โยชูวา 23

1ต่อมาอีกนานเมื่อพระยาห์เวห์โปรดให้อิสราเอลพักสงบจากพวกศัตรูที่ล้อมรอบ และโยชูวามีอายุชราลงมาก 2โยชูวาก็เรียกบรรดาคนอิสราเอล ทั้งพวกผู้ใหญ่ พวกผู้นำ ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ แล้วกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า "ข้าพเจ้าแก่และมีอายุมากแล้ว 3พวกท่านได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านได้ทรงทำต่อประชาชาติทั้งหมดเหล่านี้เพื่อเห็นแก่ท่าน เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านได้ทรงสู้รบเพื่อท่าน 4ดูสิ ประชาชาติที่เหลืออยู่นั้น ข้าพเจ้าได้จับฉลากแบ่งให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่างๆ ของพวกท่าน รวมทั้งประชาชาติทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำลายเสีย ตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนจนถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตก 5พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงผลักดันพวกเขาออกไปให้พ้นหน้าท่าน และทรงขับไล่เขาออกไปให้พ้นสายตาของท่าน และท่านจะได้ยึดครองแผ่นดินของเขา ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้ต่อท่าน 6ดังนั้นจงรักษาและทำตามทุกสิ่งซึ่งเขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างเข้มงวด อย่าเขวไปทางขวาหรือทางซ้าย 7เพื่อท่านจะไม่สมาคมกับประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางท่านหรือออกชื่อหรือสาบานในนามพระของพวกเขา หรือปรนนิบัติหรือกราบลงนมัสการพระเหล่านั้น 8แต่พวกท่านจงยึดมั่นอยู่กับพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ดังที่ได้ทำอยู่จนถึงวันนี้ 9เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่าน ส่วนท่านเองก็ยังไม่มีใครต่อสู้ท่านได้จนถึงวันนี้ 10พวกท่านคนเดียวจะขับไล่พันคนให้หนีไป เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงสู้รบเพื่อท่าน ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ 11จงรักษาตัวให้ดีที่จะรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน 12เพราะว่าถ้าท่านหันกลับและผูกพันกับประชาชาติเหล่านี้ที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่าน โดยแต่งงานกับพวกเขา คือท่านแต่งงานกับหญิงของเขา และเขาแต่งงานกับหญิงของท่าน 13จงทราบแน่เถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านอีก แต่พวกเขาจะเป็นบ่วงและเป็นกับดักท่าน เป็นหอกข้างแคร่ เป็นหนามทิ่มตาของท่าน จนกว่าท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่าน 14"นี่แน่ะ ข้าพเจ้ากำลังจะตายแล้ว พวกท่านได้ทราบในจิตในใจของท่านแล้วว่าไม่มีสิ่งดีสักสิ่งเดียวซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไป สำเร็จหมดทุกอย่าง ไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลว 15สิ่งดีทุกอย่างซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านได้สำเร็จเพื่อท่านอย่างไร พระยาห์เวห์ก็จะทรงนำสิ่งที่ร้ายมาถึงท่านจนกว่าพระองค์จะทรงทำลายท่านเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเช่นเดียวกัน 16ถ้าท่านทั้งหลายทำผิดพันธสัญญาแห่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ และไปปรนนิบัติพระอื่น และกราบลงนมัสการพระเหล่านั้น แล้วพระพิโรธของพระยาห์เวห์จะพลุ่งขึ้นต่อท่าน แล้วท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดีซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่าน"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\