โยบ 36

1และเอลีฮูพูดต่อไปด้วยว่า 2"ขอทนอยู่กับข้าพเจ้าสักหน่อย และข้าพเจ้าจะสำแดงแก่ท่าน เพราะข้าพเจ้ามีบางสิ่งที่จะพูดแทนพระเจ้าอีก 3ข้าพเจ้าจะเอาความรู้มาจากที่ไกล และถวายความชอบธรรมแก่ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า 4เพราะที่จริงถ้อยคำของข้าพเจ้ามิใช่คำเท็จ ผู้รอบรู้อยู่กับท่าน 5"ดูเถิด พระเจ้าทรงอานุภาพ และมิได้ทรงดูหมิ่นผู้ใดเลย พระองค์ทรงอานุภาพในเรื่องกำลังแห่งความเข้าใจ 6พระองค์ไม่ทรงสงวนชีวิตคนอธรรม แต่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้ทุกข์ยาก 7พระองค์มิได้ละพระเนตรจากคนชอบธรรม แต่กับบรรดาพระราชาบนพระบัลลังก์ พระองค์ทรงตั้งเขาไว้เป็นนิตย์ และเขาได้รับการยกย่อง 8และถ้าเขาถูกล่ามโซ่ตรวน และติดอยู่ในบ่วงแห่งความทุกข์ใจ 9พระองค์ก็ทรงสำแดงกิจการของเขาทั้งหลายแก่เขา และสำแดงการละเมิดของเขาว่าเขาได้ประพฤติตัวด้วยความยโส 10พระองค์ทรงเบิกหูของเขาให้ฟังคำเตือนสอน และทรงบัญชาให้เขาหันจากความชั่วของเขา 11ถ้าเขาเชื่อฟังและปรนนิบัติพระองค์ เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรือง และอยู่ครบปีของเขาด้วยความสุขใจ 12แต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง ก็จะพินาศด้วยดาบ และตายโดยปราศจากความรู้ 13"คนที่ใจไม่นับถือพระเจ้าก็เก็บความโกรธไว้ เมื่อพระองค์ทรงมัดเขา เขาก็ไม่ร้องให้ช่วย 14เขาตายเมื่อยังหนุ่ม และชีวิตของเขาสิ้นสุดลงท่ามกลางพวกเทวทาส 15พระองค์ทรงช่วยกู้ผู้ทุกข์ยากไว้ด้วยความทุกข์ยากของเขา และทรงให้ความลำเค็ญเบิกหูของเขา 16เออ พระองค์ทรงชวนท่านให้ออกมาจากความทุกข์ใจ มายังที่กว้างไร้ขอบเขตจำกัด และสิ่งที่วางบนโต๊ะของท่านก็มีแต่อาหารชั้นเลิศ 17"แต่ท่านถูกพิพากษาอย่างที่สมกับคนอธรรม การพิพากษาและความยุติธรรมจับท่านได้ 18จงระวังเถิด เกรงว่าพระพิโรธจะล่อชวนท่านให้เย้ยหยัน และอย่าให้สินบนก้อนโตทำให้ท่านหลงไป 19ความร่ำรวยจะช่วยให้ท่านพ้นจากความทุกข์ใจหรือ? ความพยายามสุดกำลังของท่านจะช่วยท่านได้หรือ? 20อย่าอาลัยถึงกลางคืน เมื่อชนชาติทั้งหลายถูกตัดขาดในที่ของเขา 21ระวังให้ดี อย่าหันไปหาความชั่ว เพราะเหตุนี้ ท่านจึงถูกทดสอบด้วยความทุกข์ใจ 22ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องด้วยพลานุภาพของพระองค์ ผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเหมือนอย่างพระองค์เล่า? 23ผู้ใดกำหนดเส้นทางให้พระองค์? หรือผู้ใดจะพูดได้ว่า 'พระองค์ทรงทำผิดแล้ว'? 24"จงระลึกถึงที่จะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งมนุษย์ได้ร้องเพลงกล่าวถึงนั้น 25มนุษย์ทั้งปวงเพ่งดูสิ่งนั้นอยู่แล้ว มนุษย์เห็นสิ่งนั้นได้แต่ไกล 26ดูเถิด พระเจ้าก็ใหญ่ยิ่ง และเราหาหยั่งรู้ถึงพระองค์ไม่ อายุของพระองค์เป็นสิ่งที่ค้นหากันไม่ได้ 27เพราะพระองค์ทรงดึงหยดน้ำขึ้นไป มันกลั่นเป็นฝนจากเมฆของพระองค์ 28ซึ่งเมฆเทลงมา และหยดลงที่มนุษย์อย่างอุดม 29เออ มีคนใดเข้าใจการแผ่ของเมฆ และการคะนองแห่งพลับพลาของพระองค์หรือ? 30ดูเถิด พระองค์ทรงกระจายฟ้าแลบออกไปรอบพระองค์ และคลุมก้นบึ้งทะเล 31เพราะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยสิ่งนี้ พระองค์ประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ 32พระองค์ทรงกุมฟ้าแลบไว้ในอุ้งพระหัตถ์ และทรงบัญชาให้ฟ้าผ่าจุดที่หมายไว้ 33เสียงครืนๆ ของมันประกาศเกี่ยวกับพระองค์ และฝูงปศุสัตว์ก็ประกาศเกี่ยวกับพายุซึ่งจะมาถึง


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\