เลวีนิติ 12

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2"จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ถ้าหญิงคนใดตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย นางต้องเป็นมลทินไปเจ็ดวัน นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับเวลาที่เป็นมลทินเมื่อมีประจำเดือน 3ในวันที่แปดให้ตัดหนังปลายองคชาตของเด็กนั้น เพื่อเข้าสุหนัต 4ให้นางคอยอยู่อีกสามสิบสามวันเพื่อชำระโลหิตของนาง ห้ามนางแตะต้องของบริสุทธิ์ใดๆ หรือเข้าไปในสถานนมัสการ จนกว่าจะครบวันชำระของนาง 5แต่ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิง นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับเมื่อมีประจำเดือนไปสองสัปดาห์ และนางจะต้องคอยอยู่หกสิบหกวัน เพื่อชำระโลหิตของนาง 6"และเมื่อวันชำระของนางครบแล้ว ไม่ว่าเป็นกำหนดของบุตรชายหรือบุตรหญิง ให้นางไปหาปุโรหิตที่ประตูเต็นท์นัดพบ นำลูกแกะอายุหนึ่งปีตัวหนึ่งไปเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และนกพิราบตัวหนึ่งหรือนกเขาตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 7ให้ปุโรหิตนำถวายแด่พระยาห์เวห์ และลบมลทินให้นาง แล้วนางจะสะอาดในเรื่องโลหิตตกของนาง นี่เป็นกฎการคลอดบุตร ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิง 8และถ้านางไม่สามารถถวายลูกแกะตัวหนึ่งได้ ก็ให้นางนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบสองตัว ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และให้ปุโรหิตลบมลทินให้นาง แล้วนางจะสะอาด"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\