โยบ 8

1แล้วบิลดัดชาวชูอาห์ตอบว่า 2"ท่านจะพูดอย่างนี้อยู่นานเท่าใด? และคำจากปากของท่านจะเป็นพายุอีกนานเท่าใด? 3พระเจ้าทรงบิดเบือนความยุติธรรมหรือ? องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงบิดเบือนความชอบธรรมหรือ? 4ถ้าลูกของท่านได้ทำบาปต่อพระองค์ พระองค์ก็ทรงมอบพวกเขาไว้ในอำนาจการละเมิดของเขา 5ถ้าท่านเองจะแสวงหาพระเจ้า และวิงวอนองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 6ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม แน่ละ พระองค์จะทรงเฝ้าระวังท่าน และจะทรงบูรณะที่อาศัยอันชอบธรรมของท่าน 7แม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อย แต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่ง 8"ขอท่านจงถามคนรุ่นก่อน และพิเคราะห์สิ่งที่บรรพบุรุษค้นพบ 9เพราะชีวิตเราสั้นเหมือนวันวาน จะรู้อะไรก็หาไม่ เพราะวันคืนของเราบนโลกเหมือนเงา 10พวกเขาจะไม่สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคำจากความเข้าใจของเขาหรือ? 11"ต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือ? ต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือ? 12ขณะยังเขียวและไม่ได้ถูกตัด มันก็เหี่ยวแห้งไปก่อนต้นไม้อื่น 13ทางของทุกคนที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละ ความหวังของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะพินาศไป 14สิ่งที่เขาไว้ใจจะหักสะบั้น และสิ่งที่เขาวางใจจะบอบบางอย่างใยแมงมุม 15เขาพิงเรือนของเขา แต่มันทานไม่ไหว เขายึดมันไว้ แต่มันก็ไม่คงทน 16คนอธรรมเขียวสดอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตย์ และแขนงของเขาก็แผ่ออกเหนือสวนของเขา 17รากของเขาพันรอบกองหิน และซอกซอนลงไปในหิน 18ถ้าเขาถูกทำลายไปจากที่ของเขา แล้วที่นั้นจะปฏิเสธเขาว่า 'ข้าไม่เคยเห็นเจ้า' 19ดูเถิด นี่เป็นทางอันชื่นบานของเขา และผู้อื่นจะงอกขึ้นจากดินแทนที่เขา 20"ดูเถิด พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีพร้อม และจะไม่ทรงค้ำจุนผู้ทำชั่ว 21พระองค์ยังจะทรงให้ปากของท่านเต็มด้วยการหัวเราะ และริมฝีปากของท่านเต็มด้วยการโห่ร้องยินดี 22คนเหล่านั้นที่เกลียดชังท่านจะห่มความอับอาย และเต็นท์ของคนอธรรมจะไม่มีอีกต่อไป"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\