เลวีนิติ 21

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า "จงกล่าวแก่บรรดาปุโรหิต คือบุตรหลานของอาโรน และสั่งพวกเขาว่า ห้ามผู้ใดทำตัวเป็นมลทินด้วยเรื่องศพในหมู่ญาติของตน 2เว้นแต่ญาติสนิทที่สุดคือ มารดา บิดา บุตรชายหญิง พี่ชายน้องชาย 3หรือพี่สาวน้องสาวพรหมจารี(ผู้ที่ยังสนิทกับเขา เพราะเธอยังไม่มีสามี เขาจึงยอมตัวเป็นมลทินเพราะเธอได้) 4ห้ามเขามีมลทินเพราะเขาเป็นผู้นำในหมู่ชนชาติของเขา โดยทำตัวให้เป็นมลทิน 5ห้ามโกนศีรษะหรือกันเครา หรือเชือดเนื้อตัวเอง 6พวกปุโรหิตต้องเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตน และไม่ทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เหยียดหยาม เพราะเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระยาห์เวห์ เป็นพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงต้องบริสุทธิ์ 7ปุโรหิตจะแต่งงานกับหญิงโสเภณีหรือหญิงมีมลทินไม่ได้ หรือจะแต่งงานกับหญิงที่หย่าจากสามีก็ไม่ได้ เพราะปุโรหิตจะต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขา 8เจ้าจงชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพราะเขาถวายพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้า เขาจะต้องบริสุทธิ์สำหรับเจ้า เพราะเราคือยาห์เวห์ผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์นั้น เป็นผู้บริสุทธิ์ 9บุตรสาวของปุโรหิตคนใด ทำตัวให้เป็นมลทินโดยไปเป็นหญิงโสเภณีก็ทำให้บิดาเป็นมลทิน จะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟ 10"ปุโรหิตที่เป็นใหญ่ในหมู่พวกพี่น้อง ผู้ถูกเจิมศีรษะด้วยน้ำมัน และผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ที่จะสวมเสื้อตำแหน่ง ห้ามปล่อยผมหรือฉีกเสื้อตำแหน่งของตน 11ห้ามเข้าไปถูกต้องศพหรือทำตัวให้เป็นมลทิน แม้ว่าศพนั้นเป็นบิดาหรือมารดา 12ห้ามออกไปจากสถานนมัสการ หรือทำสถานนมัสการของพระเจ้าให้เป็นมลทิน เพราะว่าการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำมันเจิมของพระเจ้าอยู่บนตัวเขา เราคือยาห์เวห์ 13เขาจะต้องแต่งงานกับหญิงพรหมจารีเท่านั้น 14ห้ามเขาแต่งงานกับหญิงม่าย แม่ร้าง หญิงที่มีมลทิน หรือหญิงโสเภณี เขาจะต้องหาหญิงพรหมจารีในชนชาติของเขามาเป็นภรรยา 15เพื่อเขาจะไม่ทำให้ลูกหลานของเขาที่อยู่ท่ามกลางชนชาติของเขาเป็นมลทิน เพราะเราคือยาห์เวห์ผู้ชำระเขาให้บริสุทธิ์" 16พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 17"จงกล่าวแก่อาโรนว่า ในบรรดาพงศ์พันธุ์ของเจ้า ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ของเขาทั้งหลาย ห้ามคนพิการเข้าไปถวายพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขา 18เพราะว่าผู้ใดพิการจะเข้าใกล้ไม่ได้ ไม่ว่าเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนเขยก หรือที่หน้ามีแผลเป็นหรือแขนขายาวเกิน 19หรือมีเท้าพิการหรือมือพิการ 20คนหลังค่อม คนแคระ คนตาพิการ คนเป็นขี้กลากหรือหิด หรือคนมีลูกอัณฑะฝ่อ 21ผู้ใดในพงศ์พันธุ์ของอาโรนที่มีตำหนิ ห้ามเข้ามาถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระยาห์เวห์ เพราะว่าเขาเป็นคนมีตำหนิ ห้ามถวายพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขา 22เขาจะรับประทานพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขาได้ ทั้งของที่บริสุทธิ์ที่สุดและของบริสุทธิ์ 23แต่ห้ามเขาเข้ามาใกล้ม่านหรือใกล้แท่นบูชา เพราะเขาพิการ เพื่อเขาจะไม่ทำให้สถานนมัสการของเราเป็นมลทิน เพราะเราคือยาห์เวห์ ผู้ตั้งเขาไว้ให้บริสุทธิ์" 24โมเสสจึงบอกอาโรนและบุตรหลานของอาโรนและคนอิสราเอลดังนั้น


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\