โยชูวา 19

1ฉลากที่สองออกมาเป็นของสิเมโอน เพื่อเผ่าคนสิเมโอนตามตระกูลของเขา มรดกของเขาอยู่ท่ามกลางมรดกของพงศ์พันธุ์ยูดาห์ 2มีเมืองเหล่านี้เป็นมรดก คือ เบเออร์เชบา หรือเชบา โมลาดาห์ 3ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม 4เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห์ 6เบธเลบาโอท และชารุเฮน รวมเป็น 13 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 7เอน ริมโมน เอเธอร์ อาชาน รวมเป็น 4 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 8รวมทั้งหมู่บ้านทั้งหมดรอบเมืองเหล่านี้ไกลออกไปจนถึงเมืองบาอาลัทเบเออร์ เมืองรามาห์ที่เนเกบ เหล่านี้เป็นมรดกของเผ่าสิเมโอน ตามตระกูลของเขา 9มรดกของพงศ์พันธุ์สิเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของพงศ์พันธุ์ยูดาห์ เพราะว่าส่วนของพงศ์พันธุ์ยูดาห์นั้นใหญ่เกินไป พงศ์พันธุ์สิเมโอนจึงได้รับมรดกอยู่ท่ามกลางพวกเขา 10ฉลากที่สามขึ้นมาเป็นของพงศ์พันธุ์เศบูลุนตามตระกูลของเขา และดินแดนที่เป็นมรดกของเขาก็ยื่นออกไปถึงสาริด 11แล้วพรมแดนของพวกเขายื่นออกไปทางด้านตะวันตก เรื่อยไปจนถึงมาเรอัล และมาถึงดับเบเชท แล้วมาถึงลำธารที่อยู่ทิศตะวันออกของโยกเนอัม 12จากสาริดพรมแดนหันไปทางด้านตะวันออกที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ถึงพรมแดนคิสโลททาโบร์ แล้วยื่นไปถึงดาเบรัธ แล้วขึ้นไปถึงยาเฟีย 13จากที่นั่นพรมแดนผ่านไปทางตะวันออกที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงกัธเฮเฟอร์และถึงเอทคาซิน เรื่อยไปจนถึงริมโมน พรมแดนก็โค้งเข้าหาเนอาห์ 14และทางทิศเหนือพรมแดนโค้งเข้ามาถึงฮันนาโธน และสิ้นสุดลงที่หุบเขาอิฟทาห์เอล 15รวมทั้งขัทตาท นาหะลาล ชิมโรน อิดาลาห์ และเบธเลเฮม รวมเป็น 12 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 16นี่เป็นมรดกของพงศ์พันธุ์เศบูลุนตามตระกูลของเขา คือเมืองต่างๆ กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 17ฉลากที่สี่ออกมาเป็นของอิสสาคาร์ เพื่อพงศ์พันธุ์อิสสาคาร์ตามตระกูลของเขา 18ดินแดนของพวกเขารวมยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม 19ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะราท 20รับบีท คีชิโอน เอเบส 21เรเมท เอนกันนิม เอนหัดดาห์ เบธปัสเซส 22และพรมแดนยังจดทาโบร์ ชาหะซุมาห์ เบธเชเมช และพรมแดนนี้ไปสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน รวมเป็น 16 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 23นี่เป็นมรดกของเผ่าคนอิสสาคาร์ตามตระกูลของเขา คือทั้งเมืองต่างๆ และหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 24ฉลากที่ห้าออกมาเป็นของเผ่าคนอาเชอร์ตามตระกูลของเขา 25ดินแดนของเขารวมเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ 26อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล ทางทิศตะวันออกจดภูเขาคารเมล และลำธารชิโหร์ลิบนาท 27แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกไปยังเบธดาโกนจดเขตเศบูลุนและหุบเขาอิฟทาห์เอลไปทางด้านเหนือ ถึงเบธเอเมคและเนอีเอลเรื่อยไปทางเหนือถึงคาบูล 28เอโบรน เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ ไกลไปถึงมหานครไซดอน 29แล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงรามาห์ ไปถึงเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบชื่อไทระ แล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงโฮสาห์ไปสิ้นสุดลง ที่ทะเล บริเวณอัคซีบ 30อุมมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็น 22 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 31นี่เป็นมรดกของเผ่าอาเชอร์ตามตระกูลของเขา ทั้งเมืองต่างๆ กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 32ฉลากที่หกออกมาเป็นของพงศ์พันธุ์นัฟทาลี เพื่อพงศ์พันธุ์นัฟทาลีตามตระกูลของเขา 33พรมแดนของพวกเขาเริ่มจากเฮเลฟ จากต้นโอ๊กในศานันนิม และอาดามีเนเขบ และยับเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม และสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน 34แล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปทางด้านตะวันตกถึงเมืองอัสโนททาโบร์ จากที่นั่นไปถึงหุกกอกจดเขตเศบูลุนทางทิศใต้ และเขตอาเชอร์ทางทิศตะวันตก และเขตยูดาห์ทางทิศตะวันออกที่แม่น้ำจอร์แดน 35เมืองที่มีกำแพงล้อมคือเมืองศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท 36อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์ 37เคเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์ 38ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช รวมเป็น 19 เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 39นี่เป็นมรดกของเผ่านัฟทาลีตามตระกูลของเขา ทั้งเมืองต่างๆ กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 40ฉลากที่เจ็ดออกมาเป็นของเผ่าดานตามตระกูลของเขา 41และดินแดนที่เป็นมรดกของพวกเขามีเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช 42ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิทลาห์ 43เอโลน ทิมนาห์ เอโครน 44เอลเทเคห์ กิบเบโธน บาอาลัท 45เยฮุด เบเนเบราค กัทริมโมน 46เมยารโคน และรัคโคน กับดินแดนตรงเมืองยัฟฟา 47เมื่อดินแดนของพงศ์พันธุ์ดานหลุดมือเขาไป พงศ์พันธุ์ดานก็ขึ้นไปสู้รบกับเมืองเลเชม เมื่อยึดได้ก็ประหารเสียด้วยดาบ จึงยึดครองเมืองและตั้งอยู่ที่นั่น เรียกเมืองเลเชมว่าดาน ตามชื่อของดานบรรพบุรุษของตน 48นี่เป็นมรดกของเผ่าดานตามตระกูลของเขา ทั้งเมืองต่างๆ กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆ ด้วย 49เมื่อได้แบ่งดินแดนส่วนต่างๆ ของแผ่นดินนั้นเป็นมรดกเสร็จสิ้นแล้ว คนอิสราเอลก็ได้มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรนูน 50ตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ พวกเขาก็ได้ยกเมืองที่ท่านขอไว้ให้แก่ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์ ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ท่านก็สร้างเมืองนั้นเสียใหม่และเข้าอยู่ที่นั่น 51นี่เป็นมรดกที่เอเลอาซาร์ปุโรหิตกับโยชูวาบุตรนูน และหัวหน้าสกุลต่างๆ แห่งเผ่าประชาชนอิสราเอลจับฉลากแบ่งให้เป็นมรดกที่ชิโลห์เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ณ~ประตูเต็นท์นัดพบ ดังนั้นพวกเขาจึงเสร็จสิ้นการแบ่งปันแผ่นดิน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\