เลวีนิติ 1

1พระยาห์เวห์ทรงเรียกโมเสส ตรัสกับท่านจากเต็นท์นัดพบว่า 2"จงพูดกับคนอิสราเอล และกล่าวแก่พวกเขาว่า เมื่อใครในพวกท่านนำเครื่องบูชามาถวายพระยาห์เวห์ ให้นำสัตว์เลี้ยงที่เป็นเครื่องบูชาของท่านมาจากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะ 3"ถ้าเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจากฝูงโค ก็ให้เขานำสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิมาที่ประตูเต็นท์นัดพบ และถวายสัตว์นั้นเพื่อเขาจะเป็นที่โปรดปรานต่อพระยาห์เวห์ 4ให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนั้นจะเป็นที่โปรดปรานเพื่อลบมลทินของเขา 5แล้วให้เขาฆ่าโคตัวผู้จากฝูงโคเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ส่วนบรรดาบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะถวายเลือด และเอาเลือดมาประพรมแท่นบูชาทุกด้านซึ่งอยู่ตรงประตูเต็นท์นัดพบ 6ให้เขาถลกหนังเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนั้นออก แล้วสับเป็นท่อนๆ 7แล้วบรรดาบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะก่อไฟที่แท่น และเรียงฟืนบนไฟ 8แล้วจึงวางท่อนเนื้อ หัว และไขมันตามลำดับ ไว้บนฟืนเหนือไฟที่แท่นบูชา 9แต่ให้ผู้นำสัตว์มาถวายเอาน้ำล้างเครื่องในและขาสัตว์ให้เรียบร้อย แล้วปุโรหิตจึงเผาของทั้งหมดบนแท่นเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นพอพระทัยแด่พระยาห์เวห์ 10"ถ้าของถวายของเขามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะ ให้ผู้นั้นเลือกตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมาถวาย 11ให้เขาฆ่าสัตว์นั้นที่ข้างแท่นบูชาด้านเหนือเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ และบรรดาบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์ประพรมแท่นบูชาทุกด้าน 12ให้ผู้ถวายสับสัตว์นั้นเป็นท่อนๆ และให้ปุโรหิตคนหนึ่งเรียง หัว ไขมัน และส่วนต่างๆ ไว้บนฟืนเหนือไฟบนแท่นบูชา 13แต่เครื่องในกับขานั้นให้ผู้ถวายบูชาล้างด้วยน้ำ และให้ปุโรหิตนำทั้งหมดเหล่านี้เผาบูชาด้วยกันบนแท่น เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นพอพระทัยแด่พระยาห์เวห์ 14"ถ้าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ของเขาเป็นนก ก็ให้ผู้นั้นนำนกเขาหรือนกพิราบมาถวาย 15ให้ปุโรหิตนำนกนั้นมาที่แท่นบูชา บิดหัวแล้วเผาบูชาบนแท่น ให้เลือดไหลออกมาข้างๆ แท่น 16และให้ดึงกระเพาะและฉีกเอาอาหารในกระเพาะออกทิ้งลงริมแท่นด้านตะวันออกในที่ที่ทิ้งมูลเถ้า 17และให้เขาจับปีกฉีกตัวนก โดยไม่ให้ขาดเป็นสองท่อน และปุโรหิตจะเผานกนั้นที่แท่นบนกองฟืนเหนือไฟ เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว คือเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นพอพระทัยแด่พระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\