เลวีนิติ 3

1"ถ้าเครื่องบูชาของคนหนึ่งเป็นศานติบูชา ให้เขาถวายโคตัวผู้หรือโคตัวเมียจากฝูง ให้เขาถวายสัตว์ตัวที่ไม่มีตำหนิแด่พระยาห์เวห์ 2ให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์ตัวที่จะถวาย และจงฆ่าที่ประตูเต็นท์นัดพบ บรรดาบุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะเอาเลือดประพรมแท่นบูชาทุกด้าน 3ให้เขานำไขมันของศานติบูชามาถวาย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องใน 4และให้เขาตัดไตทั้งสองพร้อมไขมันที่หุ้มอยู่ซึ่งอยู่ที่บั้นเอวนั้น และให้เขาตัดไขที่อยู่เหนือตับนั้นออกพร้อมกับไต 5บรรดาบุตรของอาโรนจะเผาสิ่งเหล่านี้ที่แท่นบูชาบนเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซึ่งอยู่บนฟืนเหนือไฟ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นพอพระทัยแด่พระยาห์เวห์ 6"ถ้าเครื่องบูชาของเขามาจากฝูงแพะแกะเพื่อเป็นศานติบูชาแด่พระยาห์เวห์ให้เขาถวายสัตว์ตัวผู้หรือตัวเมีย ที่ไม่มีตำหนิ 7ถ้าเขาจะถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชา ก็ให้นำมาถวายแด่พระยาห์เวห์ 8ให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์และฆ่าที่หน้าเต็นท์นัดพบ และบรรดาบุตรของอาโรนจะเอาเลือดของสัตว์ประพรมที่แท่นและทุกด้านของแท่นบูชา 9ให้เขานำไขมันของศานติบูชามาถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระยาห์เวห์ คือหางอ้วนใหญ่ทั้งหางที่ติดกระดูกสันหลัง และไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องใน 10ส่วนไตทั้งสองและไขมันที่ติดอยู่กับไตซึ่งอยู่ที่บั้นเอว และให้เขาตัดไขที่อยู่เหนือตับนั้นออกพร้อมกับไต 11และปุโรหิตจะเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเป็นอาหาร เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 12"ถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นแพะก็ให้นำมาถวายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 13ให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์ และฆ่าที่หน้าเต็นท์นัดพบ และบรรดาบุตรของอาโรนจะเอาเลือดของสัตว์ประพรมที่แท่นและทุกด้านของแท่นบูชา 14แล้วให้เขานำสิ่งเหล่านี้จากเครื่องบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไขมันทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องใน 15ส่วนไตทั้งสองและไขมันที่ติดอยู่กับไตซึ่งอยู่ที่บั้นเอว และให้เขาตัดไขที่อยู่เหนือตับนั้นออกพร้อมกับไต 16และปุโรหิตจะเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเป็นอาหาร เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นพอพระทัย ไขมันทั้งหมดเป็นของพระยาห์เวห์ 17ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของท่านทั้งหลาย และทุกแห่งที่ท่านอาศัยอยู่ว่า ห้ามท่านทั้งหลายรับประทานไขมันหรือเลือด"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\