โยชูวา 12

1ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์ซึ่งประชาชนอิสราเอลได้ทำให้พ่ายแพ้ไป และได้ยึดครองแผ่นดินฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน จากลุ่มน้ำอารโนนถึงภูเขาเฮอร์โมน และแถบที่ราบทั้งหมดด้านตะวันออก 2คือสิโหนกษัตริย์คนอาโมไรต์ผู้อยู่ที่เฮชโบน และปกครองจากอาโรเออร์ซึ่งอยู่ ณ~ริมลุ่มน้ำอารโนน และจากกลางลุ่มน้ำไกลไปจนถึงแม่น้ำยับบอก เขตแดนคนอัมโมน คือครึ่งหนึ่งของกิเลอาด 3และแถบที่ราบถึงทะเลคินเนเรทข้างตะวันออก และตรงทางไปยังเบธเยชิโมทไปถึงทะเลในทะเลแห่งอาราบาห์ คือทะเลตายด้านใต้มาจนถึงที่ลาดปิสกาห์ 4และเขตแดนของโอกกษัตริย์แห่งบาชานซึ่งเป็นคนเผ่าเรฟาอิมที่เหลืออยู่ ผู้อยู่ที่อัชทาโรทและเอเดรอี 5และปกครองที่ภูเขาเฮอร์โมน และสาเลคาห์ และทั่วบาชาน จนถึงเขตแดนคนเกชูร์ และคนมาอาคาห์ และปกครองครึ่งหนึ่งของแดนกิเลอาดถึงเขตแดนของสิโหน กษัตริย์แห่งเฮชโบน 6โมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์และประชาชนอิสราเอล ได้ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ไป และโมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ได้มอบแผ่นดินตอนนี้ให้แก่คนรูเบน คนกาดและคนครึ่งเผ่ามนัสเสห์เป็นกรรมสิทธิ์ 7ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์ซึ่งโยชูวากับประชาชนอิสราเอลได้ทำให้พ่ายแพ้ อยู่ฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ตั้งแต่บาอัลกาดในหุบเขาเลบานอน ถึงภูเขาฮาลักที่สูงขึ้นทางเสอีร์ (และโยชูวามอบแผ่นดินตอนนี้ให้เผ่าต่างๆ ของอิสราเอลถือเป็นกรรมสิทธิ์ตามส่วนแบ่งของเขา 8คือที่ดินในแดนเทือกเขา ในที่ลุ่ม ในที่ราบ ในที่ลาด ในถิ่นทุรกันดาร และในเนเกบ เป็นแผ่นดินของคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส) 9คือกษัตริย์แห่งเยรีโคหนึ่ง กษัตริย์แห่งอัยที่อยู่ข้างเบธเอลหนึ่ง 10กษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มหนึ่ง กษัตริย์แห่งเฮโบรนหนึ่ง 11กษัตริย์แห่งยารมูทหนึ่ง กษัตริย์แห่งลาคีชหนึ่ง 12กษัตริย์แห่งเอกโลนหนึ่ง กษัตริย์แห่งเกเซอร์หนึ่ง 13กษัตริย์แห่งเดบีร์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเกเดอร์หนึ่ง 14กษัตริย์แห่งโฮรมาห์หนึ่ง กษัตริย์แห่งอาราดหนึ่ง 15กษัตริย์แห่งลิบนาห์หนึ่ง กษัตริย์แห่งอดุลลัมหนึ่ง 16กษัตริย์แห่งมักเคดาห์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเบธเอลหนึ่ง 17กษัตริย์แห่งทัปปูวาห์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเฮเฟอร์หนึ่ง 18กษัตริย์แห่งอาเฟกหนึ่ง กษัตริย์แห่งลาชาโรนหนึ่ง 19กษัตริย์แห่งมาโดนหนึ่ง กษัตริย์แห่งฮาโซร์หนึ่ง 20กษัตริย์แห่งชิมโรนเมโรนหนึ่ง กษัตริย์แห่งอัคชาฟหนึ่ง 21กษัตริย์แห่งทาอานาคหนึ่ง กษัตริย์แห่งเมกิดโดหนึ่ง 22กษัตริย์แห่งเคเดชหนึ่ง กษัตริย์แห่งโยกเนอัมในคารเมลหนึ่ง 23กษัตริย์แห่งโดร์ในที่สูงโดร์หนึ่ง กษัตริย์แห่งโกยิมในกิลกาลหนึ่ง 24กษัตริย์แห่งทีรซาห์หนึ่ง รวมทั้งหมดมีกษัตริย์ 31 พระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\