมิตรสหายของท่านด้วย 5จงมองดูท้องฟ้าเถิด ดูเมฆซึ่งอยู่สูงกว่าท่าน 6ถ้าท่านทำบาป ท่านได้ทำอะไรที่กระทบกระเทือนพระองค์หรือ? ถ้าการละเมิดของท่านทวีขึ้น ท่านได้ทำอะไรพระองค์เล่า? 7ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม ท่านถวายอะไรแก่พระองค์หรือ? หรือพระองค์ทรงรับอะไรจากมือของท่าน? 8ความอธรรมของท่านก็เป็นอันตรายแก่คนอย่างท่าน และความชอบธรรมของท่านก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ 9"เหตุด้วยการถูกบีบบังคับเป็นอันมาก เขาได้ร้องทุกข์ เขาร้องขอความช่วยเหลือเนื่องด้วยแขนของผู้ทรงอำนาจ 10แต่ไม่มีสักคนพูดว่า 'พระเจ้าผู้ทรงสร้างข้า ผู้ประทานบทเพลงในยามค่ำคืน อยู่ที่ไหน 11ผู้ทรงสอนเรามากกว่าสอนสัตว์ในแผ่นดินโลก และทรงทำให้เรามีปัญญากว่านกบนฟ้า?' 12เขาร้องทุกข์ ณ ที่นั่น แต่พระองค์มิได้ทรงตอบ เนื่องจากความเย่อหยิ่งของคนชั่ว 13แน่ละ พระเจ้ามิได้ทรงฟังเสียงลมๆ แล้งๆ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็มิได้ใส่พระทัยเสียงนั้น 14จะยิ่งน้อยกว่านั้นสักเท่าใด เมื่อท่านว่า ท่านไม่เห็นพระองค์ และเมื่อว่า คดีนั้นก็อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ และท่านคอยพระองค์อยู่ 15บัดนี้ เพราะพระพิโรธของพระองค์มิได้ลงโทษ และพระองค์มิได้สนพระทัยการละเมิดแม้แต่น้อย 16เพราะฉะนั้น โยบจึงอ้าปากพูดคำลมๆ แล้งๆ และทวีคำพูดโดยปราศจากความรู้"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\