โยบ 9

1แล้วโยบตอบว่า 2"จริงทีเดียว ข้าทราบว่าเป็นอย่างนั้น แต่มนุษย์จะชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร? 3ถ้าคนหนึ่งคนใดปรารถนาจะสู้คดีกับพระองค์ ในพันครั้งผู้นั้นก็ตอบพระองค์ไม่ได้สักครั้งเดียว 4พระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาและพลานุภาพ ผู้ใดแข็งข้อต่อพระองค์และชนะได้เล่า? 5พระองค์ผู้ทรงเคลื่อนภูเขา และมันก็ไม่รู้ เมื่อทรงคว่ำมันด้วยพระพิโรธ 6ผู้ทรงทำให้แผ่นดินไหวจากที่ของมัน และเสาของมันก็สั่นสะเทือน 7ผู้ทรงบัญชาดวงตะวัน และมันก็ไม่ขึ้น ผู้ทรงผนึกเก็บดวงดาวทั้งหลายไว้ 8ผู้ทรงกางฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์เดียว และทรงย่ำคลื่นทะเล 9ผู้ทรงสร้างดาวจระเข้และดาวไถ ดาวลูกไก่ และหมู่ดาวทิศใต้ 10ผู้ทรงทำการใหญ่เหลือที่จะเข้าใจได้ และการอัศจรรย์นับไม่ถ้วน 11ดูเถิด พระองค์ทรงผ่านข้าไป และข้าหาเห็นพระองค์ไม่ พระองค์ทรงเลยไป และข้าหาได้สังเกตไม่ 12ถ้าพระองค์ทรงฉวยไป ผู้ใดจะห้ามพระองค์ได้? ผู้ใดเล่าจะทูลพระองค์ว่า 'พระองค์ทรงทำอะไร?' 13"พระเจ้าจะไม่ทรงยับยั้งพระพิโรธ เหล่าสมุนของราหับต้องสยบใต้พระองค์ 14แล้วข้าจะตอบพระองค์ได้อย่างไร? จะเลือกถ้อยคำอะไรมาโต้ตอบพระองค์? 15แม้ข้าเป็นฝ่ายชอบธรรม ข้าก็ตอบพระองค์ไม่ได้ ข้าจะต้องวิงวอนองค์ตุลาการของข้า 16ถ้าข้าร้องทูล และพระองค์ทรงตอบข้า ข้าก็ไม่เชื่อว่า พระองค์ทรงฟังเสียงของข้า 17เพราะพระองค์ทรงขยี้ข้าด้วยพายุ และทรงเพิ่มบาดแผลแก่ข้าโดยไม่มีเหตุ 18พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าได้พักหายใจบ้าง แต่ทรงให้ข้าเต็มด้วยความขมขื่น 19ถ้าเป็นการประลองกำลัง พระองค์ก็แข็งแกร่ง ถ้าเป็นเรื่องการพิพากษา ผู้ใดจะเรียกพระองค์ขึ้นศาลได้? 20แม้ข้าเป็นฝ่ายชอบธรรม ปากของข้าจะกล่าวโทษข้า แม้ข้าดีพร้อม พระองค์ก็จะทรงพิสูจน์ว่าข้าผิด 21ข้าดีพร้อม ข้าไม่ไยดีในตัวเอง ข้าเกลียดชีวิตของข้า 22เพราะฉะนั้นข้าจึงว่า ก็เหมือนกันหมด พระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนอธรรม 23เมื่อภัยพิบัตินำความตายมาฉับพลัน พระองค์ทรงเยาะเย้ยความวิบัติของผู้ไร้ผิด 24พระองค์ทรงมอบแผ่นดินโลกไว้ในมือคนอธรรม พระองค์ทรงปิดตาบรรดาผู้พิพากษาของโลก ถ้าไม่ใช่พระองค์ แล้วผู้ใดเล่า? 25"วันคืนของข้าพระองค์เร็วกว่านักวิ่ง มันหนีไป มันไม่เห็นสิ่งดีอะไร 26มันผ่านไปเร็วอย่างกับเรือที่ทำจากต้นอ้อ ดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อ 27ถ้าข้าพระองค์ว่า 'ข้าจะลืมคำร้องทุกข์ของข้า ข้าจะทิ้งหน้าเศร้าของข้าเสียและเบิกบาน' 28ข้าพระองค์ก็กลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์จะไม่ทรงถือว่าข้าพระองค์ไร้ผิด 29ข้าพระองค์จะถูกกล่าวโทษ แล้วข้าพระองค์จะดิ้นรนให้เหนื่อยเปล่า ทำไม? 30ถ้าข้าพระองค์ชำระตัวด้วยสบู่ และล้างมือด้วยน้ำด่าง 31พระองค์ก็จะทรงจุ่มข้าพระองค์ลงในบ่อโสโครก แม้เสื้อผ้าของข้าพระองค์ก็จะรังเกียจข้าพระองค์ 32พระองค์มิใช่มนุษย์อย่างข้า ที่ข้าจะตอบพระองค์ ที่เราจะมาสู้คดีกัน 33ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้ซึ่งจะตัดสินให้เราทั้งสองได้ 34ขอพระองค์ทรงนำไม้เรียวไปจากข้าเสียที และขออย่าให้ความน่าครั่นคร้ามจากพระองค์ทำให้ข้ากลัว 35แล้วข้าจะพูดโดยไม่กลัวพระองค์ เพราะตัวข้าไม่เป็นอย่างนั้น


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\