เลวีนิติ 2

1"เมื่อใครนำธัญบูชามาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ ก็ให้เขานำแป้งอย่างดีมาถวาย ให้เขาเทน้ำมันลงบนแป้งและวางกำยานบนแป้งด้วย 2แล้วนำมาให้บรรดาบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ผู้ถวายบูชาจะหยิบแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันกำมือหนึ่งกับกำยานทั้งหมดออกมา และปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นส่วนอนุสรณ์บนแท่น คือเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นพอพระทัยแด่พระยาห์เวห์ 3ส่วนธัญบูชาที่เหลือนั้นจะเป็นของอาโรนและของบรรดาบุตรของท่าน เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 4"เมื่อท่านนำธัญบูชาที่เป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครื่องบูชา ให้เป็นขนมไร้เชื้อทำด้วยแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมัน หรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมัน 5และถ้าเครื่องบูชาของท่านเป็นธัญบูชาปิ้งบนเหล็ก ก็ให้ทำด้วยแป้งอย่างดีไร้เชื้อเคล้าน้ำมัน 6ท่านจงหักขนมนั้นเป็นชิ้นเล็กๆ เทน้ำมันราดเป็นธัญบูชา 7ถ้าเครื่องบูชาของท่านเป็นธัญบูชาทอดในกระทะ ให้ทำด้วยแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมัน 8จงนำธัญบูชาซึ่งทำจากสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่พระยาห์เวห์ เมื่อนำมาให้ปุโรหิตแล้ว ปุโรหิตจะนำมายังแท่นบูชา 9และปุโรหิตจะหยิบส่วนอนุสรณ์ออกจากธัญบูชา และเผาบนแท่นเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นพอพระทัยแด่พระยาห์เวห์ 10ส่วนธัญบูชาที่เหลืออยู่นั้นให้เป็นของอาโรนและบรรดาบุตรของท่าน เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 11"บรรดาธัญบูชาซึ่งนำมาถวายแด่พระยาห์เวห์นั้น ห้ามมีเชื้อห้ามเผาเชื้อหรือน้ำผึ้งเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 12ถ้าพวกท่านจะนำทั้งสองอย่างนี้เป็นผลรุ่นแรกมาถวายแด่พระยาห์เวห์ก็ได้ แต่ห้ามเผาถวายบนแท่น เพื่อให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัย 13ท่านจงปรุงบรรดาธัญบูชาโดยใส่เกลือ ห้ามให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของท่านขาดเสียจากธัญบูชาของท่าน จงถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครื่องบูชาของท่าน 14"ถ้าท่านนำธัญบูชาที่เป็นผลรุ่นแรกมาถวายแด่พระยาห์เวห์ ท่านจงถวายรวงใหม่ๆ ย่างไฟให้แห้ง บดเมล็ดให้ละเอียดเป็นธัญบูชาที่เป็นผลรุ่นแรก 15ท่านจงใส่น้ำมันและวางเครื่องกำยานไว้บนนั้นเป็นธัญบูชา 16ปุโรหิตจะเอาส่วนอนุสรณ์ของเมล็ดที่บดคลุกน้ำมันวางบนกำยานทั้งหมดเผาถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\